VRIENDEN VAN HET OOSTERPARK

Vrienden van het Oosterpark richt zich op het behoud van het park als prachtige groene oase in Amsterdam.

De grote vijver

Een mooi oud park waar mensen te allen tijde van de natuur kunnen genieten, elkaar ontmoeten, wandelen of deelnemen aan kleinschalige activiteiten. Een veilige enclave met respect voor flora, fauna, de andere bezoekers van het park en de omwonenden. Om het Oosterpark te beschermen en te behouden voor ons en voor de generaties na ons hebben wij in het najaar van 2012 de vereniging Vrienden van het Oosterpark opgericht.

Nieuws 2024

15 februari

De Vrienden van het Flevopark willen geen festival No-Art meer

‘In het Flevopark past geen 15.000 grootte stampende mensenmassa op dierverdovende muziek. En dat nota bene in het broedseizoen.’ Voorzitter Rens van der Linden van de Vrienden van het Flevopark ziet met lede ogen dat het festival No-Art op 27 juli opnieuw bezit wil nemen van het park. Met een petitie wil de vereniging voorkomen dat een vergunning wordt verleend voor dit festival en ook niet voor megafestivals in de jaren erna. Zie voor informatie en een link naar de petitie No-Art.

Nieuws 2023

14 november

De Stichting Herstel Oosterpark wijst de gemeente al enige jaren op de aanwezigheid van lood in de bodem van het Oosterpark. Nu blijkt uit onderzoek, in opdracht van de Kinderombudsman dat in het gehele park het gemiddelde gehalte aan lood in de bodem voldoet aan de daarvoor geldende norm. Oost online besteedt hier aandacht aan. Zie oost-online

14 september

Weer nieuws over de muziekkoepel minder goed nieuws. De koepel is voorlopig afgesloten voor reparatie vanwege de slechte staat van het dak. zie bericht van het stadsdeel Amsterdam Oost

muziekkoepel afgesloten.

Bestuurslid Erie heeft onderstaande foto gemaakt van de gaten in het dak. Begrijpelijk dat het dak moet worden gerepareerd.

29 juli

Aan de late kant maar met nog een concert te gaan vragen we aandacht voor de Oosterpark concerten in de muziekkoepel.

Deze gratis te bezoeken concerten, waarvan de volgende op zondag 27 augustus a.s. plaatsvindt, behelzen het brede spectrum van klassieke muziek. Daarnaast organiseren ze sessies om kennis te maken met deze mooie muziekvorm.

Meer informatie is te vinden op http://oosterparkpicknickconcerten.com/

19 juli 

Het stadsdeel heeft plannen om het stadspark, het grasveld ten noorden van de brug over de grote vijver waar vroeger een pyramide stond, definitief in te richten. Dit, wat het stadsdeel het parkhart noemt, zal uit een toiletgroep bestaan (daaraan bestaat grote behoefte) met drie varianten van inrichting om de toiletgroep heen. Helaas is een overzicht van de modellen niet te vinden. De vereniging heeft als volgt gereageerd op de enquete die is gehouden op basis van de modellen, herinrichting Parkhart Oosterpark Nu afwachten waar het stadsdeel voor kiest!

19 april

Op de algemene ledenvergadering op 18 april is toegezegd dat het overzicht van de te snoeien en kappen bomen die door de gemeente is aangeleverd, op deze site zal worden gezet. Het bestuur heeft de te kappen bomen nagegaan en in overleg met de bomenexpert geconcludeerd dat de meeste bomen er terecht op staan (snoei is niet echt van belang). Alleen boom 1051258, een monumentale boom bij de ingang Eikenweg, lijkt ons onterecht op de lijst te staan. De expert gaat dat nog voor ons na.

Situatietekening Boomlocaties kap en snoei Oosterpark 2023

8 april

Wij hebben bij de gemeente en met name het stadsdeel al enige tijd gevraagd naar de stand van zaken met betrekking tot de herplant van bomen in het park. Er worden veel bomen gekapt die in principe moeten worden vervangen. Probleem is de voor herplant slechte ondergrond en de aanwezigheid van resten van gekapte bomen. Toch staan in het park al met palen gemarkeerde plekken aangegeven waar herplant zal plaatsvinden. Wij hebben het onderstaande overzicht gekregen van de bomen die nu nog geplant gaan worden. ‘Voor het komende plantseizoen moeten er veel meer bomen worden herplant. We komen hier bij jullie op terug.’ is de toezegging.

