Archief nieuwsberichten

Nieuws 2022

Na een lange stilte op de website van de vereniging weer een update. Zo zijn de laatste jaarverslagen onder de tab vereniging opgenomen en staat hieronder een update over het slavernijmonument.

25 november

Het bestuur is enige tijd geleden door het stadsdeel Amsterdam Oost op de hoogte gebracht van het initiatief om het slavernijmonument in het Oosterpark op te knappen. Komend 1 juli is het 150 jaar geleden dat de slavernij door Nederland is afgeschaft. Dit wordt natuurlijk groots gevierd maar als het aan het stadsdeel ligt in een vernieuwde omgeving van het monument (momenteel een rotzooitje) met vanuit het park en daarbuiten een beter zicht op het monument. De eerste plannen van de landschapsarchitekt zagen er nogal wild uit maar sindsdien is de planvorming in een verder stadium gekomen. Groot probleem is dat het stadsdeel nog niet is gelukt om financiering voor dit project te regelen. Dat betekent dat op 1 juli 2023 slechts het definitieve ontwerp bekend is. Op ons verzoek is door het stadsdeel een update gegeven van dit project waarbij ook aanvullende informatie over plannen voor delen van het Oosterpark is opgegeven. Zie SVZ oktober 2022 Aanpak hoek Oosterpark rondom Nationaal Monument Slavernijverleden

17 oktober

Op zondag 9 oktober is het Oosterpark voor een dag het toneel van een bijzonder kunstwerk. Een kunstwerk dat geluk brengt en mensen met elkaar verbindt. Het kunstwerk bestaat uit 500 vrolijke kleine beeldjes en heet ‘PHiNG-THiNGs’. Op elk beeldje staat een gelukwens.

De beeldjes zijn een ontwerp van kunstenaar Gert-Jan Vlaming. Ze worden dit jaar gemaakt in een werkplaats voor kwetsbare mensen op IJburg. Ook vorig jaar maakten de beeldjes mensen blij in het Oosterpark en daarvoor in Londen. Meer informatie vindt u op phing-thing.nl.

Het kunstwerk in het Oosterpark wordt gesubsidieerd door stadsdeel Oost.

Nieuws 2020

10 september

Ferry Vermeuken maakt een podcast over Amsterdam waarbij hij de luisteraar meer inzicht geef in de verborgen rijkdom van de stad.
In de laatste aflevering gaat hij met filmproducent Ignas van Schaick op zoek naar de rat en de halsbandparkiet in het Oosterpark.

De aflevering (3.2)  is hier te beluisteren:
https://open.spotify.com/episode/4rZeKIItF9Bxomjf0h2lt6

Luister overigens eerst naar het intro van 3.1 zodat het concept van de podcast duidelijk is:https://open.spotify.com/episode/4h3byXG6QNgA3xh0KaicYb

9 juli

Bericht van een betrokken Vriend:

Beste mede buurtbewoner,

Met mijn kleinzoon aan het voetballen op het grote grasveld in het Oosterpark. Woesh…. een grote niet aangelijnde hond komt aanrennen en bijt de bal stuk. Schrik en verdriet zijn het gevolg.

In het park mag je maar op een paar plekken je hond los uitlaten, maar dat staat erg onduidelijk aangegeven en er zijn geen bordjes op de plek zelf.

Omdat honden op het speelveld vaker tot problemen leiden, besloot ik er een voorstel voor te maken: bordjes bij het veld zelf. Dat is  nu opgenomen als voorstel onder groen in Oost begroot.

Ben je het er mee eens? Je kunt nu stemmen.

https://oostbegrootoudoost.amsterdam.nl/stemmen#ideaId-16580

Groet,Bert Runhaar

8 juni

De gemeente Amsterdam bericht dat ze afgelopen jaar zijn gestart met de Bomenvervangingsopgave vanuit veiligheid, jaar 2019-2020. Om te bepalen of een boom onveilig of risicovol is, worden er boominspecties uitgevoerd. Om inzicht te geven in de manier waarop deze inspecties uitgevoerd worden, organiseert de gemeente een Parkendag. Gezien de maatregelen rondom het Corona-virus zijn ze genoodzaakt dit digitaal te doen. Daartoe worden belangstellenden graag uitgenodigd voor de digitale Parkendag. In de bijlage vindt u de nodige informatie hierover. Mocht u na het lezen van de uitnodiging nog vragen hebben over de digitale Parkendag of de Bomenvervangingsopgave, kunt u altijd contact met de gemeente opnemen via bomen@amsterdam.nl

21 januari

Kapwerkzaamheden in het Oosterpark

In 2019  werd een vergunning aangevraagd voor de kap van een aantal dode bomen in het Oosterpark. Deze vergunning is inmiddels verleend. De werkzaamheden worden uitgevoerd in de week van 27 januari. Voor alle bomen die worden verwijderd zal een nieuwe boom worden terug geplant. Het gaat om 27 bomen, waarvan 8 jong. De bomen staan verspreid over het park.   Van een wilg en een es wordt alleen de kruin verwijderd, omdat deze nog ecologische waarde hebben, zoals het bieden van nestelruimte aan vogels in de holtes van de stam. De stammen vormen geen gevaar voor de omgeving. De rest van de bomen wordt in zijn geheel gekapt. De kapwerkzaamheden starten maandag 27 januari en zijn in de daaropvolgende week afgerond

Nieuws 2019

18 december

Ter informatie het volgende binnengekomen bericht:
Het Oosterpark geschilderd

Van 21 december 2019 tot en met 12 januari 2020 exposeert Saskia Lensink in Galerie De Stoker Amsterdam met schilderijen van Groene plekken in Amsterdam. U wordt uitgenodigd om deze expositie te komen bekijken. Saskia Lensink wil door haar schilderijen laten zien hoeveel groene plekken er zijn in Amsterdam. In tientallen schilderijen laat zij de schoonheid van deze plekken zien en daar is natuurlijk ook het Oosterpark bij.

Op 12 januari 2020 is er een feestelijke vernissage van 16.00 tot 18.00 uur.

Wilt u meer weten? U kunt Saskia bellen op het telefoonnummer 0650128859, of mailen naar saskialensink0@gmail.com

8 december

Loodgehalte in grond speelplaatsen Oosterpark niet te hoog

De grond onder een aantal speelplaatsen in het Oosterpark is onderzocht op de aanwezige loodgehalten. Volgens de gemeente hoeven ouders zich geen zorgen te maken.

Het Parool, 8 december 2019

De grond onder en rondom de Natuurspeelplaats, Speelplaats de Slinger en het grasveld rondom het Pierenbadje is in november beoordeeld op de aanwezige hoeveelheid lood, meldt de gemeente woensdag. Er zijn monsters van de bovenste laag grond, de laag waarmee kinderen in contact komen, afgenomen.

Uit het onderzoek blijkt dat er rondom de Natuurspeelplaats en Speelplaats de Slinger geen verhoogde loodwaarden zijn gevonden. In het Pierenbadje is een iets verhoogd loodgehalte aangetroffen, maar volgens de gemeente zit die nog steeds zo ver onder de landelijke norm dat er geen maatregelen worden getroffen.

Stadsdeelbestuurder Ivar Manuel: “Bewoners hoeven zich geen zorgen te maken en kunnen met hun kinderen genieten van een veilig en schoon Oosterpark.”

2 december

Het bestuur van de Vereniging heeft onderstaande brief gestuurd aan het Dagelijks Bestuur en de Bestuurscommissie van Oost over de verloedering in het park.

‘ Geacht Dagelijks bestuur en Bestuurscommissie van Stadsdeel Oost,

Bij deze willen wij uw aandacht vragen voor de kwaliteitsachteruitgang van het Oosterpark als gevolg van het gebruik van het park door cruisers, junks en alcoholisten.

Het Oosterpark lijkt steeds aantrekkelijker te worden voor bovenstaande groepen. Overdag zijn (in de zomer) op sommige plekken zo veel bankjes bezet door alcoholisten en ook dealers dat andere parkbezoekers er verdrongen worden. ’s Avonds en ‘s nachts zijn zoveel cruisers actief dat het op z’n zachtst gezegd te unheimisch is om daar nog als bezoeker te lopen – ongeacht de verlichting langs de hoofdpaden en de aangebrachte zichtlijnen in het struikgewas.

Deze groepen dragen niet alleen bij aan het verloederende beeld van het Oosterpark, maar laten ook rommel achter in de vorm van flessen, uitwerpselen, spuiten en condooms. Wij weten dat het stadsdeel moeite doet om het park schoon te houden, maar desondanks blijft op veel plaatsen zulk vuil achter. Het is een park geworden waar je je kinderen niet graag laat spelen.

Zonder maatregelen zal het park langzaam maar zeker zijn aantrekkelijkheid voor bezoekers verliezen. Wij verzoeken u om beleid te ontwikkelen waardoor het gebruik van het park door zulke grote aantallen cruisers, junks en alcoholisten wordt verhinderd.

Met vriendelijke groet,

namens de Vereniging Vrienden van het Oosterpark
Frank Köhler, voorzitter
Bernard Neuhaus, secretaris
Erie Schooneveldt, penningmeester’

25 november

Vanwege de wateroverlast in het park en de sterfte van bomen vooral in het noordelijke deel heeft het bestuur van uw vereniging vragen gesteld aan Waternet om meer inzicht te krijgen in de mogelijkheden hier verbetering in aan te brengen. Wij vroegen of de wateroverlast een gevolg was van ontoereikende capaciteit van het gemaal dan wel van het rioolsysteem daarachter. Daarop reageerde Waternet als volgt:

De problemen voor de bomen zijn niet ontstaan als gevolg van een beperkte pomp- of afvoercapaciteit, maar zijn een gevolg van de permanent natte omstandigheden in het Oosterpark. Bomendeskundigen geven aan dat een tijdelijk hoger waterpeil in de winter voor de bomen in het Oosterpark geen probleem is, omdat ze dan niet groeien. En ook in het groeiseizoen vormen de tot nu toe tijdelijk opgetreden hogere peilen (ook die in de jaren 2016 en 2017) geen knelpunt.  Wij hebben als waterschap geen mogelijkheden om de permanent natte omstandigheden tegen te gaan. Wel heeft het waterschap op verzoek van het stadsdeel de pompcapaciteit van het gemaaltje in het Oosterpark vergroot. Het vergroten van de pompcapaciteit verkort de duur van de peilstijgingen in de vijver van het Oosterpark – en zorgt ervoor dat neerslagpieken sneller kunnen worden afgevoerd. De capaciteit van het gemaaltje is met 22 % vergroot naar 1,47 m3 / minuut. De natte omstandigheden in het park zouden door het verlagen van het waterpeil in het Oosterpark kunnen worden verbeterd. Dat is onwenselijk, omdat het de toestroom van grondwater vanuit de omgeving naar het park mogelijk vergroot maar ook de bodemdaling versnelt en het probleem groter maakt. Tevens kan deze maatregel negatieve gevolgen hebben voor de funderingen van omringende woningen en gebouwen.

