nieuwsberichten

Geschreven door Jan Molenaar op . Geplaatst in ALGEMEEN

_________________________________________________

 18 mei 2014: bericht 29: uitnodigen kandidaten

Beste Vrienden van het Oosterpark,

 In de bijlage vind je het verslag van de extra ALV van 24 april 2014. De berichten over het resultaat van de gesprekken met het stadsdeel en het annuleren van de rechtszaak zijn te vinden op onze website. De volgende ledenvergadering is op dinsdagavond 3 juni. 

 Een belangrijk agendapunt op 3 juni is de verkiezing van nieuwe bestuursleden.

Met veel genoegen kan het bestuur melden dat vier (ervaren) mensen bereid zijn zich kandidaat te stellen. 

Dat zijn: Lucy Kok, Bernard Neuhaus , Frank Köhler en Frits Wegenwijs. 

Andere leden kunnen zich kandidaat stellen tot 25 mei. U wordt verzocht uw persoonlijke gegevens en relevante gegevens over bestuurservaring in te dienen bij het bestuur. Verder een foto met een schriftelijke motivatie van maximaal 10 regels. Dit wordt meegezonden met de stukken voor de ALV.

Op 26 mei ontvangt u de agenda met de bijbehorende stukken voor 3 juni.

 met vriendelijke groet,

 Bert Mentink, voorzitter

___________________________________________________________

 2 mei 2014: bericht no 28 – Procedure ingetrokken.

Beste vrienden van het Oosterpark!

 Al sinds enkele weken is het bestuur van de Vrienden in gesprek met het stadsdeel.

De resultaten daarvan zijn voorgelegd op de alv van 24-4.

Het bestuur kreeg met grote meerderheid steun van de leden haar onderhandelingen voort te zetten.

Die zijn nu afgerond.

In ruil voor ons intrekken van de procedure heeft de voorzitter van de bestuurscommissie de volgende toezeggingen gedaan:

 Het stadsdeel Oost heeft na overleg met de Vrienden van het Oosterpark tientallen extra bomen van de kaplijst gehaald. Zo blijven de iepen bij de muziekkoepel, drie eiken bij het pierenbadje en de twee hoge populieren bij het tennisveldje gespaard. De boombrug in het DO wordt niet uitgevoerd en de bomen die zouden moeten wijken voor de paden naar de nieuwe brug worden ook gespaard.

Daarnaast zal de voorzitter van de bestuurscommissie van het stadsdeel concrete voorstellen doen aan de bestuurscommissie over een andere invulling van de locatieprofielen. Hij gaat daarbij uit van het weren van alle grote besloten festivals uit het Oosterpark en het spreiden van grote evenementen over heel Oost. Bovendien wil hij in overleg met de buurtbewoners in een nog te ontwikkelen vorm van buurtconsultatie het locatieprofiel voor het Oosterpark verder uitwerken op het gebied van openbare evenementen: aantal, omvang en geluidsbelasting.

 Meer achtergronden vinden jullie op onze site: http://www.vriendenvanhetoosterpark.nl/toezeggingenvanhetstadsdeel/

 Goed weekend allemaal!

 met vriendelijke groet,

 Bert Mentink, voorzitter

___________________________________________________________

 23 april 2014: bericht no 27 – ALV donderdavond 24 april 2014 Indonesiezaal NH Hotel om 20.00 uur

Beste vrienden,

 Hierbij de agenda en de stukken als voorbereiding voor de ALV van morgenavond.

Het is kort dag, maar we kregen de stukken van het stadsdeel uiteindelijk pas gisterenavond en hadden even tijd nodig voor onze eigen reactie.

 Deze ALV gaat in feite maar over één onderwerp: gaan we verder procederen of trekken we onze procedure – onder voorwaarden – in?

De ledenvergadering moet zich daar morgen over uitspreken.

Het is dus belangrijk om er te zijn.

 Bijgaand vind je het document “toelichting op het overleg….” waarin wij onze eerste voorwaarden aan het stadsdeel presenteren.

Daarop reageerde het stadsdeel gisteren met drie stukken: 

In “Reactie stadsdeel op gesprek met Vrienden Oosterpark  22 april 2014″gaan ze op onze wensen in, en honoreren er enkele. 

Over de iepen presenteert het stadsdeel een alternatief plan: dit wordt beschreven in “Reactie stadsdeel op gesprek met Vrienden Oosterpark Toelichting  22 april 2014″met een foto-impressie erbij (ImpressieRondDeKoepel.jpg).

In onze “toelichting ….” vervolgen wij dan met onze reactie op het bod van het stadsdeel.

Tenslotte formuleren we onder B een voorstel dat wij hierop aan de bestuurscommissie willen voorleggen.

Over dit voorstel moeten we praten, eventueel amendementen aannemen en tenslotte stemmen.

We rekenen op jullie komst!

 

Kun je niet komen, dan kun je iemand machtigingen die wel gaat.

Een briefje met “hierbij machtig ik … om voor mij te stemmen”met je naam, adres, email en  handtekening volstaat.

met vriendelijke groet,

 

Bert Mentink, voorzitter

Erie Schooneveldt, penningmeester

Lucy Kok

Frank Kohler

 

 

___________________________________________________________

 20 april 2014: bericht no 26 – uitnodiging alv 26 april GAAT DOOR – MIS DIT NIET!