15 februari

Het bestuur heeft een brief gestuurd naar het dagelijks bestuur van het stadsdeel Amsterdam Oost, in afschrift naar de raadsleden. Dit als reminder voor een brief die we op 4 juli 2022 naar het vorige bestuur en raad stuurden. Op die brief hebben we geen enkele reactie gehad, maar is via contacten toch gevolgd door een wandeling  met Bert-Jan Vroege, bestuurder verantwoordelijk voor het groen, begeleid door een aantal ambtenaren.  In de brief geven we aan wat het overleg na die wandeling heeft opgeleverd maar ook zaken waar we nog steeds aandacht vragen. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Nieuws 2022

Na een lange stilte op de website van de vereniging weer een update. Zo zijn de laatste jaarverslagen onder de tab vereniging opgenomen en staat hieronder een update over het slavernijmonument.

25 november

Het bestuur is enige tijd geleden door het stadsdeel Amsterdam Oost op de hoogte gebracht van het initiatief om het slavernijmonument in het Oosterpark op te knappen. Komend 1 juli is het 150 jaar geleden dat de slavernij door Nederland is afgeschaft. Dit wordt natuurlijk groots gevierd maar als het aan het stadsdeel ligt in een vernieuwde omgeving van het monument (momenteel een rotzooitje) met vanuit het park en daarbuiten een beter zicht op het monument. De eerste plannen van de landschapsarchitekt zagen er nogal wild uit maar sindsdien is de planvorming in een verder stadium gekomen. Groot probleem is dat het stadsdeel nog niet is gelukt om financiering voor dit project te regelen. Dat betekent dat op 1 juli 2023 slechts het definitieve ontwerp bekend is. Op ons verzoek is door het stadsdeel een update gegeven van dit project waarbij ook aanvullende informatie over plannen voor delen van het Oosterpark is opgegeven. Zie SVZ oktober 2022 Aanpak hoek Oosterpark rondom Nationaal Monument Slavernijverleden

17 oktober

Op zondag 9 oktober is het Oosterpark voor een dag het toneel van een bijzonder kunstwerk. Een kunstwerk dat geluk brengt en mensen met elkaar verbindt. Het kunstwerk bestaat uit 500 vrolijke kleine beeldjes en heet ‘PHiNG-THiNGs’. Op elk beeldje staat een gelukwens.

De beeldjes zijn een ontwerp van kunstenaar Gert-Jan Vlaming. Ze worden dit jaar gemaakt in een werkplaats voor kwetsbare mensen op IJburg. Ook vorig jaar maakten de beeldjes mensen blij in het Oosterpark en daarvoor in Londen. Meer informatie vindt u op phing-thing.nl.

Het kunstwerk in het Oosterpark wordt gesubsidieerd door stadsdeel Oost.

Nieuws 2020

10 september

Ferry Vermeuken maakt een podcast over Amsterdam waarbij hij de luisteraar meer inzicht geef in de verborgen rijkdom van de stad.
In de laatste aflevering gaat hij met filmproducent Ignas van Schaick op zoek naar de rat en de halsbandparkiet in het Oosterpark.

De aflevering (3.2)  is hier te beluisteren:
https://open.spotify.com/episode/4rZeKIItF9Bxomjf0h2lt6

Luister overigens eerst naar het intro van 3.1 zodat het concept van de podcast duidelijk is:https://open.spotify.com/episode/4h3byXG6QNgA3xh0KaicYb

9 juli

Bericht van een betrokken Vriend:

Beste mede buurtbewoner,

Met mijn kleinzoon aan het voetballen op het grote grasveld in het Oosterpark. Woesh…. een grote niet aangelijnde hond komt aanrennen en bijt de bal stuk. Schrik en verdriet zijn het gevolg.

In het park mag je maar op een paar plekken je hond los uitlaten, maar dat staat erg onduidelijk aangegeven en er zijn geen bordjes op de plek zelf.