Dit betekent dat er eigenlijk geen mogelijkheden bestaan om de wateroverlast op te heffen, hooguit om deze te verkorten tijdens regenbuien. Dat zal gevolgen hebben voor het nieuwe beheerplan voor het Oosterpark dat momenteel ontwikkeld wordt door de gemeente en stadsdeel Oost en dat we verwachten in het komende voorjaar. Het zou kunnen leiden tot een ander type beplanting die beter tegen natte omstandigheden kan.

Nieuws 2018

27 september

Bericht van het stadsdeel Oost:

‘ Hierbij wilde ik jullie informeren dat in het Oosterpark is in het zuid-westelijk deel een plataan langzaam steeds verder aan het scheefzakken naar het pad. Aan de beworteling is zichtbaar dat de gehele boomkluit aan het kiepen is. De scheefstand heeft een natuurlijke oorzaak, de boom is opgegroeid naast andere bomen en heeft daardoor een scheefstand naar het pad ontwikkeld (lichtconcurrentie met andere bomen). De boom is door middel van een trekproef nader technisch onderzocht en hieruit is gebleken dat de boom bij harde wind onvoldoende stabiel is. De laatste mogelijkheid om de boom te behouden is deze met spoed fors in de kroon fors te reduceren zodat de boom minder wind vangt en een kleinere nieuwe kroon kan vormen. Op deze wijze kan de boom nog duurzaam behouden worden. De voorgenomen snoei zal later donderdag uitgevoerd worden.’

9 augustus

De schouw in het Oosterpark op 12 juli, waarbij veel leden aanwezig waren, heeft een lijst aan zorgen over het Oosterpark opgeleverd. De droogte heeft bovendien duidelijk gemaakt dat het Oosterpark er slechter voorstaat dan andere parken in Amsterdam. We hebben nu een brief geschreven aan het Dagelijks Bestuur en de Bestuurscommissie van Oost, waarin we dringend vragen om aandacht voor de problemen van het park. Hierbij de brief. Wij houden u op de hoogte!

21 juli

Muziek in de muziekkoepel

Op zaterdag 21 juli zullen de blaasorkesten De Amsterdamse Straatband en het AMC Sextet optreden in de muziekkoepel in het Oosterpark van 13.00 uur tot 17.00 uur. Toegang vrij.

22 februari

Het stadsdeel Oost knapt het groen op verschillende plekken in Oost op. Nu is het groen rondom het Slavernijmonument in het Oosterpark aan de beurt. De werkzaamheden zijn in week 8 gestart.  Het stadsdeel geeft als volgt aan wat en waarom er bij het monument aan het groen wordt gewerkt.

‘ In verband met het gegeven dat de groenvakken aan een opknapbeurt toe is. We hebben besloten om het groen te gaan omvormen naar een nieuw uiterlijk. Het bestaande groen zal gerooid gaan worden en er zal grondverbetering toegepast gaan worden. De vakken zullen worden omgevormd met vaste planten waardoor de vakken zullen veranderen met veel kleur en geur en daardoor meer bijen en vlinders zullen aantrekken.’ Het eindresultaat is in bijgaand document te lezen.

Wat betreft de werkzaamheden meldt het stadsdeel: ‘ Tijdens de werkzaamheden zal door middel van borden aangeven worden wat het werkvak is. De werkzaamheden zullen maximaal twee weken in beslag nemen. We gebruiken machines om het werk uit te voeren. Het is mogelijk dat omwonenden hierdoor wat geluidsoverlast ervaren. We proberen de hinder en overlast zo gering mogelijk te houden.’

11 januari

Op 11 januari kwam het evenementenbeleid aan de orde in de commissie Algemene Zaken van de gemeente Amsterdam. Hierop heeft onze vereniging ingesproken. Het probleem is dat we onze visie op deze complexe materie in slechts twee minuten mochten toelichten. Onze secretaris Bernard Neuhaus heeft deze inspreektekst uitgesproken.

Op onze op 8 januari gestuurde mail met betrekking tot de wateroverlast in het Oosterpark kwam  onderstaande reactie:

Beste Bernard en Vrienden,

Bedankt voor uw bericht en zorg om het Oosterpark. Wat betreft het bruine water over het pad, als grondwater omhoog stijgt en er zuurstof bij komt geeft dit een bruine kleur ook kan dit er een beetje olieachtig eruit zien, een naar gezicht maar niet schadelijk. Er is de afgelopen tijd zoveel regen gevallen dat de grond helemaal verzadigd is, ook ligt het park lager dan de huizen en straten buiten het park waardoor het water ook vanuit de straten richting het park gaat als een soort afvoerput. De drainage zit daardoor ook helemaal vol en het water kan niet afgevoerd worden, de grond/ bodem blijft dan ook veel langer nat dan wenselijk is. Wij weten dat Waternet intern een werkgroep aan het inrichten is om te kijken hoe zij het waterpeil in het park sneller kunnen laten zakken / afvoeren.

Hopende u voldoende te hebben geïnformeerd. Met vriendelijke groet, Patrick ter Borgh, Coördinator Kwaliteit & Uitvoering, Stadsdeel Oost

8 januari

Eenieder die de laatste tijd in het Oosterpark kwam heeft ongetwijfeld opgemerkt dat er sprake is van onaanvaardbare wateroverlast terwijl er juist bij de vernieuwing van het park de nodige maatregelen zijn genomen om dit te voorkomen. Om dit aan de orde te stellen heeft de vereniging onderstaande mail aan het stadsdeel Oost gestuurd.
Beste Tim,
De afgelopen weken zien we steeds weer dat veel water uit de zuidelijke talud het park in lekt, met name bij de Linnaeusstraat en het Slavenmonument. Dat stroomt op meerdere plekken over het pad en zet de bosschages onder water. We zien zelfs olie over het pad stromen (zie foto’s). Ook de goten zijn vaak verstopt.

In mijn vorige mail vroegen we ook naar de toestand van de drainage onder de Oosterpark(straat), die deze overtollige water moet wegvangen. Twee jaar geleden was die verstopt en is daarna doorgespoten, maar het heeft er alle schijn van dat er opnieuw iets mis is. Heeft Waternet dat al uitgezocht? Zou u ons ook kunnen meedelen of er inmiddels een verbeterplan bestaat voor de watersituatie in het Oosterpark, of op zijn minst een noodplan? Wij beoordelen de situatie van de bomen als heel zorgwekkend.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw antwoord.

Met vriendelijke groet, Bernard Neuhaus, secretaris Vrienden van het Oosterpark

Nieuws 2017

20 december

Door de Coördinator Kwaliteit en Beheer Bomen van het stadsdeel Oost is ons het volgende gemeld:

Hierbij wil ik jullie informeren over de op handen zijnde bomenkap in het Oosterpark, jullie welbekend. Voor een aantal bomen, in totaal 26, in het Oosterpark is het afgelopen jaar een kapvergunning verleend en vanaf woensdag 3 januari 2018 zullen deze worden uitgevoerd.

Overzicht verwijderde en te kappen bomen

Het betreft de volgende vergunningen / bomen:

 • Oosterpark november 2017, kapaanvraag nummer olo 3289271: Het betreft het verwijderen van 21 bomen van slechte kwaliteit (15x dode boom en 6x onherstelbaar slechte staat).
 • Oosterpark thv 73 park vlamboom, kapaanvraag nummer olo 3045465: het betreft de kap van 4 zaailingen  (3x es en 1x vlier) die de uitgroei van de waardevolle vlamboom belemmeren. 

Kapaanvraag nummer olo 2893665. Over deze aanvraag bent u niet vooraf geïnformeerd. Het betreft een gebundelde aanvraag voor een groep bomen die bij de laatste visuele boomcontrole het advies nader technisch onderzoek hebben gekregen. Hiervan staat 1 boom, een zilveresdoorn in het Oosterpark. Op deze boom zal ik hieronder nader ingaan en in de bijlage vindt u het rapport mbt de boom.

boomnummer 105230 zilveresdoorn Oosterpark (zie bijlage)

Het betreft een grote volwassen zilveresdoorn, de eerste boom links in de rij als men vanaf de Mauritskade langs de Generator hostel het park in loopt. Het advies is de boom in eerste instantie, na het van kracht worden van de vergunning, te reduceren en aansluitend, in de winter, te verwijderen in verband met een ernstige inrotting en de hoge gevaarzetting. Tijdens de werkvoorbereiding bleek daarna de holte in de boom in gebruik te zijn (halsbandparkieten) en is na overleg besloten voor het moment de boom te laten staan. Aangezien de kroon al recent was ingenomen en de windvang beperkt is hebben we dat een aanvaardbaar risico geacht. Bij de aanstaande kapronde zal de kroon wel worden gereduceerd tot de geadviseerde 6 meter hoogte. Tevens wordt er onderzocht in hoeverre de holte tevens als winterverblijf in gebruik is. Mogelijk kan na het verwijderen van de kroon de holle stam nog een aantal jaren blijven staan maar uiteindelijk zal de boom geheel verwijderd moeten worden omdat het breukgevaar verder zal toenemen.

Voor alle te verwijderen bomen zal op termijn een nieuwe boom worden terug geplan

19 december

Op 18 december heeft de VVO aan het stadsdeel Oost de volgende vraag gesteld:

Zojuist hebben wij geconstateerd dat er weer ernstige wateroverlast is in het Oosterpark. Op diverse plaatsen, zoals vooral bij het bruggetje, hoek Linnaeusstraat en de Eikenweg staan bomen onder water. Zelfs de parotia’s staan in een grote plas. De vijver treedt opnieuw buiten de oevers. Nader onderzoek van het gemaal leert dat de pomp wel draait maar dat er geen enkele doorstroming meer is. Hier is dringend onderzoek naar nodig.