Beste leden,

 

Vooralsnog gaat de ledenvergadering van 24 april gewoon door.

 Dinsdag wordt er opnieuw gepraat en aan teksten gewerkt, en dat zal hopelijk dinsdagavond tot een definitief voorstel leiden.

Zodra wij een definitief resultaat hebben, sturen we het aan jullie door, samen met de definitieve agenda (voorlopig: zie onder ps1).

Jullie kunnen je er dan donderdag over uitspreken.

We verwachten dinsdag ook te weten waar de alv zal plaatsvinden.

 Hou dus donderdag 24 april vanaf 20.00 uur in je agenda gereserveerd voor ons park.

En bedenk – als je niet kunt komen maar het wel belangrijk vind om mee te stemmen – aan wie je je volmacht wilt geven. 

Een zinnetje op een briefje met ‘ik machtig … om voor mij te stemmen’ met je naam, adres en handtekening is voldoende.

 We hopen op een grote opkomst. Het wordt spannend.

 Tot zeer spoedig!

met vriendelijke groet,

 

Bert Mentink, voorzitter

Erie Schooneveldt, penningmeester

Lucy Kok

Bernard Neuhaus

Frank Kohler

  PS3: Zojuist kreeg ik een folder in de bus: de woensdagavond voorafgaand aan onze alv, is er een omsingeling van het Oosterpark, georganiseerd door Ernst Sonneveldt. 

Het bestuur is daar niet in gekend, Ernst doet dit op eigen initiatief, op een wat verwarrend moment.

Het zij zo.

___________________________________________________________

10 april 2014: bericht 25: verplaatsen datum ALV van dinsdag 15 april naar donderdag 24 april

Beste leden,

 

Vorige week nodigden wij jullie uit voor een bijzondere algemene ledenvergadering op dinsdag 15 april. Deze verplaatsen wij naar donderdag 24 april.

 De achtergrond van deze bijzondere alv is het volgende.

Sinds vorige week zijn er voorzichtige gesprekken gaande tussen  ons en het stadsdeel.

Doel hiervan is om te kijken of er toch nog een mogelijkheid is om de renovatie door te laten gaan, met minder kap en met duidelijk vastgelegde afspraken over het gebruik (lees: grote evenementen).

Vandaag hadden wij een bijeenkomst met o.a. de voorzitter van de nieuwe bestuurscommissie. Wij waren er van uit gegaan dat we vandaag tot concrete afspraken konden komen. Dat is niet gelukt.

Volgende week gaan de gesprekken verder. Als de afspraken dan voldoende concreet zijn, willen we de resultaten op de buitengewone alv aan jullie voor leggen.

De leden vergadering kan dan een beslissing nemen over verder procederen of schikken.

 We stellen de alv dus (voorlopig) een week uit.

 We houden jullie op de hoogte.

 met vriendelijke groet 

Bert Mentink, voorzitter

Erie Schooneveldt-Kramer, penningmeester

__________________________________________________________

 27 maart 2014, bericht 23

Beste leden en belangstellenden,

Een paar korte berichten:

Op woensdagmiddag 2 juli is er een informatieve wandeling voor degenen die de eerdere wandelingen van het project Verdubbeling gemist hebben. Je kunt dan zelf zien waar de voorgenomen kap over gaat. Zie bijlage.

Op 14 mei om 09.00 uur dient voor de meervoudige kamer van de Amsterdams rechtbank de zaak over de kapvergunning. De zitting is openbaar toegankelijk voor belangstellenden en duurt anderhalf tot twee uur. Nadere informatie volgt later.

Op 3 juni zullen we onze 3e ALV houden.

Je krijgt nog een uitnodiging voor plaats en tijd.

Ook hiervoor sturen we later een agenda en stukken op.

Hans Olykan heeft ons bestuur verlaten. Hans is een van de mede-oprichters van onze vereniging. Door een structureel verschil van inzicht in ons bestuur over hoe de Vereniging het best gediend kan worden heeft hij zijn bestuursfunctie ter beschikking gesteld.

Vele leden hebben hun lidmaatschapsgeld van 10 euro voor 2014  al betaald. Iedereen dank daarvoor!

Mocht je nog niet betaald hebben, hieronder vind je de bankgegevens. Een extra gift (aftrekbaar voor de belasting) is uiteraard welkom.

met vriendelijke groet,

Bert Mentink, voorzitter

___________________________________________________________

 Valentijnsdag 2014 – bericht no 21

Beste Vrienden van het Oosterpark,

Hierbij nodigen wij jullie uit voor de laatste bijeenkomst van de commissie algemene en sociale zaken van woensdag 19 februari 2014 in het stadsdeelhuis.

Het zal gaan over de evenementen, in 2014 en wellicht ook daarna. Lees meer op http://www.vriendenvanhetoosterpark.nl/evenementenupdatefebr2014/

Daarna gaat dit alles over naar de centrale stad.

Dus een laatste kans op wat later nostalgie zal blijken?

Ook nieuws over de bomen. Vandaag waren wij bij de voorzieningenrechter om drie iepen!