Omdat honden op het speelveld vaker tot problemen leiden, besloot ik er een voorstel voor te maken: bordjes bij het veld zelf. Dat is  nu opgenomen als voorstel onder groen in Oost begroot.

Ben je het er mee eens? Je kunt nu stemmen.

https://oostbegrootoudoost.amsterdam.nl/stemmen#ideaId-16580

Groet,Bert Runhaar

8 juni

De gemeente Amsterdam bericht dat ze afgelopen jaar zijn gestart met de Bomenvervangingsopgave vanuit veiligheid, jaar 2019-2020. Om te bepalen of een boom onveilig of risicovol is, worden er boominspecties uitgevoerd. Om inzicht te geven in de manier waarop deze inspecties uitgevoerd worden, organiseert de gemeente een Parkendag. Gezien de maatregelen rondom het Corona-virus zijn ze genoodzaakt dit digitaal te doen. Daartoe worden belangstellenden graag uitgenodigd voor de digitale Parkendag. In de bijlage vindt u de nodige informatie hierover. Mocht u na het lezen van de uitnodiging nog vragen hebben over de digitale Parkendag of de Bomenvervangingsopgave, kunt u altijd contact met de gemeente opnemen via bomen@amsterdam.nl

21 januari

Kapwerkzaamheden in het Oosterpark

In 2019  werd een vergunning aangevraagd voor de kap van een aantal dode bomen in het Oosterpark. Deze vergunning is inmiddels verleend. De werkzaamheden worden uitgevoerd in de week van 27 januari. Voor alle bomen die worden verwijderd zal een nieuwe boom worden terug geplant. Het gaat om 27 bomen, waarvan 8 jong. De bomen staan verspreid over het park.   Van een wilg en een es wordt alleen de kruin verwijderd, omdat deze nog ecologische waarde hebben, zoals het bieden van nestelruimte aan vogels in de holtes van de stam. De stammen vormen geen gevaar voor de omgeving. De rest van de bomen wordt in zijn geheel gekapt. De kapwerkzaamheden starten maandag 27 januari en zijn in de daaropvolgende week afgerond

Nieuws 2019

18 december

Ter informatie het volgende binnengekomen bericht:
Het Oosterpark geschilderd

Van 21 december 2019 tot en met 12 januari 2020 exposeert Saskia Lensink in Galerie De Stoker Amsterdam met schilderijen van Groene plekken in Amsterdam. U wordt uitgenodigd om deze expositie te komen bekijken. Saskia Lensink wil door haar schilderijen laten zien hoeveel groene plekken er zijn in Amsterdam. In tientallen schilderijen laat zij de schoonheid van deze plekken zien en daar is natuurlijk ook het Oosterpark bij.

Op 12 januari 2020 is er een feestelijke vernissage van 16.00 tot 18.00 uur.

Wilt u meer weten? U kunt Saskia bellen op het telefoonnummer 0650128859, of mailen naar saskialensink0@gmail.com

8 december

Loodgehalte in grond speelplaatsen Oosterpark niet te hoog

De grond onder een aantal speelplaatsen in het Oosterpark is onderzocht op de aanwezige loodgehalten. Volgens de gemeente hoeven ouders zich geen zorgen te maken.

Het Parool, 8 december 2019

De grond onder en rondom de Natuurspeelplaats, Speelplaats de Slinger en het grasveld rondom het Pierenbadje is in november beoordeeld op de aanwezige hoeveelheid lood, meldt de gemeente woensdag. Er zijn monsters van de bovenste laag grond, de laag waarmee kinderen in contact komen, afgenomen.

Uit het onderzoek blijkt dat er rondom de Natuurspeelplaats en Speelplaats de Slinger geen verhoogde loodwaarden zijn gevonden. In het Pierenbadje is een iets verhoogd loodgehalte aangetroffen, maar volgens de gemeente zit die nog steeds zo ver onder de landelijke norm dat er geen maatregelen worden getroffen.

Stadsdeelbestuurder Ivar Manuel: “Bewoners hoeven zich geen zorgen te maken en kunnen met hun kinderen genieten van een veilig en schoon Oosterpark.”

2 december

Het bestuur van de Vereniging heeft onderstaande brief gestuurd aan het Dagelijks Bestuur en de Bestuurscommissie van Oost over de verloedering in het park.

