FLORA EN FAUNA

In het park komen een aantal bekende stadsbroedvogels voor als koolmees, pimpelmeesheggemusroodborst en winterkoning. In wintermaanden zijn de grote bonte specht en de boomkruiper met regelmaat in het park te zien. Zo ook bekende wintergasten als de koperwiek. In 2008 en 2009 hebben knobbelzwanen in het park gebroed. Sinds enkele jaren wordt het park ook gefrequenteerd door honderden halsbandparkieten. Er worden verder regelmatig konijnen waargenomen en vooral veel bruine ratten.

Bron: Wikipedia