protestmars op 31augustus a.s.

Geschreven door Jan Molenaar op . Geplaatst in ALGEMEEN

Vanzelfsprekend zijn wij ook tegen het kappen van te veel bomen in het park. We zijn daar het afgelopen jaar zeer actief tegen opgetreden. En met het nodige succes: honderd waardevolle bomen zijn van de kaplijst gehaald. Wat nu nog resteert is dat er bij de herinrichting en opknapbeurt van het noordelijk deel van het park zo’n 300 bomen gekapt worden: 200 omdat het wildgroei is, omdat ze ongezond zijn of omdat ze de groei van een andere, waardevoller, boom in de weg staan. Daar hebben wij geen bezwaar tegen. En 100 gezonde bomen alleen maar omdat ze niet in de herinrichting zouden passen. Van een deel hiervan is dat onvermijdelijk. Zij moeten wijken voor de uitbreiding van de vijver of een nieuw pad. De rest van deze 100 bomen wordt volgens ons ten onrechte bij de herinrichting opgeofferd.
Maar we hebben als vereniging na uitvoerige discussie met onze leden met grote meerderheid geconcludeerd dat verdere aanpassing van de plannen noch langs politieke noch langs juridische weg af te dwingen is.
En het is geenszins ons standpunt dat dan de hele opknapbeurt maar niet door moet gaan, zoals de actiegroep Omsingeling beoogt.
Bovendien is de suggestie van de actiegroep dat er tegen de voorgenomen kap van deze 300 bomen nog politieke en juridische procedures lopen, die met de protestmars kracht bij gezet kunnen worden, feitelijk onjuist.

De protestmars keert zich ook tegen de (veronderstelde) 150 bomen die in een volgende fase gekapt zouden moeten worden. Dit gepaard aan  de verbouwing van een aantal panden in de noordrand van het park, waarbij de openbare ruimte van deze panden aan het park wordt toegevoegd. De zogenaamde “verdubbeling”.
Voor deze bomenkap hanteren wij als uitgangspunt: waar het wildgroei en zieke bomen betreft, hebben we geen bezwaar. Waar het onvermijdelijk is enkele bomen te kappen voor een pad van het bestaande park naar het nieuwe deel moet het maar. En waar er gezonde bomen gekapt worden voor de vernieuwbouw, zullen we ons verzetten of compensatie met nieuwe bomen in hetzelfde plangebied eisen. We zijn het dus oneens met de actiegroep waar zij concluderen dat de hele uitbreiding van het park moet worden afgeblazen omdat er daarbij bomen gekapt worden.

Namens het bestuur,
Frank Köhler, voorzitter

Reacties (12)

 • Frits Wegenwijs

  |

  Bij de reacties op onze visie op de protestmars wordt de suggestie gewekt dat de VVO onwelwillige reacties weghaalt oftewel censuur pleegt. Het enige dat wij weg halen is duidelijke spam. Verder censureren we niet. De webmasters hebben Hans gevraagd met concrete bewijzen te komen dat zulks gebeurt (bijvoorbeeld in de vorm van screendumps). Wij hebben daar geen reactie op gehad.

  Namens het bestuur van de Vrienden van het Oosterpark
  Frits Wegenwijs

  Beantwoord

  • Patrick

   |

   Ook van mij is hier al eens een bericht weggehaald.
   Op 30 augustus heb ik hier een bericht geplaatst en deze was weer vrij snel verdwenen. Bij plaatsing heb ik er niet aan gedacht om een sreendump te maken daar het totaal niet in mij opkwam dat de VVO censuur zou plegen (inmiddels weet ik wel beter). Op een mailtje betreffende deze censuur heb ik tot vandaag geen enkele reactie gekregen…
   In plaats van hier jullie straatje schoon te vegen zouden jullie er beter aan doen minder te dansen naar de pijpen van het Dagelijks Bestuur van Oost en vaker te handelen naar jullie eigen statuten.

   Beantwoord

 • Patrick

  |

  Ik neem aan dat de VVO op de hoogte is van het feit dat rond het pierenbadje tientallen bomen sneuvelen om ruimte te maken voor een evenemententerrein? Dit terrein moet plaats bieden aan festivals met een capaciteit van 40.000 man! Ik begrijp echt niet waarom de VVO deze protestmars niet ondersteunt.
  In jullie statuten staat immers:
  “het park als een, voor iedereen toegankelijke, openbare plek voor activiteiten of kleinschalige evenementen.” Maar het kappen van gezonde bomen voor het aanleggen van een nog groter evenemententerrein is voor de VVO blijkbaar geen bezwaar.
  Voorts staat er in jullie statuten:
  “f. het samenwerken met, of het verlenen van steun aan, organisaties en personen die een doel nastreven soortgelijk of verwant aan het doel van de Vereniging.” Maar de VVO wil absoluut geen enkele samenwerking met Omsingeling Oosterpark, ondanks beide groepen “soortgelijke of verwante doelen” nastreven.
  Jammer, want over jullie statuutpunt 2a is iedereen het eens; “Het versterken en behouden van de bijzondere waarden van het Oosterpark te Amsterdam”.