‘ Geacht Dagelijks bestuur en Bestuurscommissie van Stadsdeel Oost,

Bij deze willen wij uw aandacht vragen voor de kwaliteitsachteruitgang van het Oosterpark als gevolg van het gebruik van het park door cruisers, junks en alcoholisten.

Het Oosterpark lijkt steeds aantrekkelijker te worden voor bovenstaande groepen. Overdag zijn (in de zomer) op sommige plekken zo veel bankjes bezet door alcoholisten en ook dealers dat andere parkbezoekers er verdrongen worden. ’s Avonds en ‘s nachts zijn zoveel cruisers actief dat het op z’n zachtst gezegd te unheimisch is om daar nog als bezoeker te lopen – ongeacht de verlichting langs de hoofdpaden en de aangebrachte zichtlijnen in het struikgewas.

Deze groepen dragen niet alleen bij aan het verloederende beeld van het Oosterpark, maar laten ook rommel achter in de vorm van flessen, uitwerpselen, spuiten en condooms. Wij weten dat het stadsdeel moeite doet om het park schoon te houden, maar desondanks blijft op veel plaatsen zulk vuil achter. Het is een park geworden waar je je kinderen niet graag laat spelen.

Zonder maatregelen zal het park langzaam maar zeker zijn aantrekkelijkheid voor bezoekers verliezen. Wij verzoeken u om beleid te ontwikkelen waardoor het gebruik van het park door zulke grote aantallen cruisers, junks en alcoholisten wordt verhinderd.

Met vriendelijke groet,

namens de Vereniging Vrienden van het Oosterpark
Frank Köhler, voorzitter
Bernard Neuhaus, secretaris
Erie Schooneveldt, penningmeester’

25 november

Vanwege de wateroverlast in het park en de sterfte van bomen vooral in het noordelijke deel heeft het bestuur van uw vereniging vragen gesteld aan Waternet om meer inzicht te krijgen in de mogelijkheden hier verbetering in aan te brengen. Wij vroegen of de wateroverlast een gevolg was van ontoereikende capaciteit van het gemaal dan wel van het rioolsysteem daarachter. Daarop reageerde Waternet als volgt:

De problemen voor de bomen zijn niet ontstaan als gevolg van een beperkte pomp- of afvoercapaciteit, maar zijn een gevolg van de permanent natte omstandigheden in het Oosterpark. Bomendeskundigen geven aan dat een tijdelijk hoger waterpeil in de winter voor de bomen in het Oosterpark geen probleem is, omdat ze dan niet groeien. En ook in het groeiseizoen vormen de tot nu toe tijdelijk opgetreden hogere peilen (ook die in de jaren 2016 en 2017) geen knelpunt.  Wij hebben als waterschap geen mogelijkheden om de permanent natte omstandigheden tegen te gaan. Wel heeft het waterschap op verzoek van het stadsdeel de pompcapaciteit van het gemaaltje in het Oosterpark vergroot. Het vergroten van de pompcapaciteit verkort de duur van de peilstijgingen in de vijver van het Oosterpark – en zorgt ervoor dat neerslagpieken sneller kunnen worden afgevoerd. De capaciteit van het gemaaltje is met 22 % vergroot naar 1,47 m3 / minuut. De natte omstandigheden in het park zouden door het verlagen van het waterpeil in het Oosterpark kunnen worden verbeterd. Dat is onwenselijk, omdat het de toestroom van grondwater vanuit de omgeving naar het park mogelijk vergroot maar ook de bodemdaling versnelt en het probleem groter maakt. Tevens kan deze maatregel negatieve gevolgen hebben voor de funderingen van omringende woningen en gebouwen.

Dit betekent dat er eigenlijk geen mogelijkheden bestaan om de wateroverlast op te heffen, hooguit om deze te verkorten tijdens regenbuien. Dat zal gevolgen hebben voor het nieuwe beheerplan voor het Oosterpark dat momenteel ontwikkeld wordt door de gemeente en stadsdeel Oost en dat we verwachten in het komende voorjaar. Het zou kunnen leiden tot een ander type beplanting die beter tegen natte omstandigheden kan.

Voor berichten van voor 2019 (2014 t/m 2018) zie archief berichten.