Lees verder hoe dat in elkaar zit. http://www.vriendenvanhetoosterpark.nl/voorlopige-voorzieningen/

Naar we hopen tot ziens op 19 februari.

met vriendelijke groet,

Bert Mentink, voorzitter

___________________________________________________________

 maandag 10 februari 2014, bericht 20

 Beste vrienden van het Oosterpark,

Enkele dagen geleden kregen wij een brief van het stadsdeel waarin zij ons mededeelden dat zij van plan zijn om voor 1 maart een drietal iepen te verplaatsen. In de brief zeiden zij dat zij ons enkele dagen van tevoren op de hoogte zouden stellen.

Zojuist bereikt ons het bericht dat ze al begonnen zijn met het vrijprepareren van de wortels van de iepen rond de muziekkoepel. Een aantal foto’s sluiten wij bij. De vereniging heeft zojuist contact met de rechtbank gehad in verband met het aanvragen van voorlopige voorzieningen, maar dat kan nog wel een aantal uren duren voordat dat behandeld wordt.

Dus een oproep aan een ieder van ons: heb je tijd voor een wandeling of heb je even tijd op dit moment?

Kom naar de muziekkoepel en informeer zoveel mogelijk bij de mannen die aan het werk zijn wat er nou precies aan de hand is (vriendelijk en respectvol), maar maak ze wel zoveel mogelijk het werk onmogelijk. Loslopende honden, kinderwagens en rond ronde voetballen en spelende kinderen kunnen daar ook heel dienstig bij zijn 😉

En zet vooral ook je fiets erg lastig neer.

Op dit moment zijn wij aan het werk met onze voorlopige voorzieningen in de hoop dat aan het eind van de middag op ons verzoek behandeld zal gaan worden.

Wij laten snel weer van ons horen!

 met groet!

 Bert Mentink, voorzitter

___________________________________________________________

 23 december 2013 – aflevering 19

Beste Vrienden van het Oosterpark,

 De Vereniging Vrienden van het Oosterpark bestaat nog geen jaar. Steeds meer blijkt het nodig dat we ons inzetten om het Oosterpark te beschermen. Om te zorgen dat het park een mooie, groene oase blijft in onze wijk. Het Oosterpark is een mooi buurtpark, waar natuurlijk ruimte hoort te zijn voor buurtactiviteiten. Maar steeds meer komen hier grote evenementen met een nationale uitstraling die gepaard gaat met extreem harde muziek en die het park vernield en vies achterlaten. Steeds vaker ook is het park afgesloten voor gewone bezoekers en is er alleen commercieel toegang.

 Maar lang niet alle ontwikkelingen zijn slecht en negatief. De vereniging is er in geslaagd om de discussie over de bomenkap, die eigenlijk al in kannen en kruiken was, weer op de agenda te zetten. 156 mensen hebben een bezwaarschrift ingediend tegen de bomenkap.

Daarnaast wordt over het evenementenbeleid nu serieus gesproken over een beter spreidingsbeleid in het stadsdeel: dus niet meer alle evenementen met een zware geluidsbelasting in het Oosterpark.

 Op alle fronten heeft de vereniging nu een voet tussen de deur gekregen. Maar we zullen juist de komende tijd door moeten gaan. En daar hebben we jullie hulp bij nodig.

De Vereniging Vrienden van het Oosterpark heeft besloten in beroep te gaan bij de rechter tegen het nieuwe besluit van het Dagelijks Bestuur van Zeeburg om nog steeds 334 bomen te kappen.

 Een rechtszaak kost geld. Ook al zullen we zo veel mogelijk zelf onze eisen voor de rechter te verdedigen, ook zonder de kosten van een advocaat zijn er griffiekosten en andere zaken. Het minimum bedrag dat we nodig hebben voor de griffiekosten is € 600,00. En zou er meer zijn, dan zouden we ook juridisch advies kunnen krijgen of zelfs juridische bijstand kunnen inschakelen.

Daarom willen we jullie dringend vragen om een bijdrage te leveren, zodat we door kunnen gaan met de beroepszaak bij de rechter. Alle bijdragen zijn welkom. Als veel mensen een bijdrage van € 10,00 of € 15,00 zouden kunnen missen, dan zouden we al gered zijn. Meer is natuurlijk ook welkom. U kunt een bijdrage overmaken op onze bankrekening, het nummer staat vetgedrukt onderaan de  mail.

 Daarom hopen we dat veel mensen in deze tijd van kerst en oud en nieuw het als een mooi voornemen zien om te zorgen dat de vereniging kan doorgaan om te zorgen voor een mooi, groen en rustig park.

En ja: dit is dus gewoon een bedelbrief, maar die zouden we niet sturen als het niet nodig is.

 met vriendelijke groet,

 Bert Mentink, voorzitter

 

Vereniging Vrienden van het Oosterpark

Bert Mentink, voorzitter

Nieves Lopez, secretaris

Erie Schooneveldt-Kramer, penningmeester

Hans Olykan

PS: En we hebben een ANBI-status, dus uw gift is aftrekbaar. ANBI register nr: 852498895

 ___________________________________________________________

 22 sept 2013 aflevering 18

Beste vrienden van het Oosterpark,

 Volgende week woensdag 27 november is alweer de tweede ALV van de Vereniging Vrienden van het Oosterpark.

Plaats: NH Tropenhotel, inloop 19.30 uur, aanvang 20.00 uur.

