VRIENDEN VAN HET OOSTERPARK

Vrienden van het Oosterpark richt zich op het behoud van het park als prachtige groene oase in Amsterdam.

De grote vijver

Een mooi oud park waar mensen te allen tijde van de natuur kunnen genieten, elkaar ontmoeten, wandelen of deelnemen aan kleinschalige activiteiten. Een veilige enclave met respect voor flora, fauna, de andere bezoekers van het park en de omwonenden. Om het Oosterpark te beschermen en te behouden voor ons en voor de generaties na ons hebben wij in het najaar van 2012 de vereniging Vrienden van het Oosterpark opgericht.

Nieuws 2024

8 mei

Oosterpark Picknick Concerten
Onderstaand bericht houdt geen rekening met het daaronder geplaatst bericht over het herstel van de muziekkoepel maar de organisatie is er wel van op de hoogte. Op welke wijze is ons niet bekend.
Ook komende zomer zijn er weer drie prachtige concerten te beluisteren in het Oosterpark bij de muziekkoepel. Kom weer gezellig picknicken en genieten van deze bijzondere concerten!
Wilt u een zitplaats reserveren, dat kan via: oosterparkpicknickconcerten.com

– Zondag 16 juni12.30Piano duo Dimitrov-Boelee – Bach-Saint-Saëns-Gavrilin-Debussy-Gerschwin

Zeer gevarieerd programma met o.a. delen uit Saint-Saëns’ Carnaval des Animaux door het prijswinnende duo met de Nederlandse pianiste Elvire Boelee en de Bulgaarse Dimitar Dimitrov. Zelf won Dimitrov het Prinses Christina concours, het Grachtenfestivalconcours, was finalist in de Dutch Classical Talent en halve finalist bij de Young Pianist Foundation. Boelee was finalist bij het Haydn concours.

PicturePeople -2.jpeg

Extra concert: 14.00 Jonge Strijkers Nederland, violisten en cellisten tussen de 6-14 jaar.
– Zondag 14 juli12.30 Cello duo Hamer-Bermudez – Volver – Argentijnse tango’s en volksmuziekLegendarische Argentijnse tango’s van de grote zanger Carlos Gardel en authentieke Argentijnse volksmuziek als bewerkt voor 2 celli.  Met Volver keert duo Hamer-Bermudez terug naar het werelddeel waar Bermudez vandaan komt: Zuid-Amerika.
Na het concert vindt om 15.00 de Argentijnse tango-salon plaats in de muziekkoepel.

DuoHamer-BermudezKleur.jpeg
– Zondag 25 augustus 12.30 Frank Bridge Pianokwartet– 
Mel Bonis – Portret van een vrouw – Pianokwartetten in Bes grt en D grt

Maak kennis met een van de meest getalenteerde vrouwelijke 19e eeuwse laat-romantische componisten: Mélanie Bonis. Ze studeerde met klasgenoot Claude Debussy aan het Conservatoire de Paris. Haar werken ondertekende ze met ‘Mel Bonis’ om niet als vrouw herkend te worden en daarmee erkenning mis te lopen. Haar werk wordt wel in verband gebracht met componisten als Cesar Franck, Claude Debussy en Gabriel Fauré. 

FBZeewolde2klein.jpg


Herstel muziekkoepel wordt binnenkort aangepakt

Het stadsdeel Amsterdam Oost heeft het volgende te melden:

‘Vanaf 27 mei start de reparatie van de muziekkoepel. Men verwacht dat de werkzaamheden zeker 6-8 weken duren. We hopen dat het medio augustus gereed is, maar dat kan uitlopen tot eind augustus.

Het terrein rondom de koepel is in de hekken gezet, om werkterrein te creëren. Excuses voor het ongemak!’

Dit is in tegenspraak tot wat eerder tijdens een wandeling door het park met een bestuurder, raadsleden en een aantal ambtenaren, is gemeld dat het dak voor het zomerseizoen zou zijn gerepareerd. Problemen met het vinden van een aannemer is waarschijnlijk de oorzaak van deze vertraging.

