HISTORIE

2

Na de afbraak van de stadswallen en de bolwerken werd in 1857 het eerste (dus nog vóór het Vondelpark v/h Willemspark!) Amsterdamse stadspark(je) Westerplantsoen (ofwel Haarlemmerplantsoen ofwel Park Blaauwhoofd) aangelegd op het gebiedje waar nu de Barentszstraat en de Planciusstraat lopen. Vanwege de komst van het Noordzeekanaal en de voorloper bij de Droogbak nabij het Centraal Station heeft dit parkje maar tot 1876 bestaan, dus amper 20 jaar.

Om het Oosterpark aan te leggen moest de uit 1866 daterende oude Oosterbegraafplaats, die vlak achter de plek lag waar nu het Koninklijk Instituut voor de Tropen is, worden verplaatst. Er was aanvankelijk veel protest van nabestaanden tegen deze verplaatsing, maar uiteindelijk ging men akkoord met de nieuwe locatie. Dit werd de in 1894 geopende Nieuwe Oosterbegraafplaats die verderop, in de Watergraafsmeer, ligt.

Aan het park staan twee kerken. Aan de oostzijde (Linnaeusstraat) de Muiderkerk (gebouwd in 1892, grotendeels afgebrand in 1989; alleen de toren resteert) en aan de westzijde (hoek Tweede Boerhaavestraat) de Oosterparkkerk (gebouwd in 1904). Aan de westkant staat ook het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis.

Nieuwste ontwikkeling is ‘de verdubbeling’ waarmee het park naar het Noorden toe wordt uitgebreid door de gebouwen daar op te nemen in het groen. Lees meer>>