Dit najaar zien we dat de waterhuishouding van het Oosterpark nog altijd in slechte staat verkeerd. Wij vrezen een nieuwe ronde van bomensterfte komend voorjaar als de waterafvoer van het park niet echt en grondig wordt verbeterd. We verzoeken u daarom om in de komende twee maanden, voor de bomen uitlopen, alles om alles te zetten om nieuwe sterfte te voorkomen.

Ook verzoeken wij u te laten controleren of de drainage onder de Oosterpark(straat) wel functioneert: nog altijd stroomt het regenwater op diverse plaatsen uit de talud over het zuidelijk pad het park in.

Hierop werd op 19 december door de Teammanager Groen/Werfbeheer als volgt gereageerd:

Bedankt voor de oplettendheid en het melden, we hadden het ook al geconstateerd. Gisterochtend hebben we al met waternet hier contact over gehad Het water zakt weer, het schijnt dat de pomp wel de hele tijd gedraaid heeft maar niet zijn water kwijt kon. Door het smeltwater en regenval zat het riool vol waar de pomp op moet lozen waardoor er tegendruk werd veroorzaakt, en hierdoor kon de pomp zijn water niet kwijt. Vervelend verhaal dus we gaan kijken of hier iets aan gedaan kan worden.

Donderdagavond 21 december: Mama Duniani : Midwinterfestijn in Tropenhotel

Vanaf Midwinter worden de dagen weer langer. Vanaf Midwinter keert het licht weer terug. Stukje bij beetje. Heb geduld. Je kan erop wachten. Trek de zon naar je toe, in je geest. Midwinter wordt al duizenden jaren gevierd – door ontelbare natuurvolkeren, tribes en wicca’s – ter ere van hun talloze veelkleurige goden, godinnen en henzelf- via creatieve rituelen waarin de verering van de natuur van Moeder Aarde nog centraal stond.

In het Tropenhotel zetten we iets daarvan voort – in moderne geest: vereer jezelf en je medemens! Moeder Aarde moet leven. Ter ere van jou zelf. Velen konden al eerder genieten van Midwinter- en Midzomerevenementjes die toen in het gras van het Oosterpark rond de ijzeren Lichtboom plaatsvonden.

We doen het nu weer: op donderdag 21 december, vanaf 16.00-20:00 u. Gratis toegang.
In de benedenzaal van het Tropenhotel, Linnaeusstraat 2 c (naast ingang park)

Onder auspiciën van vereniging Vrienden van het Oosterpark.

Met verhalen, muziek, zang, gedichten, hapje en drankje.

 • Mama Duniani (“Moeder Aarde”): Bas Ten Hoor & Friends Sundown Tribal Percussion Band
 • Indiase vuurceremonie Agnihotra, door Akumbha (16:10 uur!)
 • Cacao-ceremonie, door Laura (Pangaia)
 • Frans Bakker
 • Frans Bouwmeester
 • Cato Fluitsma
 • Floor Soesbergen
 • Jan-Willem Schilt
 • Reinout Koperdraat

Dit evenement wordt mede mogelijk gemaakt door Stadsdeel Oost.

Info:

 • Tel. 06 40751526 (Reinout Koperdraat, organisatie)
 • Facebook: Midwintervuurfestijn “Mama Duniani”-2017

21 september

Het college van B&W heeft op 19 juli 2017 haar plannen voor het nieuwe Amsterdamse geluidbeleid bij evenementen voor inspraak ter inzage gelegd. Zoals hieronder is toegelicht, stemt de VVO niet in met het voorgestelde nieuwe geluidsbeleid van de gemeente Amsterdam en stellen we vraagtekens bij het daaraan gekoppelde evenementenbeleid. Daarom heeft de vereniging een zienswijze gestuurd aan het college van B&W, Zienswijze Evenementenbeleidsregels en Locatieprofielen 2017.

Daarin concluderen wij: het nieuwe evenementenbeleid had als doel de te sterk toegenomen overlast in te perken en te komen tot een balans tussen vermaak en overlast. Er zijn een aantal verbeteringen doorgevoerd, maar op de essentiële punten is alles bij het oude gelaten of verslechterd. Zelfs bodemvoorwaarden als spraakverstaanbaarheid binnenshuis en geen verstoring van de nachtrust zijn deels opgeofferd. Ondanks het uitgangspunt dat de bewoners van Amsterdam prioriteit hebben, ademt het nieuwe beleid vooral de wens om de bestaande situatie met veel grote, zwaar belastende evenementen zoveel mogelijk te behouden en te legitimeren. De door de gezamenlijke bewonersgroepen bij de voorbesprekingen ingebrachte voorstellen vinden we nergens terug in het beleid. De bewoners hebben vooralsnog aan het kortste eind getrokken.
Samenvattend verzoeken wij U daarom:
– Houd het beleid eerlijk, eenvoudig en helder. Sta geen uitzonderingen toe waardoor de normen toch weer ontdoken kunnen worden. Geen meteocorrectie, geen gevelcorrectie, geen buitencategorieën, geen ‘indicatief’.
– Garandeer de ondergrens van spraakverstaanbaarheid binnenshuis (50 dBA) voor alle Amsterdammers. Doe daarom onderzoek binnenshuis op alle evenementenlocaties en pas de locatieprofielen daarop aan.
– Garandeer een 8-urige nachtrust met 23.00 uur als vaste eindtijd, zonder uitzonderingen.
– Neem uw verantwoordelijkheid voor de gezondheid van jonge festivalbezoekers door een medisch verantwoorde maximale dBA vast te stellen.
– Maak geen half beleid door alleen naar geluidsoverlast te kijken. Regel alle vormen van overlast door evenementen.
– Wees duidelijk in het aantal dagen. Benoem in de beleidsregels en locatieprofielen altijd het toegestane aantal evenementdagen i.p.v. het aantal evenementen.
– Sta nooit besloten evenementen toe in parken en implementeer de 25% regel.
– Leg het beleid niet voor jaren vast, maar creëer evaluatiemomenten om de uitwerking ervan te beoordelen en het beleid zo nodig aan te passen.

18 september

De Vereniging Vrienden Oosterpark is nauw betrokken geweest bij het overleg over het nieuwe geluidsbeleid zoals de gemeente dat graag ziet toegepast voor evenementen zoals die in het Oosterpark worden georganiseerd. Tijdens de lange voorbereidingsperiode van dat geluidsbeleid is een aantal bewoners en bewonersorganisaties in de gelegenheid gesteld om met de burgemeester en het Evenementenbureau van gedachten te wisselen over de voornemens. In dat kader hebben twee ambtswoninggesprekken plaatsgevonden en is een aantal keren gesproken met vertegenwoordigers van het Evenementenbureau en door de gemeente ingeschakelde deskundigen.
Deze gesprekken hebben op enkele punten na helaas niet tot overeenstemming over de plannen geleid. Tijdens de discussies bleek tegelijkertijd steeds duidelijker dat wij als bewoners en bewonersorganisaties allemaal vrijwel dezelfde wensen koesterden. Dat heeft geleid tot onderling overleg, waarvan de resultaten in de vorm van samenvattingen tijdens de discussies een paar keer naar voren zijn gebracht en waarvan deze analyse van de gepubliceerde beleidsvoornemens het eindresultaat is.

28 augustus

Terrassenfestival: niet zo!

Op 19 juni stuurde het bestuur van de Vrienden van het Oosterpark een mail naar het Dagelijks Bestuur van het stadsdeel Oost waarin het zich, na overleg met de initiatiefnemer van het festival, positief uitlieten over het voorgenomen Amsterdams Terrassenfestival. Het zou gaan om een kleinschalig festival aan het eind van het zomerseizoen, dat zou plaatsvinden bij de muziekkoepel en op de ligweide bij het pierenbad, waarbij de organisator bereid was na afloop een nieuwe grasmat bij het pierenbad aan te laten brengen.

Omdat er aan het eind van de zomer toch niet meer zo veel gebruik zou worden gemaakt van de ligweide en vooral omdat die weide nu in deplorabele staat verkeert en een nieuwe grasmat dringend nodig heeft, gaven de Vrienden aan eenmalig af te wijken van hun standpunt dat er geen evenementen op de ligweide mogen plaatsvinden.

Inmiddels blijkt uit de in augustus verleende vergunning dat het festival een grootschalig festival wordt, waarbij het stadsdeel het aanbod van de organisator om bij het pierenbad een nieuwe grasmat te laten leggen, heeft afgewezen!

Het festival krijgt een besloten karakter, neemt het noordelijk deel van het park grotendeels in beslag, en dat voor zeven dagen: twee dagen opbouw, drie dagen festival en twee dagen afbouw. En dat eind augustus-begin september, een periode dat ook dit deel van het park anders volop in gebruik is bij reguliere bezoekers.

Het Terrassenfestival in deze vorm legt een onaanvaardbaar groot beslag op het park. Daarom hebben de Vrienden van het Oosterpark een bezwaarschrift tegen de vergunning voor dit evenement ingediend.

9 augustus

Er is commotie ontstaan over het Terrassenfestival dat begin september in het Oosterpark rond de muziekkoepel zal plaatsvinden en vooral over de (vermeend kwalijke) rol van de Vereniging Vrienden van het Oosterpark daarbij.

Wat is er aan de hand?

De organisator wil een middelgroot kookevenement organiseren bij de koepel en daarbij ook de ligwei voor het pierenbadje betrekken. Dus niet in het hele park en ook geen groot evenement, maar middelgroot. Daar zijn er volgens het locatieprofiel drie van toegestaan in het park. Tegen het kookevenement kunnen we ons dus niet verzetten. Iets anders is de plek waar het plaatsvindt. Juist over de ligwei bij het pierenbad, die zo nodig is voor ouders en kinderen, maken wij als VVO ons het meeste druk. We proberen om in ieder geval deze wei vrij te houden van evenementen – echter tot nu toe zonder enig resultaat. Die ligwei is er bovendien heel slecht aan toe, zo slecht zelfs dit jaar de wei nauwelijks door bezoekers van het pierenbadje wordt gebruikt. Het stadsdeel maakt geen aanstalten om de grasmat te vervangen (want dat is wat er moet gebeuren, het gras groeit niet meer). Dus blijft de wei onbruikbaar.