 We hopen veel Vrienden te zien omdat:

 • We graag met jullie de informatie delen en ontwikkelingen bespreken wat betreft de bomenkap en de (grote) evenementen
 • Er gestemd moet worden over een kleine tekstwijziging in de statuten (door minimaal 10 aanwezige leden buiten het bestuur)

We brengen deze statutenwijziging ter stemming  voor het verkrijgen van onze ANBI status. De vereniging is dan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en giften aan zo’n instelling zijn aftrekbaar bij ieders belastingaangifte.

 

Zie ook de bijlagen bij de agenda, het verslag van de ALV van 22 april, een overzicht van de interne organisatie van de vereniging, en de details over de statutenwijziging.

 We hebben een vacature voor de functie van secretaris. Ons bestuur is op dit moment te klein met drie personen. De in april gekozen secretaris, Jeroen Bartelsman, moest zich helaas al vrij snel terugtrekken om gezondheidsredenen. Als je belangstelling hebt voor de functie van secretaris neem dan contact met ons op. Het is leuk om te doen, en je draagt iets bij!  Zie ook bijlage 3 voor een overzicht van de taken van het bestuur.

Je kunt je ook aansluiten bij een van de werkgroepen of je opgeven voor incidentele klussen.

 Met vriendelijke groet,  Bert Mentink,

namens de vereniging Vrienden van het Oosterpark

___________________________________________________________

 

27 oktober 2013: VVO afl 17: vooraankondiging 2e ALV woensdag 27 november 2013

 Beste Vrienden van het Oosterpark,

Het waait in het park en het is er nat.

Herfst.

Tijd om bij de haard plannetjes te maken.

Die zijn er: een aantal mensen heeft ons benaderd om activiteiten te organiseren, ze willen een bijdrage doen aan het park, de beelden oppoetsen, stilteworkshop organiseren, buurtpicknick, voorstelling in de muziektent, etc. Wil je je aansluiten? Laat het ons weten, binnenkort gaan we kijken hoe we dit met elkaar vorm gaan geven. Uiteindelijk is dat een belangrijk doel waarmee we onszelf destijds in het leven hebben geroepen!

 Het is ook tijd om te vergaderen: onze 2e Algemene Leden Vergadering is woensdagavond 27 november 20.00 in het INH hotel. We brengen een statutenwijziging ter stemming die we hieronder toelichten. De agenda en begeleidende stukken sturen we later op. We hopen nog steeds op kandidaten voor een bestuursfunctie. Ons bestuur is op termijn te klein.

 Tenslotte een update vanuit de werkgroepen.

Evenementen:

In 2014 wordt het Oosterpark afgesloten voor renovatie. De grote evenementen moeten dan hun toevlucht zoeken tot sportparken en mogelijk Flevopark. Daarover vergaderde de commissie algemene en sociale zaken op 2 oktober. Wij hebben daar onze petitie met 2000 handtekeningen tegen de besloten mega-evenementen aangeboden aan de voorzitter. Onze petitie ging over het spreiden van de evenementen. Alle partijen volgden het voorstel van het DB voor een eenmalige verhuizing van de vier grote evenementen uit het Oosterpark naar andere locaties. Zoals de zaak nu ligt lijken de grote, besloten evenementen : Loveland, Appelsap en Roots in 2015 terug te komen naar het gerenoveerde Oosterpark. As Dinsdag (29 -10) is er een deelraadvergadering waar dit besluit definitief kan worden gemaakt. We laten als VVO onze stem weer horen en we nodigen je van harte uit met je aanwezigheid te laten zien dat het park je aan het hart gaat.

 Bomen:

Kapvergunning is uitgesteld tot 25 november als de bezwaarschriftcommissie uitspraak doet. Ondertussen doen we achter de schermen zo veel lobbywerk als we kunnen. En proberen we zo goed mogelijk allerlei uit te zoeken. Maar ook hier wreekt zich de mankracht.

 Met vriendelijke groet,

 Bert Mentink,

namens de vereniging Vrienden van het Oosterpark

 

STATUTENWIJZIGING:

De belastingdienst heeft ons geaccepteerd als een ANBI (algemeen nut beogende instelling) onder de voorwaarde dat wij onze statuten aanpassen omdat er artikel 17, lid twee niet voldoet aan de huidige eisen.

Het is maar een kleinigheidje, maar het is een statutenwijziging en dat moet altijd met toestemming van de  ALV.

Artikel 17, Ontbinding en vereffening

 1. Het bepaalde in artikel 16 leden 1, 2, 3 en 5 is van overeenkomstige toepassing op een besluit van de algemene ledenvergadering tot ontbinding van de vereniging.
 2. De algemene ledenvergadering stelt bij haar in het vorige lid bedoelde besluit de bestemming vast voor het batig saldo, en wel zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de vereniging.

Lid 2 wordt dan: bij opheffing wordt het batig liquidatie saldo besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een soortelijke doelstelling.

___________________________________________________________

 27 sept 2013 – no 15

Beste leden en vrienden van het oosterpark.

 Aanstaande woensdag wordt besloten over de mega-evenementen in het Oosterpark.

Vorige week werd het voorgenomen besluit bekend van het dagelijks bestuur (bijlage).