  Beantwoord

  • Harry Koop

   |

   Ik moet toegeven dat ik lid ben van “vrienden van het Oosterpark”. Ik dacht dat ze op zouden komen voor een park waar geen ruimte is voor de grote festivals. Maar zoals je kan lezen in” hoofdpunten ontwerp: 7. Bomenplein voor manifestaties
   Met uitzondering van de grote festivals vinden evenementen straks plaats op het bomenveld rondom de muziekkoepel.” Hieruit blijkt het beleid van de de laatste maanden van de gemeente: Kermissen , studentenfeesten en festivals met grote muziekinstallaties. En niet één zoals afgesproken, maar meerdere! Vertrouw nooit de PvdA en GroenLinks! Verder wordt er niets gedaan aan de alcohol- en drugsverslaafden. Ik roep op tot samenwerking!

   Beantwoord

   • Patrick

    |

    Best Harry,
    Iedereen beslist natuurlijk zelf bij welke ‘club’ hij of zij zich het beste gehoord voelt.
    Ondanks diverse voorstellen van Omsingeling Oosterpark Actiegroep om samen te werken, houdt de VVO nog steeds de boot af.
    Ondertussen wordt langzaam maar zeker het park gesloopt om meer terrassen te creëren voor de nieuwe hotels, de verbouwing van het voormalig laboratorium tot hotel is in volle gang en de flora- en faunawet wordt genegeerd, maar ook dit schijnt de VVO niet te deren. Sterker nog, ze zwijgen in alle toonaarden, ook de facebookpagina van de VVO wordt al maanden niet bewerkt. Ik vraag mij af of ook zij écht het beste met het park voor hebben.
    Zij hebben nu eenmaal ingestemd met de kap van de bomen en zijn waarschijnlijk bang voor een represailles van het stadsdeel waar zij deze destructieve overeenkomst mee hebben gesloten, een andere motivatie zou ik niet kunnen bedenken. Echter, indien deze deal is overeen gekomen op gronde van de 1800 bomen die het stadsdeel steeds noemt is ook de VVO misleid en kunnen zij de deal ontbinden. Ik hoop dat jouw oproep wél tot samenwerking tot enig resultaat gaat leiden.

    Beantwoord

 • Cathy

  |

  Hoe komen jullie erbij dat de Omsingeling Oosterpark Actiegroep tegen renovatie van ons Oosterpark zou zijn? Het tegendeel is waar, men is tegen de massale onnodige bomenkap die ons onder valse voorwenselen door de strot is gedrukt. En daar hebben jullie aan meegewerkt. Bedankt. Dankzij jullie moet er naar de rechter gestapt worden om deze idioterie tegen te houden.

  Beantwoord

 • Hans

  |

  En Koen, het is je misschien opgevallen dat je de enige bent die hier reageert…Er zijn al een aantal reacties door redactie van deze website gewist…Voor het behoud van de geschiedenis maak ik een foto van mijn reactie die ik post op onze facebookpagina en naar jou doorstuur.

  Beantwoord

  • Bert

   |

   Beste Hans,
   Twee jaar geleden zijn we samen begonnen met de vereniging vrienden van het Oosterpark. Allebei met een idee dat er iets anders met het park moet gebeuren dan de plannen die er toen waren: grootschalige kap en grootschalige evenementen. Inmiddels zijn we twee jaar verder en hebben we veel bereikt. We hebben veel bomen kunnen sparen door een verandering van het ontwerp af te dwingen en er wordt hard gewerkt aan een ander locatieprofiel middels buurtconsultatie waardoor er een drastische vermindering van het aantal grote evenementen zal zijn. Jammer genoeg ben jij niet meer van ‘onze’ partij. Je hebt ons bestuur verlaten op een cruciaal moment om je aan te sluiten bij de werkgroep omsingeling. Een actiegroep rond een zich mediator noemende man die dreigt met allerlei juridische procedures, zonder ze overigens tot nu toe hard gemaakt te hebben.
   Wij weten niet waar je insinuaties over censuur vandaan komen. Wij censureren niet. We halen alleen spam en rare engelse teksten van de site af. Inhoudelijk laten we alles staan. Dus kom met een concreet voorbeeld of zet het er gewoon weer op, als je denkt dat het gewist is. Maar hou op met insinueren. Mensen zijn niet geinteresseerd in dat soort kinnesinne en haken af. En zo schaadt je het park er mee. En dat kan toch niet je bedoeling zijn?
   Bert Mentink, oud voorzitter

   Beantwoord

 • Hans

  |

  En Koen, om de antwoorden niet weer te laten censureren door de redactie van deze website, maak ik even een foto van mijn antwoord die ik op jouw en onze facebookpagina post.

  Beantwoord

  • Patrick

   |

   Misschien een geruststellende reactie, je bent niet de enige van wie reacties worden verwijderd. Zelfs al post je hier een verzoek tot samenwerking van de diverse belangengroepen wordt deze verwijderd. Het gaat hier per slot van rekening om het park.
   (trouwens, en goed idee Hans om na het plaatsen van je bericht een ‘printscreen’ te maken)

   Beantwoord

 • Hans

  |

  Beste Koen, als je de intenties (en suggesties) van Omsingeling Oosterpark wil weten, dan lijkt het me niet verstandig die te verifiëren bij het bestuur van de Vereniging Vrienden van het Oosterpark.

  Beantwoord

 • Koen Krikhaar

  |

  Dank Bert en Frank voor dit genuanceerde bericht. Ik was echt even in de war door de oproep om het park te gaan omsingelen, maar zie nu wat jullie al bereikt hebben. Realistisch nuttig en waardig. Dank nogmaals. Koen

  Beantwoord

Laat een reactie achter