Nu kwam de organisator van het Terrassenfestival met het voorstel om de schade van tafeltjes en tenten op de ligwei te herstellen door de hele grasmat na afloop van het evenement te vernieuwen met graszoden. Dat zou ons een goede grasmat voor 2018 opleveren. Omdat ze ook aan het eind van het seizoen zitten zijn wij als VVO akkoord gegaan, onder de voorwaarde dat dit eenmalig is en geen precedent. En met grote druk naar het stadsdeel om volgend jaar dan ook geen evenementen meer op deze vernieuwde grasmat toe te staan. We hopen zo volgend jaar steviger te staan met onze argumenten tegenover het stadsdeel.

Kortom, de VVO helpt niet mee om het park te vernielen, maar om de ligwei bij het pierenbad te herstellen

14 april

Het bestuur heeft een brief verzonden aan B&W naar aanleiding van een reactie op eerdere briefwisselingen. Het betreft een lange reeks van klachten die we hebben geconstateerd nadat het park in 2016 is gebruikt voor grote evenementen. Zo schreven we 8 mei 2016 aan de burgemeester een brief n.a.v. de 1 mei manifestatie van het FNV wat in feite een verkapt evenement was. Op 16 augustus 2016 werd dit gevolgd door een brief n.a.v.de schade ten gevolge van grote evenementen zoals Keti Koti. Op de laatste brief werd op 30 januari 2017 gereageerd door B&W. Daarin werd o.i. onze vragen en klachten niet volledig beantwoord. Zo zijn de problemen op de grote weide niet alleen het gevolg van de wateroverlast maar eveneens door het berijden van het gras met te zwaar materieel. Onze suggestie om het kapotte gras te vervangen door nieuwe grasmatten werd te duur bevonden. Het voorstel om het gras opnieuw in te zaaien vinden we volstrekt onvoldoende omdat eerdere resultaten aantonen dat het gras dan niet volledig terugkeert. Op 14 april 2017 hebben we daarom een reactie gestuurd op de reactie van B&W, aangevuld met een bijlage met schadefoto’s. Wordt vervolgd, zullen we maar zeggen!

10 april

Het stadsdeel Oost is in april begonnen met de herplanting van 45 bomen. Dit is een gedeeltelijke compensatie van de bomenkap ten gevolge van het project Verdubbeling Oosterpark. Lees hier het bericht op de site van de gemeente Amsterdam.

13 januari

Attentie voor dit leuke initiatief. Zondag 22 januari geeft Annelies de Kleyn in het Oosterpark vanuit de Vogelwerkgroep Amsterdam en IVN Amsterdam een vogelexcursie voor kinderen vanaf 7 jaar. Zie de site van Vogelwerkgroep Amsterdam

Voor berichten van voor 2017 (2014 t/m 2016) zie archief berichten.

2016

5 december 2016

Op midwinterdag 21 december a.s. vindt er weer een oude traditie plaats in het Oosterpark dat enkele malen bij de elektrische boom is gehouden: het midwintervuurfestijn. Dit festijn wordt georganiseerd door Reinout Koperdraat onder auspiciën van de Vrienden van het Oosterpark.

2016-12-21-winterfeest-1Het festijn wordt opgeluisterd met verhalen, muziek, zang, gedichten, gratis hapjes en een drankje. Kortom: het wordt een hele happening! Hieronder de flyer met meer informatie over het festijn. Komt allen en vier met ons het feit dat de dagen weer gaan lengen!

2016-12-21-winterfeest-2

24 november 2016

Alarmerend bericht over de terugloop van het aantal broedvogels in het Oosterpark. Dit blijkt uit een onderzoek van Hester Schoute en Ben Daemen. Reden is de renovatie van het Oosterpark waardoor veel ondergroei is verdwenen. De vraag is of de terugloop zal worden gekeerd in 2017. De onderzoekers formuleren het als volgt:

23 november 2016

Het stadsdeel Oost heeft op haar Facebookpagina een bericht geplaatst over het kappen van bomen vanwege de aanleg van de kinderspeeltuin. Ter info hierbij de tekst: ‘In verband met de nieuwe speeltuin is een kapvergunning aangevraagd voor acht bomen in het Oosterpark. Twee esdoorns in het gebied van de nieuwe speeltuin moeten wijken omdat ze te dicht bij een bijzondere en waardevolle treurbeuk staan, die hierdoor wordt beperkt in groei en licht. Eén van de esdoorns zal in één keer worden gekapt, en de andere in fases om de treurbeuk te laten ‘wennen’ aan het licht. Een derde esdoorn past niet in de plannen voor de speeltuin. Eén boom die gekapt wordt is nieuwe aanplant die het niet gered heeft. Eén boom, ook een esdoorn, heeft al een aantal jaren rot en is gekandelaberd. Deze boom zal in de speeltuin worden hergebruikt. De overige drie bomen (coniferen) kunnen niet in de speeltuin ingepast worden. Voor elke boom die verwijderd wordt, wordt een nieuwe geplant in hetzelfde gebied met een iets grotere aanplantmaat dan gebruikelijk.’

22 november 2016

Het stadsdeel Oost presenteert op 1 december het voorlopig ontwerp van een nieuwe speeltuin in het Oosterpark. De speeltuin is speciaal voor de allerkleinsten en krijgt een natuurlijke uitstraling. Hierover wordt een bijeenkomst georganiseerd waarbij  ideeën over verbetering van het voorlopig ontwerp naar voren kunnen worden gebracht. (zie flyer stadsdeel Oost).
Datum en tijd : Donderdag 1 december tussen 19.30 – 21.00 u
Locatie : Kinderrijk, Mauritskade 56
Aanmelden bij : c.schenk@amsterdam.nl

11 oktober 2016

Op dinsdag 11 oktober vindt in de bestuurscommissie de besluitvorming plaats over de locatieprofielen. Het komt erop neer dat we de verslechtering van de geluidsbelasting hebben kunnen tegenhouden (hoge tonen naar 93dB) maar dat we verder nauwelijks succespunten hebben binnengehaald voor ons park.

27 september 2016

Onze voorzitter Frank Köhler heeft op de BC van de 13e september ingesproken. Omdat de stukken te laat zijn aangeleverd, heeft de commissie het profiel niet inhoudelijk besproken. Dit is de 27e september gebeurd. Die tussentijd hebben de Vrienden van de parken Oost benut om een gezamenlijke reactie op te stellen met als hoofdpunten:

 • Grens van 25% per park aangeven
 • Het geluidsniveau moet wat betreft dBA blijven gehandhaafd op 90
 • De schade moet worden verhaald op de organisatoren.

De SP en GL kunnen zich in bijna al onze punten vinden. De verhoogde 93 dBA-norm (advies van het bureau evenementenbeleid) krijgt waarschijnlijk geen meerderheid. Eindtijden doordeweeks 22 uur en in het weekend 23 uur is denken we akkoord. Aantal aansluitende dagen van een evenement gaan af van de maximaal totaal aantal 17 dagen. Verder vindt Ivar Manuel, voorzitter van het DB, dat de 25%-norm niet geldt voor openbare evenementen. Wij bestrijden dat omdat evenementen in principe openbaar zijn. Op verzoek van de PvdA zoekt Ivar dat uit. Wat betreft de opgelopen schade wil Ivar dat de organisatoren daar geld reserveren.

7 september 2016

Naar aanleiding van de komende besluitvorming over het nieuwe locatieprofiel van het Oosterpark, sturen we een reactie op het concept locatieprofiel (zie reactie VVO).  Onze kritiek is:

 • Conform het stedelijk uitgangspunt mag een evenement nog maar beslag leggen op maximaal 25 procent van de publiek toegankelijke ruimte van het park. Daarbij worden ook de vijvers meegerekend. Wij vinden dat discutabel, omdat de vijvers niet toegankelijk zijn voor gebruikers.
 • Ook wordt het deel van het park waar evenementen kunnen plaatsvinden niet duidelijk beperkt.
 • Wij zien niet in hoe in de gegeven ruimte 25.000 bezoekers opgevangen kunnen worden.

Wij stellen voor het locatieprofiel als volgt aan te passen:

 • Grote evenementen met maximaal 5000 gelijktijdig aanwezige bezoekers vinden bij voorkeur plaats in de omgeving van de muziekkoepel (zie de op de kaart aangegeven ruimte). Een groot evenement dat meer ruimte nodig heeft, kan plaatsvinden op het grote veld en het verharde pad daaromheen, met maximaal 20.000 gelijktijdig aanwezige bezoekers. (Zie kaart.)   Gezien de zware aanslag die evenementen telkens weer op de grasvelden aanbrengen, pleiten we ervoor in het profiel op te nemen dat kramen en tijdelijke bouwwerken voor evenementen zo veel mogelijk op de verharding moeten worden geplaatst.
 • Ons tweede punt van kritiek is dat de lengte van middelgrote en kleine evenementen in het geheel niet gemaximeerd worden. Vooral voor middelgrote evenementen, met hun aanzienlijke ruimtebeslag en geluidsbelasting, vinden we dat een bezwaar. Uitgaande van de bestaande praktijk kunnen middelgrote evenementen worden gemaximeerd op drie dagen. We stellen voor dit in het profiel op te nemen.
 • Ons derde kritiekpunt betreft de eindtijd voor evenementen. Die is nu op 23.00 uur gesteld. Zeker op de avonden voor een werkdag is dat te laat. Wij stellen voor de eindtijd op zondag tot en met donderdag op 22.00 uur te zetten.
 • Ons vierde kritiekpunt betreft de onverhoedse verhoging van de maximale geluidsbelasting bij grote evenementen. De norm ligt in het Oosterpark niet voor niets op 90 dB(A), gezien de directe nabijheid van woningen, een ziekenhuis en hotels bij de geluidsbron. Bij deze geluidssterkte zijn er jaar in jaar uit veel klachten geweest. Dus niet alleen over de bassen, waar een aparte norm voor geldt.
 • We constateren dat het maximaal aantal grote evenementen is veranderd van maximaal 2 van maximaal één dag naar maximaal 2 evenementdagen. Maar er staat nog steeds bij maximale duur: één dag. Als het de bedoeling is om maximaal twee evenementen van één dag of één evenement van twee dagen mogelijk te maken, hebben wij daar geen bezwaar tegen. Maar dan moet de tekst dienovereenkomstig worden aangepast.
 • Tenslotte constateren we dat uitgangspunt 8 van het stedelijk beleid, dat luidt “Evenementen in parken kunnen alleen plaatsvinden indien de organisator alle nodige maatregelen treft ter bescherming van voorzienbare schade aan flora en fauna”, niet in het locatieprofiel is verwerkt. Dat vinden we een omissie. Wij stellen voor in het profiel op te nemen: De organisator van een evenement dient alle nodige maatregelen te treffen om schade aan flora en fauna te voorkomen. Mocht er toch schade ontstaan, dan dient de organisator die onmiddellijk na het evenement te laten herstellen.