Dit was opnieuw erger dan we gedacht hadden: kijk even naar het bijgevoegde Raadsbesluit en verbaas je over de ‘oplossingen’ van het stadsdeel (bijlage). De rode loper wordt opnieuw uitgelegd voor de mega-evenementen.

 Dit betekent voor de komende jaren dat als het park vernieuwd is, het meteen weer vernield wordt, er gewoon weer de afsluitingen zijn, alle evenementen terugkomen, het maximale geluidsniveau doorgaat, en er geen spreiding van de mega-evenementen over Amsterdam Oost is.

Wij denken dat we zeer goede argumenten hebben voor een ander scenario. Deze argumenten hebben we opgestuurd naar de raadsleden (bijlage: informatieRaadsleden).

Kernboodschap van dat stuk:

 • spreidt de evenementen (door ook de andere locatieprofielen in te vullen). In feite moet het stadsdeel zich gewoon aan zijn eigen beleid (evenementennota) houden
 • sta geen afsluitingen meer toe in het Oosterpark: daarvoor wordt het te intensief gebruikt door de buurt.

 We hebben een sterk standpunt, en toch hebben we nu veel stemmen nodig om ons te steunen. Als je dat nog niet deed: onderteken alsnog onze petitie, vraag je buren of anderen uit de buurt dit ook te doen, stuur een email naar de politici. Op de voorpagina van onze site vind je hoe je dit kunt doen.

En kom inspreken! Vanuit de vrienden gaan we inspreken en bieden de petitie aan (teller staat nu op ruim 1500 en we hebben nog 6 dagen te gaan. Op naar de 3000!).

 Het wordt spannend: zullen de raadsleden het dagelijks bestuur volgen, of kunnen ze afstand nemen en laten ze het dagelijks bestuur hun huiswerk overdoen?

 Met vriendelijke groet,

 Lucy Kok, voorzitter werkgroep grote evenementen

Bert Mentink, voorzitter

namens de vereniging Vrienden van het Oosterpark

 ___________________________________________________________

 15 sept 2013: no 14

Beste leden en parkvrienden!

 We zijn veel in het nieuws op het moment. Laatste artikeltje valt net in de bus en hebben we bijgevoegd: uit de DWARS, mooi overzichtelijk en een vleugje spot.

 We vragen jullie nogmaals om hulp voor de handtekeningenactie ‘Laat het park weer park zijn’.

Inzet:

 • Het park is openbaar, dus geen (gedeeltelijke) afsluitingen
 • Grote evenementen spreiden over geheel Oost,
 • In het Oosterpark dus alleen het evenement dat gekoppeld is aan het slavernijmonument, Keti Koti dus.

 

Je kunt ons helpen op 5 manieren:

 • Stuur deze mail door aan je vrienden die hier hart voor hebben.
 • Onderteken (als je dat nog niet deed) onze petitie: http://www.vriendenvanhetoosterpark.nl/laathetparkweerparkzijn-petitie/
 • Ga naar facebook en like ons, of liever praat mee!  https://www.facebook.com/vriendenvhoosterpark?fref=ts
 • Twitter met en over het park, wat jij er van vind en wat je er mee wilt: @oosterpark020
 • Heb je een uurtje over en is het mooi weer, help met het ophalen van handtekeningen met ouderwetse handtekeningenlijsten. Het is leuk om te doen, je ontmoet grappige mensen en … je helpt je buurt. Je kunt je opgeven bij Tineke van Seventer, tel 6920702,

Met de bomenpetitie hebben we veel succes gehad en effect op het stadsdeel. De kap is uitgesteld.

Nu de evenementen nog!

Laat het park weer park zijn.

 Overigens: facebook en twitter is voor ons nog erg nieuw, onontgonnen en soms wat spooky… Maar we zien ook dat het een geweldig middel is om met elkaar te praten, en dat is een van de dingen die hier in Oost fout gegaan zijn.

We hebben bij de opstart echt even hulp nodig!

Wie vindt het leuk ons te helpen om facebook en twitter  in de wereld te zetten en de mogelijkheden te leren gebruiken?

 met vriendelijke groet,

 namens de Vrienden van het Oosterpark,

Bert  Mentink, voorzitter

 

Voor de volledigheid de officiële tekst van de petitie:

Petitie: Ja, ik ondersteun de petitie van de Vereniging Vrienden van het Oosterpark.

Net als de vereniging vind ik dat het Oosterpark weer park moet zijn en dat het park niet geschikt is voor grootschalige en besloten evenementen. Er moet een eind komen aan de overlast voor bewoners en de schade aan het park. Het Oosterpark aan de top van het stadsdeel met vijf mega evenementen, dat klopt niet. Ik vraag daarom, met de vereniging, het volgende aan de  politieke partijen in de Deelraad van Oost :

>> Wijzig het locatieprofiel voor het Oosterpark met ingang van 2014 als volgt:

 1. Sta geen besloten festivals toe in het Oosterpark
 2. Stel vast dat evenementen in het Oosterpark kleinschalig dienen te zijn (met uitzondering van Keti Koti dat als nationale herdenking en viering gebonden is aan het slavernijmonument in het park).
 3. Sta geen geluidsbelasting in het Oosterpark toe in de categorie ‘zwaar’

>> Spreid de grote evenementen daadwerkelijk over het stadsdeel zoals in de evenementennota staat.

