JAARVERSLAG EN NIEUWSBRIEVEN

Nieuwsbrieven.

Regelmatig sturen we nieuwsberichten naar onze leden. Over het reilen en zeilen van ons park en onze vereniging. Nieuwsbrieven van de vereniging komen onregelmatig uit en zullen hier worden gepubliceerd.

najaar 2019 verscheen de nieuwsbrief najaar 2019 met name aandacht voor nieuwe plannen om de ontstane schade aan het Oosterpark te herstellen.

30 maart 2018 verscheen de nieuwsbrief maart 2018 waarin aandacht wordt besteed aan het nieuwe evenementenbeleid, hoe de gemeenteraad daarover heeft gestemd, de wateroverlast in het park en de activiteiten die door de vereniging zijn georganiseerd.

20 januari 2017 In de nieuwsbrief winter 201-2017 besteden we uitgebreid aandacht aan de aangepaste regels voor evenementen in Amsterdam, onze eisen m.b.t. die evenementen en de nieuwe parkregels. De vereniging wil graag dat er voor de weides een barbecueverbod komt gelet op de schade die dat aanricht.

24 april 2016 verscheen de nieuwsbrief voorjaar 2016 met daarin aandacht voor de bijdrage van de VVO aan de Dag van het Park, de wateroverlast en wat de gemeente Amsterdam daaraan denkt te doen.  Daarnaast aan het verplaatsen van grote evenementen die traditioneel in het Oosterpark werden georganiseerd.

23 november 2015 Naar aanleiding van de recente ontwikkelingen m.b.t. het locatiebeleid is er een nieuwsbrief verschenen. Daarbij aandacht voor de evaluatie van het evenementenbeleid, de move van GroenLinks om via een (aangenomen) motie het Oosterpark op te zadelen met alle grote evenementen en de resultaten van de enquete in de Oosterpark- en Dapperbuurt.

Jaarverslagen

17 april verscheen het Jaarverslag2022 van de Vrienden Oosterpark.

9 juni verscheen eveneens een kort Jaarverslag 2021 VriendenOosterpark

Op 11 november 2021 verscheen het Jaarverslag 2019-2020 VriendenOosterpark, een kort verslag omdat die jaren vanwege de coronaperiode de vereniging geen activiteiten heeft verricht.

17 januari verscheen het jaarverslag over 2018 met aandacht voor de toestand van het park in 2018 en wat we daaraan deden, de gang van zaken rond het Keti Koti festival en onze overige activiteiten.

Op 22 maart 2018 werd de algemene ledenvergadering georganiseerd in hotel Arena, waar ook het jaarverslag over 2017 werd gepresenteerd.

19 april 2017 Tijdens de algemene ledenvergadering in het Tropen Hotel is het jaarverslag 2016 gepresenteerd aan en besproken door de leden. Men had veel waardering voor de layout en de inhoud gaf aanleiding tot een uitgebreide discussie over het wel en wee van het Oosterpark.

14 april 2016 Het jaarverslag 2015 is tijdens de algemene ledenvergadering in het Tropen Hotel gepresenteerd aan de leden en door heb besproken. Evenals het verslag van 2014 in luxe versie.

21 april 2015: Tijdens de algemene ledenvergadering van de Vrienden van het Oosterpark is een luxe versie van het jaarverslag over het jaar 2014 gepresenteerd. Dit jaarverslag willen we gaan gebruiken om de vereniging meer bekendheid te geven.