30 augustus 2016:

Het stadsdeel Oost heeft op haar site een bomenrapport Oosterpark gepubliceerd (zie bomenrapport). Hierin wordt een overzicht gegeven van de bomen die extra aandacht nodig hebben of die dit turbulente jaar niet hebben overleefd. Ook wij zullen de bomen in het park nauwgezet monitoren om te zien of de aangegeven maatregelen ook worden opgevolgd.

De Dag van het Park, door de Vrienden van het Oosterpark georganiseerd, trok redelijk veel belangstelling. Waarschijnlijk vanwege de slechte weersvoorspelling was het op zondag 29 mei niet echt druk in het Oosterpark. Wel trok de opening van de Dag door de ACCU Fanfare veel publiek. Live, onversterkte, muziek is erg aanstekelijk en mobiliseert veel bezoekers van het park. Ook de reuzespellen o.l.v. Inosha konden op veel jeugdige deelnemers rekenen. Alleen de hardloopclinics wisten geen enthousiaste deelnemers te mobiliseren. Aan de informatiekraam, gratis beschikbaar gesteld door Vos-Rugaart uit de Dapperbuurt, werden vele en vaak kritische vragen gesteld en discussies gevoerd over het vernieuwde park en het gebruik daarvan. We konden wel tien nieuwe leden inschrijven voor onze vereniging. Foto’s zijn bij het onder staand programma te zien.

2 t/m 5 juni Amsterdam kookt 

In die periode wordt het park in beslag genomen door een food- en muziekkaravaan. Dus niet alleen kunnen bezoekers ‘genieten’ van eten en drinken (foodtrucks) maar ook van muziek tussen 13:00 en 23:00 uur. We houden als Vrienden ons hart vast dat dit weer wat bezoekersaantal flink uit de hand zal lopen. Voor dit gratis te bezoeken evenement mogen er maximaal 2000 bezoekers tegelijkertijd aanwezig zijn van de afgegeven vergunning. We zullen dit als vereniging goed moeten monitoren omdat de organisatie volgens hun website (http://amsterdamkookt.nl/oosterpark)  flink uitpakt!

29 mei 2016:

Onze vereniging heeft tot nu toe erg weinig activiteiten georganiseerd in ons mooie park. We waren vooral bezig met het evenementenbeleid en de verdubbeling van het park. De landelijke Dag van het Park op zondag 29 mei a.s. willen we gebruiken om ons op een positieve manier te presenteren aan de bewoners en gebruikers van het park.

We zetten in op een viertal activiteiten:

De ACCU Fanfare zal ons aandeel in de dag muzikaal luister bijzetten in en om de muziekkoepel. Voor de jongere en wat oudere jeugd zullen er bij de muziekkoepel vier reuzespellen worden geplaatst: gatenkaas, sjoelbak, doolhof en ‘vier op een rij’. Doorlopers Oost zal twee a drietal hardloopclinics verzorgen in het park. De vereniging zal present zijn met een kraam met informatie bij de muziekkoepel.

Het programma ziet er als volgt uit:

12.00 uur                            opening met de ACCU Fanfare, start bij de muziekkoepel dan een rondje door het park

DvhP2

12.30 tot 14.00 uur               ACCU speelt in een aantal sessies in de muziekkoepel

13.00 tot 17.00 uur               De reuzespellen voor de jeugd onder leiding van Inosha

DvhP4DvhP3

12.00 tot 17.00 uur               Kraam van de Vrienden van het Oosterpark met informatiemateriaal en de mogelijkheid tot aanmelding als lid

DvhP1

13.30, 14.30, 15.30 uur         Hardloopclinics in het Oosterpark: bewegen met plezier, hardlopen en conditie voor iedereen, van beginner tot ervaren sporters.

Voor deze dag is een mooi flyer gemaakt die breed wordt verspreid in Amsterdam Oost. Zie  FLYER Dag v.h.Park-A4-HR

30 april 2016: op 1 mei a.s. organiseert de FNV een manifestatie in het Oosterpark. Wij zijn daar niet gelukkig mee omdat er, behalve een manifestatie, ook activiteiten worden georganiseerd die meer op een evenement lijken. Het hele park is volgezet met tenten, tribunes en podia. Mocht u (geluids)overlast ondervinden van dit gebeuren, raden wij dit aan te melden bij de gemeente Amsterdam. Dat kan op de volgende manieren:

Uit onze contacten met het stadsdeel Oost blijkt dat het melden van overlast zeker wordt geregistreerd en dat daar vervolgens ook rekening mee wordt gehouden. Dus schroom niet om een melding te doen!

9 maart 2016 informeert wethouder Choho door middel van een brief de gemeenteraad over de bevindingen m.b.t. de wateroverlast. ‘Het integraal onderzoek van ingenieursbureau Grontmij, dat in opdracht van de bestuurscommissie Oost is uitgevoerd, is afgerond. Op verzoek van Choho is eind februari een aanvullend extern onderzoek uitgevoerd naar de conditie van de bomen. Dit is uitgevoerd door een onafhankelijk bureau, Prohold BV.’ Belangrijkste conclusie is ‘dat de oorzaak van de problemen ligt in een foutieve omgang met de tijdelijk verwijderde bovenlaag van het park. Deze laag is door opslag ingeklonken waardoor water er niet meer doorheen kan. Hierop heeft het stadsdeel maatregelen genomen om de waterdoorlatendheid van de bovenlaag te bevorderen.

26 januari 2016 Wethouder Openbare ruimte en Groen Choho heeft een brief gestuurd naar de gemeenteraad over de problemen m.b.t. het wateroverlast en de drainage in het Oosterpark. Middels deze brief wordt de raadscommissie Duurzaamheid en Infrastructuur op de hoogte gesteld van de problematiek. De Grondmij is gevraagd naar de gesignaleerde problemen te kijken. Hierover brengt de Grondmij in februari a.s. een verslag uit met maatregelen om de wateroverlast te verminderen.

19 januari 2016 Naar aanleiding van de behandeling van de locatieprofielen in het kader van het evenementenbeleid door de bestuurscommissie Oost op 12 januari jl. is de aangepaste, definitieve notagepubliceerd. Het uitsluiten van besloten evenementen in het Oosterpark is hiermee bevestigd!

17 januari 2016  In december hebben twee leden van ons bestuur overleg gehad met de leiding van het project Verdubbeling Oosterpark. Hierbij is o.a. de wateroverlast in het park besproken. In januari namen wij opnieuw contact op omdat wij geen verbetering zagen. Het stadsdeel liet ons weten onze zorgen te delen en opdracht te hebben gegeven aan de Grontmij voor een onderzoek naar de wateroverlast in het hele park. De resultaten van het onderzoek worden in februari verwacht. Op 27 januari staat de wateroverlast op de agenda van de commissie Infrastructuur en Duurzaamheid van de centrale stad met wethouder Choho. Op dit moment zijn er op verschillende plekken, vooruitlopend op het onderzoek van de Grontmij, tijdelijke maatregelen getroffen om de wateroverlast te verminderen. Er zijn enkele pompen geplaatst en drains en extra geultjes gegraven. De maatregelen zijn beschreven op de facebookpagina Oosterpark waar het nieuws van het project Verdubbeling te vinden is.  Voor meer duurzame oplossingen moet nu eerst het onderzoek van de Grontmij worden afgerond.

12 januari 2016  De Bestuurscommissie van Oost heeft besloten over nieuwe locatieprofielen voor evenementen in Oost. Het bestuur is opgelucht en blij. Opgelucht omdat de nieuwe locatieprofielen nog in 2016 ingaan en blij omdat we goede resultaten behaald hebben voor het Oosterpark. De vijf grote evenementen (waarvan twee besloten) met een ongelimiteerd aantal bezoekers en geluidsbelasting met zware bassen uit het profiel van 2012, zijn hiermee van de baan. De goede resultaten van het nieuwe beleid en nieuwe profiel voor het Oosterpark zijn dat:

 • het park openbaar blijft: geen grote besloten festivals meer.
 • in het hele park maximaal 2 grote, openbare, evenementen per jaar kunnen plaatsvinden, met maximaal 25.000 bezoekers*
 • de maxima voor bezoekers zijn aangescherpt, die mogen alleen nog overschreden worden bij open festivals op de dag zelf. Keti Koti moet zich nu dus richten op maximaal 25.000 bezoekers (gelijktijdig aanwezig).
 • grote festivals in het Oosterpark en Flevopark slechts 1 dag mogen duren.
 • de zware geluidsbelasting bij de 2 grote evenementen in het Oosterpark lager is dan de stedelijke norm en zonder zware bassen
 • er een jaarlijkse evaluatie komt van de evenementen rond 1 oktober, met bewoners en ondernemers o.a. met de Vrienden van de parken

* Wij hadden minder bezoekers voorgesteld maar dat is niet overgenomen

5 januari 2016 Onze eerste succes m.b.t. een besloten-evenementen-vrij Oosterpark is behaald. De organisatie van Kingsday Loveland, die een voorkeur had hun evenement in het Oosterpark te organisaren, heeft van het Dagelijks Bestuur te horen gekregen dat het evenement in het sportpark Middenmeer moet plaatsvinden (zie brief dB). Belangrijke argumenten zijn de spreiding van evenementen over het stadsdeel Oost en de positieve ervaring van het evenement vorig jaar

2015

23 december 2015 Alle vrienden van de parken in Amsterdam Oost zijn verontrust over de aangepaste nota locatieprofielen. Het betreft met name de verruiming van de geluidsniveaus en de onduidelijkheid over het maximaal aantal toegestane bezoekers van evenementen. Onze verontrusting hebben de vriendenverenigingen verwoord in een mail aan alle fracties van de bestuurscommissie met de hoop dat bij de afhandeling van de nota op 12 januari a.s. er in onze zin aanpassingen van de nota worden doorgevoerd.