 

Mocht je geen prijs meer stellen op onze periodieke berichten, laat ons dat weten door een mail te sturen naar info@vriendenvanhetoosterpark.nl , we halen je dan uit ons bestand.

 ___________________________________________________________

9 september 2013: no 13

Beste vrienden van het Oosterpark,

 Eerst maar weer de zaken:

Na de succesvolle petitie tegen de bomenkap zijn we op 9 september gestart met een  nieuwe petitie. Met de leus: Laat het park weer park zijn : het Oosterpark is geen evenemententerrein, voert de Vereniging van Vrienden van het Oosterpark actie vóór kleinschalige evenementen, en tegen grootschalige en besloten evenementen.

Waar gaat het om?

Op 2 oktober a.s. buigt de commissie Algemene en Sociale Zaken van de Deelraad Oost zich over het evenementenbeleid. Dan wordt beslist over wat voortaan mag en wat niet in het Oosterpark. Een belangrijk moment voor de hele buurt. Als de Deelraad NU niet beslist dat het anders moet zal de overlast en schade nog jaren doorgaan.

Teken dus a.u.b. onze petitie aan de politieke partijen van Oost, vóór 2 oktober, zet de oproep op Facebook of stuur hem door naar vrienden en bekenden of verzamel handtekeningen op papier.

Het is kort dag, ’n paar weken, maar als ieder zich inzet gaat het lukken, dat zagen we ook bij de petitie tegen de bomenkap. Alvast dank!

 En nu de niet zaken:

Op 1 september brachten we ons eerste koffieconcert ten gehore. Eraan voorafgaand was er tai chi van Isabelle Schuurman voor de vroege vogels. Het was vervolgens een fraai gezicht om de Fanfare van de Eerste Liefdesnacht met veel koper en kleur rondjes te zien lopen door de muziekkoepel.

Menigeen wilde met de muziek mee of maakte ter plekke een rondedansje. Zie onze site voor een fotoimpressie!

We konden 15 nieuwe leden inschrijven en haalden 180 euro op voor de (praktisch lege) kas

van de vereniging. We deelden ter plekke een Nieuwsbrief uit met oproepen en een kort overzicht van activiteiten van de vereniging.

 met vriendelijke groet,

 Vereniging Vrienden van het Oosterpark,

Bert Mentink, voorzitter

___________________________________________________________

24 augustus 2013: Uitnodiging 1e koffieconcert + update bomen van Vereniging Vrienden van het Oosterpark: no 12

Beste lezer,

We kennen je emailadres omdat je recent onze petitie hebt ondertekend om massale bomenkap in het Oosterpark tegen te gaan.

Onze dank daarvoor.

We willen je graag uitnodigen voor ons eerste koffieconcert zondag 1 september bij de muziekkoepel in het Oosterpark, en we willen je een update geven hoe het het park vergaan is.

 Eerst de update. Zoals je weet zal het park in september worden afgesloten voor renovatie en grootschalige kap.

Op onze site hebben we de achtergronden bij elkaar gezet.

Er zijn veel bezwaarschriften ingestuurd, daar waren prachtige stukjes proza bij, zie ook onze site.

De petitie tegen de bomenkap op onze website is goed doorgestuurd door velen van ons, de teller staat op 2100. We gaan de petitie aanbieden op de commissievergadering ORF (Openbare Ruimte en Financiën) van 3 september die een advies kan geven aan de deelraad om de kap uit te stellen totdat op de bezwaarschriften is beslist (eind november).

2100 ondertekenaars is aardig, maar het mag best meer. Bij 27000 kunnen we zelfs een referendum afdwingen…

Dus:

Opnieuw de oproep aan ons allen: mail je vrienden en vraag ze om ons te steunen door de petitie te ondertekenen!

Onderaan deze mail staat een suggestie voor een tekstje.

De komende weken zijn beslissend voor de bomen van ons park.

De tijd dringt dus.

 En dan nu ons koffieconcert:

 Programma:

10.00 – 10.45 Tai Chi

11.00 -12.30 fanfare van de eerste liefdesnacht.

Het word prachtig weer, dus neem je stoeltje of matrasje mee om je te nestelen rond de muziektent.

Neem wel zelf je kannetje koffie mee, een extra beker voor de buurman en voor de buurvrouw iets lekkers.

 Toegang? Gratis natuurlijk. Het park is immers van ons allen?

Overigens … er staat wel een collectebus voor de kosten van het concert en voor de vereniging. Want we hebben nog geen subsidie!

Want zo kun je ons steunen: met een donatie (in de collectebus of op onze bankrekening, zie onderaan), of lid worden, als je het nog niet bent Allebei mag natuurlijk ook.

met vriendelijke groeten,

 namens de Vereniging Vrienden van het Oosterpark

Bert Mentink, voorzitter

Erie Schooneveldt-Kramer, penningmeester

Hans Olykan, bestuurslid

 

 Suggestie voor een tekst om door te sturen aan je vrienden:

Lieve vrienden,

Zojuist heb ik een petitie ondertekend tegen de grootschalige bomenkap in het Oosterpark in Amsterdam.

Het betreft 200 mooie, grote en gezonde bomen die moeten verdwijnen omdat de architect en het stadsdeel “een centrale weide en lange zichtlijnen” willen.

