ACTIVITEITEN EN LEDENWERVING

Activiteitenplan 2016

Op de algemene ledenvergadering van 14 april 2016 heeft het bestuur het activiteitenplan voor 2016 (activiteitenplan 2016)  gepresenteerd. Hierin geven we aan waar we dit jaar aandacht aan willen besteden:

  • monitoren 3e fase verdubbeling Oosterpark
  • bij genoeg belangstelling vanuit de leden de flora en fauna van het park beoordelen op versterkende maatregelen
  • het nauw volgen van alle in het park geplande evenementen en daarbij met name letten op de bezoekersaantallen, de geluidsoverlast en de schade aan het park 
  • het organiseren van de Dag van het Park
  • het deelnemen aan het stedelijke Parkenoverleg en het Coalitieoverleg Oosterpark. 

Activiteiten naar buiten:

Tijdens de heropening van het park op 26 september 2015 zal de vereniging van zich laten horen tijdens de Parkuniversiteit met een kritische lezing over het evenementenbeleid.

Het bestuur wil graag jaarlijks eind mei de Dag van het Park organiseren. Dat kan alleen als daarvoor een actieve werkgroep van leden en bewoners kan worden ingesteld.

Onze coming out was op 1 september 2013: het eerste koffieconcert van de Vrienden met voor vroege vogels een bijzondere t’ai chi les! lees verder>>

Community: We willen de gebruikers van het park leren kennen: de hardloopcoach, de tai chi man, de ijscoman. Maar ook de wandelaar, de recreant, de natuurliefhebber. Onze vrienden. Een netwerk opbouwen.

Activiteiten voor de vereniging: Een digitaal platform opbouwen, de website met een interactieve agenda, tips en weetjes over het park. Daarnaast een digitaal archief over de historie van het park.

Heb je gelegenheid en zin iets voor het park te doen?

DOE MEE EN GEEF JE OP!