15 december 2015. De bestuurscommissie van het stadsdeel Oost heeft de nota locatieprofielen inhoudelijk besproken. Daaraan voorafgaand hebben zeven insprekers, waaronder natuurlijk onze vereniging, hun visie gegeven op de voorliggende nota. Op onze inspreektekst werd door diverse fracties (positief) gereageerd. Ons lid Vital van Looveren gaf zijn visie op het evenementenbeleid.

20151215_Bernard

Namens de VVO spreekt Bernard Neuhaus de bestuurscommissie toe

Om onze argumenten kracht bij te zetten, hielden twee bestuursleden ons spandoek ‘SPAAR HET OOSTERPARK’ omhoog.

20151215_Spandoek_BC

In het zeer warrige debat legde het DB in feite de bal bij de commissie. Op 12 januari a.s. wordt er gestemd over de nota. Daarbij wordt verwacht dat er veel amandementen worden ingediend ter aanvulling van de huidige, redelijk inconsistente tekst. Het ziet er gelukkig wel naar uit dat de nieuwe locatieprofielen al in 2016 zullen gaan gelden, En zeer waarschijnlijk dat er in het Oosterpark voortaan geen grote, gesloten evenementen zullen worden georganiseerd.

11 december 2015. De aangepaste nota over de locatieprofielen is gepubliceerd door het stadsdeel.

8 december 2015 zou in de bestuurscommissie de inhoudelijke bespreking van de locatieprofielen plaatsvinden. Hierop heeft het bestuur namens onze vereniging de volgende tekst ingesproken.  Een aantal leden ondersteunde de inspraak met een fraai spandoek:

20151203spandoek_spaarhetoosterpark

Helaas besprak de BC de locatieprofielen niet inhoudelijk maar beperkte de behandeling van het agendapunt zich tot ‘gevolgen van de aangenomen motie 123 van GroenLinks’ (zie 27 november 2015) en het beantwoorden van technische vragen van de commissie door het bestuur. De afspraak is dat de locatieprofielen op 15 december a.s. inhoudelijk zullen worden besproken en de besluitvorming naar januari 2016 is verplaatst. Het Dagelijks Bestuur heeft toegezegd dat, op basis van de op- en aanmerkingen die er vanuit de commissie op de nota is gegeven, voor het weekend van 12 en 13 december beschikbaar zal zijn.

2 december 2015 Er komt nogal kritiek op onze vereniging dat we onzichtbaar zijn. Het bestuur is danook op zoek naar een lid of iemand van buiten die de PR van de vereniging kan oppakken. Extern is een vacature geplaatst bij de vrijwilligerscentrale ViiA, maar het zou natuurlijk fantastisch zijn als er een lid met belangstelling en hopelijk ook ervaring op het gebied van bekendheid geven aan onze vereniging, zich meldt. Dat kan simpelweg via ons mailadres info@vriendenvanhetoosterpark.nl.

1 december 2015 publiceert het Stadsdeel Amsterdam Oost een aantal documenten ter bespreking op de vergadering van de Bestuurscommissie op 8 december a.s. Het betreft een actualisering van de locatieprofielen waarin onder andere is opgenomen dat er in het Oosterpark geen gesloten evenementen meer kunnen plaatsvinden.  Daarnaast heeft het stadsdeel een aantal andere documenten gepubliceerd waaronder een aanbiedingsbrief aan de burgemeester van Amsterdam. Deze documenten zijn te vinden op de site van het stadsdeel onder punt 4 van de agenda: Nieuwe locatieprofielen evenemententerreinen.

27 november 2015 Tijdens de inspraakmogelijkheid van de Bestuurscommissie van Amsterdam Oost heeft het bestuur haar zorgen geuit over de gevolgen van de aanname van de motie 123 van GroenLinks op 10 november jl. Het gevolg kan zijn dat alle ellende in de vorm van grote, veel geluidsoverlast veroorzakende, evenementen in 2016 zullen plaatsvinden in het Oosterpark. Zie hier de inspreektekst.

23 november 2015 Naar aanleiding van de recente ontwikkelingen m.b.t. het locatiebeleid is er een nieuwsbriefverschenen. Daarbij aandacht voor de evaluatie van het evenementenbeleid, de move van GroenLinks om via een (aangenomen) motie het Oosterpark op te zadelen met alle grote evenementen en de resultaten van de enquete in de Oosterpark- en Dapperbuurt.

10 november 2015 Tijdens de vergadering van de Bestruuscommissie van Amsterdam Oost is er, op initiatief, bij meerderheid een motie van GroenLinks aangenomen: motie 123. Tot onze grote verbijstering zorgt deze motie ervoor dat er voor 2016 de locatieprofielen van 2012 gaan gelden als er voor 1 december a.s. geen andere profielen worden vastgesteld. Dit betekent o.a. dat er in het Oosterpark vijf grote evenementen mogen worden georganiseerd. Met dank aan GroenLinks.

3 november 2015 verschijnt het rapport van de Dienst OIS met de resultaten van de enquete onder bewoners van de Oosterpark- en Dapperbuurt naar de mening over het organiseren van evenementen in het Oosterpark.

3 september 2015 maakt het stadsdeel Oost het programma bekend voor de heropening van het Oosterpark op 26 september 2015. De Vrienden van het Oosterpark zullen daarbij aanwezig zijn met een informatiestand. Daarnaast zal onze voorzitter Frank Kohler tijdens de Oosterpark University onze visie geven op besloten evenementen in het park. Een uitgebreid overzicht van het programma is te vinden op de site van de gemeente Amsterdam.

31 augustus 2015 mailde het stadsdeel Oost een reactie op al onze vragen die zijn gerezen n.a.v. de schouw die onze vereniging op 13 juli heeft gehouden.

Op 20 juli 2015 heeft het bestuur in het Oosterpark kennis gemaakt met de pas aangestelde parkwachter  Stanley Wassenaar. Stanley blijkt zeer betrokken bij het park en zal op drukke momenten in het park aanwezig zijn. We hebben als vereniging aandacht gevraagd voor de fietsoverlast (geen fietsers toelaten op de smalle paden), de diverse groepen – zoals de alcoholisten – in het park, het probleem van het afval en onze zorg over de gevolgen voor de weiden door het barbequen.

Op 16 juli 2015 heeft het stadsdeel Oost een kapvergunning afgegeven voor 11 bomen. Tijdens de periodieke boomveiligheidscontrole in het Oosterpark is gebleken dat er vier bomen dood zijn en zeven bomen instabiel. Dit kan gevaarlijke situaties opleveren. Voor de vier dode en twee instabiele bomen wordt een kapvergunning aangevraagd. Voor de vijf andere instabiele bomen wordt een vergunning aangevraagd om zodanig te snoeien dat de kans dat ze omvallen, sterk afneemt. De bomen staan verspreid over het park.

13 juli 2015: Op uitnodiging van het bestuur hebben bestuur en leden de pas daarvoor opgeleverde 2e fase van de Verdubbeling van het Oosterpark geschouwd. Men schrok met name van de grote hoeveelheid asfalt dat is gebruikt waar we hoopten op een veel groener park. Verder waren we verrast door de inrichting van de ruimte rondom de muziekkoepel. Grote met hoge banden omringde bomen die weinig ruimte laten voor activiteiten. Ook de aanplant ter vervanging van de ondergroei kon op veel kritiek rekenen. Vragen naar aanleiding van deze rondgang hebben we aangeboden aan de projectgroep Verdubbeling Oosterpark.

20 mei 2015: Tijdens de commissievergadering Infrastructuur en Duurzaamheid geeft het Parkenoverleg, mede namens de Vrienden van het Oosterpark bijgaande reactie op de Concept Agenda Groen.

30 april 2015: Het stadsdeel Oost beantwoordt in bijgaand stuk de vragen die de VVO heeft gesteld over de herplant van bomen in het vernieuwde Oosterpark. Wij maken ons namelijk grote zorgen over de toezegging van het stadsdeel dat alle gekapte bomen weer zullen worden herplant, in het Oosterpark of elders in het stadsdeel.

24 april 2015: Het Parkenoverleg wijst in bijgaande brief aan B&W op een weeffout in de Agenda Groen. Die fout betreft het ontbreken van aandacht voor de gevolgen van grote evenementen in de stadsparken.

21 april 2015: Tijdens de algemene ledenvergadering van de Vrienden van het Oosterpark is een luxe versie van het jaarverslag over het jaar 2014 gepresenteerd. Dit jaarverslag willen we gaan gebruiken om de vereniging meer bekendheid te geven. Zo zal het verslag tijdens het Bredewegfestival op Koningsdag beschikbaar zijn voor belangstellenden.

9 april 2015: B&W hebben het concept van de Agenda Groen gepubliceerd waarop kan worden gereageerd. Deze agenda geeft de visie van het stadsbestuur op de toenemende drukte in de stad. Voor Amsterdam wordt een onderscheid gemaakt in type groen: stadparken, buurtparken en buitenparken (groengebieden aan de rand van de stad.

2 maart 2015: Bij de bezwaarschriftencommissie van het stadsdeel Amsterdam Oost hebben we onze bezwaren tegen de kapvergunning voor hotel Arena toegelicht (zie ons bezwaarschrift). Een belangrijk argument was dat er door het stadsdeel  nog geen bouwvergunning was verstrekt voor uitbreiding van het hotel. Bij de zitting van de voorzieningenrechter bleek dat het stadsdeel die vergunning op het laatste moment had verleend. Verder gebruikte het stadsdeel het argument dat bomenkap noodzakelijk was vanwege het komende broedseizoen. Wij stellen ons vraagtekens bij de bijdrage die door hotel Arena wordt geleverd aan de verdubbeling van het Oosterpark. De uitbouw van het hotel richting dubbeltjeswoningen zet in feite de doorgang naar de Mauritskade dicht. Verder is niet duidelijk hoe en waar de gekapte bomen worden gecompenseerd. Het stadsdeel heeft daaraan geen eisen gesteld.

25 februari 2015: We waren uit de lucht door een hack op onze website. Het herstel heeft langer geduurd dan we wilden. Maar nu zijn we er weer! Van de afgelopen maanden is er nog al wat te melden: onze vragen over de buurtconsultatie, de renovatie en de inrichting van het noordelijke deel van het park. Daarnaast gaan we de website aanpassen: indeling, agenda,  nieuws. Kortom: hou ons in de gaten!