De buurt wil dat niet: bomen zijn schaars en nodig in de stad. Wil je ze steunen? Ga naar de website van de vrienden van het Oosterpark: www.vriendenvanhetoosterpark.nl/petitie en teken de petitie. Op 3 september bieden ze de petitie aan tijdens een commissievergadering waar een eerste beslissing over die kapvergunning wordt genomen, dus de tijd begint te dringen. Wil je ze steunen?

(als de link het niet doet: copieer hem dan naar je browser).

Groet,

___________________________________________________________

3 augustus 2013 – aflevering 11

Beste vrienden van het Oosterpark,

 Eerst maar even de zaken:

 1. Laatste getallen: er zijn 143 bezwaarschriften ingediend nav de kapvergunning, bijna 2000 mensen hebben onze petitie ondertekend.
 2. Er is een nieuwe enquete  om in te vullen op http://www.dichtbij.nl/amsterdam-oost/home/amsterdam-oost.aspx?zjpr=130. Er wordt gevraagd of je vind dat festivals in parken moeten en je hebt gelegenheid inhoudelijk te reageren. Als de pagina opent moet je iets naar beneden scrollen, rechts van het midden. Doe maar even, helpt misschien weer wat!

 

Dan de niet-zaken:

Verder nodigen we jullie allen uit op onze eerste matinee op zondagmorgen/middag 1 september rond de muziekkoepel.

Het voorlopige programma ziet er als volgt uit:

10.00 uur T’ai Chi les

11.00 uur Fanfare van de eerste liefdesnacht

11.45 uur Koffiebreak

12.00 uur Fanfare (reprise)

12.30 uur zegening en heenzending en/of nazit.

Meer informatie hierover, of als je wilt helpen met organiseren of aan het programma meedoen: christoffel.klap@planet.nl

 

Met vriendelijke groet,

 

Bert Mentink,

namens de vereniging Vrienden van het Oosterpark

 ___________________________________________________________

22-7-2013: aflevering 10

Beste vrienden van het Oosterpark!

Het was roerig de afgelopen weken met de plannen rond de kapvergunning. Met de bomenstichting en architectuurhistoricus Marijke Beek zijn we lang aan het uitzoeken geweest hoe dit zo ver heeft kunnen komen, want iedereen voelde zich overrompeld. Dit heeft geleid tot drie gekoppelde bezwaarschriften (bijlage alleen voor fijnproevers) en tot een petitie die ons tot nu toe ruim 1650 ondertekenaars opleverde. Zie voor achtergrondinformatie onze site.

 Hoe zit het nu juridisch?

Een bezwaarschrift in deze heeft geen opschortende werking, maar samen met de petitie is druk op het stadsdeel wel op te voeren. Wsch begin september gaan dat gebeuren op een hoorzitting, daarover zullen we dan van te voren berichten.

 1. Mooiste scenario: kapvergunning wordt ingetrokken, eerst fase 3 en 4 uitvoeren, en praten met de buurt.
 2. compromis: het ontwerp wordt zodanig aangepast dat de grote bomen die nu niet in het ontwerp passen en de iepen rond de muziekkoepel toch kunnen blijven staan.
 3. Vechtscenario: bezwaren en petitie worden genegeerd. Dan kan de geplande kap doorgaan in september en zullen we naar de rechter moeten voor voorlopige voorzieningen. Alleen voorlopige voorzieningen, aangevraagd bij de rechtbank en toegewezen door de rechter, kunnen de voorgenomen kap tegengaan.

We hebben dus een oorlogskas nodig. Want juridische procedures gaan geld kosten.

 Wordt dus lid van onze vereniging en draag bij aan het behoud van het park!

En lid worden van onze vereniging kan nu al!

€10 per jaar, www.vriendenvanhetoosterpark.nl en dan het tabje: DOE MEE!

 Wil je ons alleen financieel steunen: Triodos NL02 TRIO 0781 4622 66  tnv Vrienden van het Oosterpark.

 En weet je nog mensen die je kunt vragen voor onze petitie: Doen! Op de petitiepagina staat ook een A4 met globaal aangegeven wat er gaat gebeuren en een handtekeningenlijst.

 We zijn nu even op vakantie tot half augustus. Dan willen we de pers inschakelen, AT5, etc. Begin september is er een deelraadsvergadering. Daarvoor komen wij bij jullie terug.

 En dan tenslotte nog dit: zondag 25 augustus of zondag 1 september organiseren we een kleine matinee in de muziekkoepel van het Oosterpark. Datum moet nog geregeld, programma ook, maar we laten hier nog van horen!

Meer informatie hierover, of als je wilt helpen met organiseren of aan het programma meedoen: christoffel.klap@planet.nl

 Het is prachtig zomerweer.

Allemaal naar het park!

 

met vriendelijke groeten,

 

het bestuur van de Vereniging Vrienden van het Oosterpark

Bert Mentink, voorzitter

Erie Schooneveldt-Kramer, penningmeester

Hans Olykan, bestuurslid

 Als je geen prijs stelt op verdere toezending van onze berichten, stuur dan een mail met een simpel STOP naar: info@vriendenvanhetoosterpark.nl Dan halen we je zsm uit ons bestand.