15 februari

De Vrienden van het Flevopark willen geen festival No-Art meer

‘In het Flevopark past geen 15.000 grootte stampende mensenmassa op dierverdovende muziek. En dat nota bene in het broedseizoen.’ Voorzitter Rens van der Linden van de Vrienden van het Flevopark ziet met lede ogen dat het festival No-Art op 27 juli opnieuw bezit wil nemen van het park. Met een petitie wil de vereniging voorkomen dat een vergunning wordt verleend voor dit festival en ook niet voor megafestivals in de jaren erna. Zie voor informatie en een link naar de petitie No-Art.

Nieuws 2023

14 november

De Stichting Herstel Oosterpark wijst de gemeente al enige jaren op de aanwezigheid van lood in de bodem van het Oosterpark. Nu blijkt uit onderzoek, in opdracht van de Kinderombudsman dat in het gehele park het gemiddelde gehalte aan lood in de bodem voldoet aan de daarvoor geldende norm. Oost online besteedt hier aandacht aan. Zie oost-online

14 september

Weer nieuws over de muziekkoepel minder goed nieuws. De koepel is voorlopig afgesloten voor reparatie vanwege de slechte staat van het dak. zie bericht van het stadsdeel Amsterdam Oost

muziekkoepel afgesloten.

Bestuurslid Erie heeft onderstaande foto gemaakt van de gaten in het dak. Begrijpelijk dat het dak moet worden gerepareerd.

29 juli

Aan de late kant maar met nog een concert te gaan vragen we aandacht voor de Oosterpark concerten in de muziekkoepel.

Deze gratis te bezoeken concerten, waarvan de volgende op zondag 27 augustus a.s. plaatsvindt, behelzen het brede spectrum van klassieke muziek. Daarnaast organiseren ze sessies om kennis te maken met deze mooie muziekvorm.

Meer informatie is te vinden op http://oosterparkpicknickconcerten.com/

19 juli 

Het stadsdeel heeft plannen om het stadspark, het grasveld ten noorden van de brug over de grote vijver waar vroeger een pyramide stond, definitief in te richten. Dit, wat het stadsdeel het parkhart noemt, zal uit een toiletgroep bestaan (daaraan bestaat grote behoefte) met drie varianten van inrichting om de toiletgroep heen. Helaas is een overzicht van de modellen niet te vinden. De vereniging heeft als volgt gereageerd op de enquete die is gehouden op basis van de modellen, herinrichting Parkhart Oosterpark Nu afwachten waar het stadsdeel voor kiest!

19 april

Op de algemene ledenvergadering op 18 april is toegezegd dat het overzicht van de te snoeien en kappen bomen die door de gemeente is aangeleverd, op deze site zal worden gezet. Het bestuur heeft de te kappen bomen nagegaan en in overleg met de bomenexpert geconcludeerd dat de meeste bomen er terecht op staan (snoei is niet echt van belang). Alleen boom 1051258, een monumentale boom bij de ingang Eikenweg, lijkt ons onterecht op de lijst te staan. De expert gaat dat nog voor ons na.

Situatietekening Boomlocaties kap en snoei Oosterpark 2023

8 april

Wij hebben bij de gemeente en met name het stadsdeel al enige tijd gevraagd naar de stand van zaken met betrekking tot de herplant van bomen in het park. Er worden veel bomen gekapt die in principe moeten worden vervangen. Probleem is de voor herplant slechte ondergrond en de aanwezigheid van resten van gekapte bomen. Toch staan in het park al met palen gemarkeerde plekken aangegeven waar herplant zal plaatsvinden. Wij hebben het onderstaande overzicht gekregen van de bomen die nu nog geplant gaan worden. ‘Voor het komende plantseizoen moeten er veel meer bomen worden herplant. We komen hier bij jullie op terug.’ is de toezegging.

15 februari

Het bestuur heeft een brief gestuurd naar het dagelijks bestuur van het stadsdeel Amsterdam Oost, in afschrift naar de raadsleden. Dit als reminder voor een brief die we op 4 juli 2022 naar het vorige bestuur en raad stuurden. Op die brief hebben we geen enkele reactie gehad, maar is via contacten toch gevolgd door een wandeling  met Bert-Jan Vroege, bestuurder verantwoordelijk voor het groen, begeleid door een aantal ambtenaren.  In de brief geven we aan wat het overleg na die wandeling heeft opgeleverd maar ook zaken waar we nog steeds aandacht vragen. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Voor berichten van voor 2023 (2014 t/m 2022) zie archief berichten.