22 februari 2015: Het festival Keti Koti 2014 was veel drukker dan de organisatoren hadden voorzien, waardoor naar de mening van de Vrienden een riskante situatie was ontstaan in het Oosterpark. Hierover hebben we vragen gesteld aan de afdeling Vergunningen van het stadsdeel Oost. Voor uw informatie plaatsen we het antwoord hierbij. In de toekomst zullen wij de vergunningsaanvragen en de manier waarop deze in de praktijk uitgevoerd worden nauwkeurig gaan volgen.

9 februari 2015: Het stadsdeel Oost stelt een fietsverbod voor het Oosterpark voor de duur van de renovatiewerkzaamheden in het park. Dit verbod wordt aangegeven  door verkeersborden en gele borden waarop staat dat bij overtreding een boete van €55 kan worden opgelegd. Het is dus aan te bevelen om gedurende die periode om het park te fietsen of de fiets aan de hand mee te nemen!

3 februari 2015: Het stadsdeel Oost heeft de bestuurscommisie geinformeerd over de stand van zaken m.b.t. de verdubbeling van het Oosterpark. Het betreft de uitvoering van de 2e fase (het openbare gedeelte van het park) en de planvorming m.b.t. de fase 3 en 4 (de aansluiting van de panden aan en nabij de Mauritskade op het park, zoals rondom het hotel Arena).

2 februari 2015: De voorzitter van de bestuurscommissie Amsterdam Oost, Ivar Manual, beantwoordt per brief onze vragen over het evenementenbeleid van het stadsdeel.

2014

24 december 2014: De voorzieningenrechter heeft ons bezwaarschrift tegen de door het stadsdeel verleende kapvergunning voor hotel Arena helaas afgewezen.

16 december 2014: Burgemeester van der Laan verklaart ons bezwaar tegen het verlenen van een vergunning voor het organiseren van een festival door Loveland in het Oosterpark op Koningsdag 2014 ongegrond. Hij laat daarmee het bestreden besluit in stand. Ondanks het feit dat het festival al was gehouden, vonden wij het een principekwestie omdat o.i. de burgemeester het festival wel had toegewezen aan het stadsdeel Oost maar daarbij niet expliciet het Oosterpark als festivallocatie had genoemd. Wij blijven van mening dat de motivering, zowel door het stadsdeel Oost als de burgemeester geen hout snijdt. Toch  laten wij het niet  aankomen op een rechtzaak omdat het onzeker is of de rechter wel meegaat in onze stellingname.

7 december 2014: we dienen een bezwaarschrift in tegen de bomenkap die noodzakelijk zou zijn voor de uitbreidingsplannen van Hotel Arena. Door de grootte van het uitbreidingsplan van Hotel Arena lijkt van de verparking van hun tuin weinig terecht te komen. Dit is niet wat ons destijds beloofd is. Zo nodig vragen we opnieuw voorlopige voorzieningen aan. Lees verder >>

1 december 2014 ontvingen we een reactie van het stadsdeel op onze vragen over het vervolg op de buurtconsultatie.

17 november ontvingen we de verslagen van de buurtconsultaties. Op 29 oktober de consultatie met belanghebbenden, en de 30e oktober met de buurt. We zijn als VVO niet erg gelukkig met de gang van zaken. Zie ook onze nieuwsbrief.

30 oktober 2014:  uitnodiging voor buurtconsultatie om 20.uur

Misschien heeft u al een uitnodiging gezien in de Echo van deze week. Op donderdagavond 30 oktober  organiseert het Stadsdeel Oost een avond om van u, als buurtbewoner, te horen hoe u denkt over de evenementen in het Oosterpark. Deze buurtconsultatie komt voort uit de afspraken die onze vereniging dit voorjaar heeft gemaakt met de voorzitter van de bestuurscommissie Ivar Manuel. Naast het kappen van minder bomen kwamen we overeen dat Ivar Manuel zich ervoor ging inzetten om het locatieprofiel (de regels voor evenementen) zodanig aan te passen dat er geen grote besloten festivals mogelijk zijn in het park. Maar daarmee is de bestuurscommissie van het stadsdeel nog niet overtuigd. En de lobby van de organisatoren van de evenementen blijft ook actief. Het is dus belangrijk om ons standpunt via de buurtconsultatie met kracht naar voren te brengen. Thema’s die besproken worden zijn: de rol van het park voor de buurt, de openbaarheid, de grote evenementen en aantallen bezoekers, de geluidsbelasting en de schade aan het park.

Voor het overleg met het stadsdeel over de buurtconsultatie hebben wij deze punten verder uitgewerkt in ons discussiestuk “Naar een nieuw locatieprofiel voor het Oosterpark”. U kunt het gebruiken voor uw inbreng op de bijeenkomst  aanstaande donderdag .

Tijd en plaats: Donderdagavond 30 oktober. Inloop vanaf 19.30 uur. Aanvang 20.00 uur tot 22.00 uur. Locatie: CBK: Oranje Vrijstaatkade 71 (achter het Stadsdeelhuis)

Inspraakreactie bestuurscommissie 23 september 2014 Op dinsdagavond 23 september heeft de VVO bij de bestuurscommissie ingesproken over ‘Oplossingen voor sluiting van het Oosterpark in 2015’. Zie hier de inspraaktekst.

8 september 2014 brief aan de gemeenteraadsfracties van Amsterdam vanwege agenderen bomenkap in het Oosterpark Op de agenda van de gemeenteraad van 10 september 2014 staat een punt van het raadslid Johnas van Lammeren inzake de plannen voor het kappen van bomen in het Oosterpark. Dit geïnspireerd door de protestmars van de actiegroep ‘Omsingeling Oosterpark’ tegen ‘massale’ bomenkap en het project ‘verdubbeling van het Oosterpark’. Per mail heeft de vereniging alle fracties ons standpunt over de bomenkap en verdubbeling van het park laten weten zodat ze die in hun afweging kunnen meenemen.

8 september 2014 begint de eerste fase van het project ‘verdubbeling’ van het Oosterpark. Er is een zeer uitgebreid draaiboek, en dat lees je hier >>.

31 augustus 2014: protestmars door de actiegroep Omsingeling Oosterpark. Onder de leuzen “Stop massale bomenkap Oosterpark .. 450 bomen” en “Stop project Verdubbeling Oosterpark per direct!” organiseert de actiegroep Omsingeling Oosterpark aanstaande zondag een  naar het park. Enkele leden hebben ons als bestuur van de Vereniging Vrienden van het Oosterpark gevraagd wat we vinden van dit protest. We steunen de protestmars niet. Lees verder >>

9 augustus 2014: melden van geluidsoverlast bij Appelsap.  

6 augustus 2014: De Vereniging heeft een bezwaarschrift ingediend tegen het plaatsvinden van het Appelsap festival op zaterdag 9 augustus 2014. Dit in lijn met de eerdere bezwaren tegen King’s Loveland op de afgelopen koningsdag. Reden is dat de vorige stadsdeelraad heeft besloten dat er jaarlijks maar één besloten evenement mag plaatsvinden in het Oosterpark. Zie Bezwaarschrift Appelsap 2014 Vrienden van het Oosterpark.

20 mei 2014: In de afgelopen week hebben de meeste leden een e-mail gekregen van een actiegroep die zich omsingeling Oosterpark noemt. Wij kunnen ons voorstellen dat deze e-mail vragen oproept. Lees verder>>.

14 mei 2014: in een interview met Mark van Dongen in de Echo wordt als belangrijk punt de buurtconsultatie opgevoerd. Uit de loopgraven en praten met de buurt. We houden u op de hoogte! lees verder >>

10 mei 2014: Parool bericht over ons accoord en belicht vooral de evenementen en verminderde bomenkap. lees verder>>

2 mei 2014: Toezeggingen van het stadsdeel: Minder bomenkap en weren van grote besloten evenementen uit het Oosterpark. Beroepsprocedure bij rechtbank gestopt. Lees verder>>

20-4-2014: Het bestuur van de Vrienden van het Oosterpark heeft op 10 april aan alle leden van de vereniging laten weten dat zij, samen met een aantal actieve leden, in bespreking is met de nieuwe bestuurscommissie van het stadsdeel over de bomen en de evenementen. Het is een laatste poging om te onderzoeken of praten niet meer kan opleveren dan juridische procedures.  We hopen op dinsdagavond de uitkomsten van deze gesprekken/onderhandelingen op onze site te kunnen plaatsen. Op donderdag 24 april wordt dit stuk ter beoordeling en stemming voorgelegd aan onze leden in onze  Algemene ledenvergadering.

Verrassend, en ook wel verwarrend qua timing in dit kwetsbare proces van overleg, is de omsingelingsactie van het Oosterpark op 23-4, de avond voorafgaande aan onze ledenvergadering.  Deze actie  gaat  niet uit van het bestuur, maar is een persoonlijk initiatief van Ernst Sonneveldt en Hans Olykan.

11-4-2014 Opnieuw een bezwaarschrift. Nu tegen Loveland met Koningsdag. Dit wordt een opzet naar de volgende procedure, omdat het toewijzen van het park aan Loveland in strijd is met eerdere afspraken in de deelraad waarbij er slechts één afsluiting in het park is toegestaan per jaar. Lees verder>>

27-03-2014. De Vrienden hebben een reactie gestuurd op de antwoorden die zij van het stadsdeel kregen op het raadsadres van december. Uit de overzichten van de evenementen blijkt opnieuw dat het Oosterpark het zwaarst belast wordt en dat er geen sprake is van spreiding. Het stadsdeel blijft volhouden dat er sprake was van participatie van bewoners (pt 3). Wij haalden de feiten boven tafel en die spreken voor zich…

19 maart 2014:  verkiezingen. Wie nemen het op voor ons park en parken in het algemeen? lees verder>>

11 maart 2014 vergadert de deelraad van Oost voor het laatst voor de verkiezingen. Na de uitspraak over onze voorlopige voorziening heeft de SP vragen gesteld, vooral omdat het nu hard te maken is dat het DB de raad slecht heeft geïnformeerd. Aanvankelijk zou dit besproken worden in de Raad, maar kennelijk is toch beslist dit hete hangijzer over de verkiezingen heen te tillen. Lees ook dichtbij>>

3 maart 2014: bijeenkomst Huize Frankendael. Sprekers zijn DRO- planologen Jos Gadet en Wouter van der Veur. De nieuwe parkmanager Fred Scheepmaker stelt zich voor. Ook was er is gelegenheid om met elkaar en met stadsdeelwethouder Groen en Openbare Ruimte, Nevin Özütok in gesprek te gaan.

