IK GA IETS DOEN VOOR HET PARK !

VOGELWERKGROEP

Vogels spotten?

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 21 april 2015 hield stadsecoloog Geert Timmermans een lezing over flora en fauna in Amsterdam en in het Oosterpark. Hij vertelde dat er in 2002 een onderzoek gehouden is in het Oosterpark naar broedvogels.

De volgende vogels waren toen in het park te vinden: heggemus, koolmees, pimpelmees, groenling, vink, winterkoning, grote bonte specht, boomkruiper, boomklever, houtduif, kleine karrekiet (bij het riet) tjiftjaf, zanglijster, roodborst, waterhoen, meeuwen, nijlgans, sperwer, roek, halsbandparkiet en alexanderparkiet.

Wij vragen ons af welke vogels nu, anno 2015 en na de bomenkap, te zien zijn in het park. Misschien kan er opnieuw een onderzoek gedaan worden of zijn er mensen die vogels willen spotten en foto’s opsturen voor onze website. Het bestuur hoort het graag.

 

DAG VAN HET PARK 2016

In het Oosterpark worden ieder jaar diverse activiteiten georganiseerd zoals een parkloop, hardlopen, film, opera op scherm, ballroomdancing en buurtcamping. De vraag is of onze  vereniging daar nog iets aan toe moet voegen. Wat kan een meerwaarde hebben? We kwamen uit op de jaarlijkse Dag van het Park, die op de laatste zondag van mei gehouden wordt. Dat lijkt ons een goede gelegenheid om alle parkliefhebbers bijeen te brengen.

 

Het kan een dag worden waarop mensen die kleinschalige activiteiten uitvoeren zich presenteren en activiteiten bijv. voor kinderen georganiseerd worden zodat op die dag iedereen mee kan doen. Er zijn veel mogelijkheden en ideeën, ook om instellingen rond het park te betrekken. Het bestuur kan dit niet alleen doen, er is een actieve werkgroep nodig, die in het najaar al van start gaat. Meld je aan als je wilt helpen om deze dag te organiseren.

 

BESTUURSLID

Heeft u iets met PR werkzaamheden? Of met het leggen en onderhouden van onze contacten in de buurt? Zou u graag leuke activiteiten voor de buurt in het park willen zien? Kom ons helpen! Het bestuur van de Vrienden van het Oosterpark heeft handen tekort om alles te doen wat zou moeten om van ons park weer een mooi en aantrekkelijk park voor de buurt te maken. Meldt u aan als actief lid of nog beter: kom bij ons in het bestuur! Wilt u meer informatie of wilt u zich eerst eens oriënteren, bel met Lucy Kok (020-6632497). Of stuur ons een mail op

 

EIGEN IDEE

Eigen ideeën ook van harte welkom, vul ze hieronder in of mail ze naar:

verenigingvriendenoosterpark@gmail.com

 

Om onze vereniging op te starten zijn veel handen nodig.

– Heb je een vlotte pen en schrijf je graag over het nieuws aangaande ons park?

– Ben je bekend met twitter, sociale media en website onderhoud en uitbouw?

– Wil je helpen met ledenwerving?

– Heb je verstand van geld of bedrijven en wil je sponsors helpen zoeken?

– Wil je helpen invulling te geven aan de jaarlijkse Dag van het Oosterpark. Bijvoorbeeld een rondleiding houden, gastheer/vrouw zijn of leden werven. Of wil je zelf een bijdrage leveren aan het programma? Bijvoorbeeld met het geven van een streetdance workshop? Een salonorkest, poëzie bij kaarslicht of lichtsculpturen? Of organiseer je liever een silent disco?

– Of heb jij nou typisch iets van jou in de aanbieding? Misschien heb je wel speciale expertise!  Heb je een goed idee waarvan je denkt dat het bijdraagt aan onze doelstellingen?

– … en zelfs als je alleen maar hand en spandiensten wilt verrichten, dan nog geldt: vele handen maken licht werk!

Laat het ons weten! Stuur ons een email op  info@vriendenvanhetoosterpark.nl of vul het formulier hiernaast in en vertel ons wat je wilt doen.