enquete 22 april 2013

Enquete van het stadsdeel over evenementen in het Oosterpark

Op 22 april 2013 kregen omwonenden van het Oosterpark een brief in de bus van stadsdeel Oost.

Een brief met het verzoek om een online enquête in te vullen en deze uiterlijk 29 april terug te sturen. Op dit moment zijn de resultaten van de enquête nog niet bekend. Als vervolg op de enquête is een “focusgroep” aangekondigd

In de brief staat de aanleiding voor de enquête: “Het stadsdeel heeft destijds een groep omwonenden gehoord die niet blij was met de grote evenementen in het park. Wij weten dat er ook een grote groep omwonenden is die juist wel blij is met deze evenementen. Middels een enquête willen we nu graag alle omwonenden een stem geven (….)“.

Verschillende onderwerpen  passeren de revue in de enquête zoals de ervaring met en mening over evenementen, de op- en afbouw, de afsluiting van het park, bereikbaarheid, schade, geluid, communicatie en tips. De vereniging van Vrienden van het Oosterpark is benieuwd naar de respons op en de resultaten van de enquête maar we hebben ook enkele vragen. Hoe breed is de stadsdeelbrief met de oproep om deel te nemen verspreid? Bewoners van verschillende, in de enquête genoemde straten, hebben geen brief in de bus gehad. Waarom was de tijd om de enquête in te vullen zo kort? Door wie is de enquête samengesteld en door wie wordt deze verwerkt?

 

Wel of niet blij met grote evenementen

In de brief is sprake van omwonenden die volgens het stadsdeel wel of niet blij zijn met grote evenementen. Naar ons idee is het niet zo simpel. Het wel of niet blij zijn met een groot evenement hangt af  van de kenmerken  van dat evenement. Grote evenementen verschillen wat betreft ruimtegebruik in het park, openbaarheid, belasting van het park en de omgeving, aantal bezoekers, geluidsvolume, belemmering van regulier parkgebruik etc. Vergelijk bijvoorbeeld de opera op scherm van het Holland Festival met het muziekfestival Appelsap. Het stadsdeel heeft de definitie van “groot evenement” alleen opgehangen aan het aantal bezoekers (meer dan 2000)

De vereniging van Vrienden van het Oosterpark vindt besloten evenementen in het Oosterpark niet acceptabel en de toegestane geluidsbelasting veel te zwaar. De afsluiting van delen van het park door de festivals Appelsap en Loveland dateert uit 2011 en  2012.

Wij hebben gekeken of de vragen uit de enquête een genuanceerd beeld kunnen opleveren. Is het mogelijk om een mening te geven per (groot) evenement en kun je een mening geven over de locatie?

We constateren dat het bij de meeste vragen niet mogelijk is om onderscheid te maken tussen evenementen. Toch is dat van belang, bijvoorbeeld bij vraag 15 en 16 naar de impact van “een evenement” op bezoekers en omgeving. Als gevraagd wordt naar de meerwaarde van evenementen (vraag 17) is het ook niet mogelijk om een genuanceerde mening te geven. Bij deze vraag zou je onderscheid moeten kunnen maken naar evenement en naar locatie. Als je vindt dat een bepaald evenement meerwaarde heeft voor Amsterdam maar niet voor het Oosterpark kun je dat niet invullen.

De uitkomsten van de enquête moeten volgens de brief “een algemeen beeld geven van de mate van tevredenheid bij omwonenden t.a.v. evenementen in het Oosterpark “

conclusie:

Een “algemeen” beeld  is volgens ons een gemiste kans. Daarbij worden alle grote evenementen op één hoop geveegd. Een specifiek beeld van wat omwonenden wel of niet waarderen lijkt ons veel bruikbaarder voor aanbevelingen en voor veranderingen in het evenementenbeleid en locatieprofiel.

Wij zijn benieuwd of de resultaten van de enquête aanleiding zullen zijn voor een open discussie met bewoners over het evenementenbeleid voor het park. Die open discussie is alleen mogelijk als het stadsdeel bereid is om het locatieprofiel te wijzigen.

Lucy Kok

Reacties (1)

Laat een reactie achter