19 februari 2014: uitspraak over de voorlopige voorzieningen mbt de iepen rond de muziekkoepel: de iepen blijven in ieder geval staan tot de integrale zitting voor de meervoudige kamer van de amsterdamse rechtbank medio mei. De drie iepen zullen de komende weken extra voeding en water krijgen om te herstellen van de wortelschade die ze vorige week opliepen. Het groot onderhoud in het park gaat wel gewoon verder, met als volgende het uitbaggeren van de vijver half maart.

19 februari 2014: de commissie algemene en sociale zaken bespreekt het Evaluatie evenementenbeleid en evenementen seizoen 2013 besproken. Voor een laatste stand van zaken mbt het (ingewikkelde!) evenementenbeleid:  kun je hier verder lezen >> .

14 februari 2014: Er zijn afspraken met de staatssecretaris gemaakt (lees: het Parool) dat het geluidsvolume omlaag gaat, wij vragen het DB hoe hiermee wordt omgegaan in het Oosterpark.                                          

 14 februari 2014: rechtszitting over voorlopige voorziening rond de iepen van de muziekkoepel. lees verder>> of kijk At5

10 februari 2013: Het stadsdeel begint met voorbereidingen om iepen te verplanten. Wij vragen voorlopige voorzieningen aan.

4 februari 2014: over flierefluiters en lawaaischoppers, na het zingen de kerk in gaan en ongehoord vreemdgaan. Het gebeurt allemaal in het Oosterpark en in Artis vertellen ze erover. lees meer>>

31-01-2014 Na aanvankelijke weigering om de resultaten bekend te maken, publiceert het stadsdeel nu toch de resultaten van de enquete onder bewoners over de evenementen in het Oosterpark op de website van de Verdubbeling Oosterpark.

24 januari 2014: Het Parool: straks 4 hotels in het Oosterpark. Lees verder>>

20 januari 2014: hoorzitting over een van de nieuwe bruggen op een ongerept stukje park.

16 januari 2014: Waarom we oude bomen moeten laten staan? Lees verder!

14 januari 2014: Wethouder VanSpijk laat per brief weten dat – nu de verdubbeling is uitgesteld – in 2014 de grote evenementen weer terug keren in het Oosterpark omdat de evenementhouiders dat graag wensen.

31 december 2013 Op de laatste dag van het jaar gaan we in beroep bij de rechtbank. We doen dat tegen het besluit van het DB van 19 november. Zie aldaar. Klik hier voor ons beroepsschrift.

25 decenber 2013: “De uitbreiding van het Oosterpark start in september 2014” zo kopt de Echo. Maar wordt er dan al uitgebreid? Of alleen maar gekapt…? lees verder>>

23 december 2013: we dienen een raadsadres in over de evenementen, beantwoording uiterlijk 4 maart 2013.

18 december 2013: Wethouder Thijs reuten maakt in een raadsbrief bekend dat het begin van Fase 1 en 2 wordt uitgesteld tot september 2014.

10 december 2013: de vereniging heeft een bezwaarschrift ingediend tegen het besluit van de Deelraad van 29 oktober over de huisvesting van grote evenementen. Uit de motivering van het besluit blijkt dat na 2014 de grote evenementen weer in het Oosterpark terug kunnen komen. In het bezwaarschrift herinnert de vereniging het stadsdeel aan het uitgangspunt van spreiding van grote evenementen en aan de beschikbare locaties.

28 november 2013: de eerste foto van onze nieuwsfotograaf Jack!

27 november 2013: 2e Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Vrienden van het Oosterpark. Klik voor agenda, verslag volgt.

19 november 2013 : Op de website van de gemeente meldt het dagelijks bestuur van stadsdeel Oost dat zij het advies van de bezwaarschriftencommissie over de bezwaren tegen de kapvergunning voor het Oosterpark grotendeels zal volgen (op 5 bomen na bij tennisveld en pierebadje). Maar het DB zwijgt over een belangrijk advies van de commissie namelijk om het gehele project verdubbeling te heroverwegen,  zie pagina 16! We overwegen beroep en voorlopige voorzieningen, de Echo schrijft er al over…

Tevens werd vandaag in het stadsdeel de langverwachte evaluatie van de pilot van het evenementenseizoen 2013 gehouden. Lees verder >>

12 november 2013: Wethouder Ozutok presenteert haar nieuwste plan: weer 47 bomen gespaard. Ze verwacht te beginnen met de eerste kap medio februari 2014. Lees verder >>

11 november 2013: een nog onbekende soort gesignaleerd in het park. Ga kijken!

7 november om 18.00 uur brengt De Nederlandse Opera een ode aan de Amsterdamse boom aan de voet van het Oosterpark (bij de iep voor het Tropenmuseum). Samen met … lees verder >>

6 november 2013: advies en verslag van de bezwaarschriftcommissie op de kapvergunning. De kap wordt getoetst aan de bomenverordening, het bomenbeleidsplan en aan het aangenomen definitief ontwerp. De meeste bezwaren worden dus ongegrond verklaard. Toch maakt de commissie een ernstige kanttekening. Op p16: “De commissie vraagt zich af of de plannen rondom het Oosterpark wel goed met de bewoners van het stadsdeel zijn gecommuniceerd (..) De commissie geeft het dagelijks bestuur in overweging om de omgevingsvergunning zoals hij nu is verleend te heroverwegen”.

29 oktober 2013 heeft de Deelraad het voorgenomen besluit aangenomen om de grote evenementen in 2014 eenmalig buiten het Oosterpark een plek te geven. Maar hoe gaat het daarna? Lees verder>>

27 oktober 2013: vanmiddag wordt het héél stil in het park…. Lees verder!

17 oktober 2013 Opnieuw het Parool: In Het Laatste Woord beschrijft Paul Hissink zijn visie op een bruisend Oost. Lees verder>>

5 oktober 2013: artikel in het Parool over het Oosterpark. Hoe verwarrend kan het worden? klik hier voor het artikel, en hier voor meer achtergrond.

Ook een aardige poll in Dichtbij over evenementen in het Westerpark.

2 oktober 2013: verslag van de comissievergadering algemene en sociale zaken. Uitkomst: geen duidelijkheid over evenementen in het Oosterpark. lees verder >>

26 september 2013 De bezwaarschriftencommissie van stadsdeel Amsterdam Oost heeft het dagelijks bestuur om opheldering gevraagd over de kap van 161 gezonde bomen in het Oosterpark.

10 september 2013: Arie van Tol schrijft in DWARS een mooie analyse van de huidige situatie in ons Oosterpark. lees verder >>

4 september 2013 starten wij onze campagne “Laat het Oosterpark weer park zijn!  Het Oosterpark is geen evenemententerrein” met een petitie

Dinsdag 3 september 2013: Bij de commissie Openbare Ruimte  en Groenvoorziening (ORF) spreken wij in en bieden onze petitie aan om 200 mooie, grote en gezonde bomen te sparen. Ruim 2700 mensen hebben digitaal ondertekend, enkele honderden via handtekeningenlijsten, en ruim 1000 likes op facebook.  Uitstel hebben we bereikt, nu nog afstel!

1 sept 2013: het eerste koffieconcert van de Vrienden met voor vroege vogels een bijzondere t’ai chi les! lees verder>>

29 augustus 2013: Indrukwekkende hoorzitting op het stadsdeelkantoor van de bezwaarschriftindieners. Kap uitgesteld tot 27 november!   lees meer>> Hiske Versprille van het Parool schrijft er ook over.

13 augustus:  “Wethouder Ozutok (groen, groen-links) heeft het ontwerp aangepast en de eikenlaan behouden”. Zo staat het in de kranten. Maar als je beter leest staat er: 18 bomen gered van de kap. Hebben wij hier te maken met een doekje voor het bloeden? In ieder geval met een goede PR-actie van het stadsdeel. Complimenten! Dat betekent in ieder geval dat er nu nog ‘maar’ 182 bomen gered moeten worden…

10 augustus 2013: Appelsap in het Oosterpark lees verder>>

25 juli 2013: bezwaarschriftentermijn verstreken. Ruim 30 mensen stuurden ons een kopie. Hier lees je een bloemlezing uit deze bezwaarschriften en tevens ons eigen bezwaarschrift (+ bijlagen 01, 02, 03). Er zijn ruim 150 bezwaarschriften ingediend. Op donderdag 29 augustus is de hoorzitting waar de bezwaarschriften kunnen worden toegelicht.

6 juli 2013GROOTSCHALIGE BOMENKAP om te weten welke bomen het betreft, achtergronden en onze analyse.Teken onze petitie en/of dien een bezwaarschrift in vóór 21 juni!).Er is ook een facebookpagina Red de bomen in het Oosterpark. Laten we samen deze onzalige plannen dwarsbomen!

26 juni 2013: Ruim 2 weken geleden is er een kapvergunning verleend voor bijna 400 bomen (van de 1800 die er in het park staan). Hans Olykan vertelt er hier meer over in een interview op AT5.

21 juni 2013: Op 22 april 2013 kregen omwonenden van het Oosterpark een brief in de bus van stadsdeel Oost met het verzoek om een online enquête in te vullen en deze uiterlijk 29 april terug te sturen. Een welgemeende poging om meer van de buurt te leren, of toch een bijsmaakje? Een analyse.

1 juni 2013: Zaterdag  is er een informatiedag: boomdeskundigen, de ontwerpers en het projectteam ‘Verdubbeling Oosterpark’ geven rondleidingen om 11.30 en om 14.00 uur, verzamelen bij de muziekkoepel. Hier kun je je al wat inlezen.

29 mei 2013 dienen we een raadsadres in waarin we vragen stellen aan de raad over de schade aan het park van Appelsap 2012 en Loveland 2013.

25 april 2013: Loveland Queensday in het Oosterpark. To be or not to be.

22 april 2013: 1e Algemene ledenvergadering van de Vrienden van het Oosterpark in NH tropen.

25 maart 2013: fotoexpositie van de Vrienden op Amsterdam 24H

23 maart 2013: uitnodiging voor 1e ledenvergadering van de vrienden van het Oosterpark

5 februari 2013: bericht over meerdere afsluitingen per jaar verslag van de deelraad van vanavond.

3 januari 2013: website in de lucht!