___________________________________________________________

7 juli 2013 9e bericht aan de leden

Beste allen,

 Zoals de meesten van jullie onderhand weten is er op 10 juni een kapvergunning verleend voor de kap van bijna 400 bomen.

 Toen wij de kaptekeningen uitgebreid hadden bestudeerd realiseerden wij ons dat er bijna de helft (160) grote gezonde bomen worden gekapt. Een deel daarvan staat verspreid over het park, maar bij het pierenbadje en de muziektent wordt het volledige eikenlaantje gerooid en ook de bomenpartij tegen het NH- hotel wordt grotendeels geruimd. Dit alles om in het park lange zichtlijnen te doen ontstaan en om aan de noordzijde van de muziekkoepel een grote centrale weide aan te leggen.

Wij zijn erg geschrokken van deze plannen. We denken dat het niet past bij respectvol met de natuur en met ons mooie park omgaan.

 Daarnaast hebben wij ook twee procedurele kanttekeningen:

 1. we vinden dat we op het verkeerde been zijn gezet: het was onduidelijk dat er op deze schaal gekapt zou worden; ook voor de politici waarschijnlijk. Het was uit de eerdere materialen die zij hadden niet te concluderen dat er zoveel gekapt zou worden.
 2. In interne stukken van de stadsdeelraad staat dat de omwonenden overwegend positief zijn. Een rondgang langs een flink aantal van onze leden leert ons echter dat niemand gevraagd is!

 Er lijken dus goede redenen om zowel inhoudelijk als procedureel een voet tussen de deur te kunnen krijgen om de uitvoering van deze plannen uit te stellen en te heroverwegen.

Daarvoor hebben we iedereen nodig.

DUS:

Ga naar de  bomenpagina op onze site, oordeel voor jezelf en als je het er mee eens ben teken dan de petitie en/of dien een bezwaarschrift in.

Een bezwaarschrift moet overigens per brief en voor 21 juli op de post!

 

Met dank, namens 160 bomen.

 

met vriendelijke groet,

 

Vereniging Vrienden van het Oosterpark

Bert Mentink, voorzitter
Oosterpark 61
1092 AR  Amsterdam
tel: 020 880 12 50 

___________________________________________________________

3 juni 2013 bericht 8 aan onze leden

Beste vrienden van het Oosterpark!

 Nog maar drie weken en het is zomer! Tijd voor een korte update van de Vrienden van het Oosterpark.

Op 22 april hebben we onze eerste algemene ledenvergadering gehad. Zoals betaamt werden de statuten unaniem aangenomen, en spontaan meldden zich Erie Schooneveldt en Jeroen Bartelsman voor de funkties van resp penningmeester en secretaris. Samen met Hans Olykan en ondergetekende werd per acclamatie het eerste bestuur geïnstalleerd. Tenslotte zijn een aantal werkgroepen geformeerd.

Over deze werkgroepen wat meer:

 • De werkgroep grote evenementen heeft al een indrukwekkende staat van dienst. Eerste doel zal zijn om afsluitingen in het park te voorkomen. We zijn daar met 3 afsluitingen in 2013 nog niet erg succesvol in geweest, maar er tekent zich wel een steeds grotere onvrede af bij veel politici over de gang van zaken. Het blijft een zaak van lange adem. Voor meer details: zie onze site.
 • Werkgroep activiteiten en ledenwerving, gaan we waarschijnlijk samenvoegen vanwege de grote overlap. Verdere informatie tzt op de site.
 • Bomenwerkgroep is nog bezig haar standpunt te formuleren aangaande te verwachten bomenkap in het Oosterpark.

 

De vereniging groeit door: vorige week hebben we het 120e lid mogen verwelkomen.

We hebben nog steeds menskracht nodig. Mocht je iets speciaals willen of kunnen voor het park of voor de vereniging: laat het ons weten!

Jeroen Bartelsman, die onze secretaris zou worden, heeft om gezondheidsredenen toch moeten laten afweten. We zoeken dus opnieuw iemand die ons hierbij wil helpen. Al is het maar het bijwonen van de bestuursvergaderingen en notulen maken, iedere hulp hieromtrent is welkom.

 Tenslotte nog een petitie van het tropeninstituut: zie tekst hieronder. Teken de petitie, en help mee om te voorkomen dat dit prachtige erfgoed verloren gaat.

 Op naar een mooie zomer!

 met vriendelijke groet,

namens het bestuur,

Bert Mentink, vz

info@vriendenvanhetoosterpark.nl

www.vriendenvanhetoosterpark.nl

 

Mocht u verdere berichtgeving van ons niet op prijs stellen, kunt u replyen op deze mail en dat melden. Dan haal ik u uit het mail-bestand

___________________________________________________________

20 febr 2013: 6e aflevering van de Vereniging Vrienden van het Oosterpark

Beste buurtbewoners en belangstellenden,

 Het is met groot plezier dat we kunnen mededelen dat de Vereniging Vrienden van het Oosterpark op 15 februari is opgericht.

We bestaan dus nu officieel en zijn blij te zien hoe de vereniging groeit.

 Ook onze organisatie wordt groter. Op dit moment hebben we ± 50 leden en een paar honderd sympathisanten  waarvan enkelen zich al actief hebben ingezet voor de website en de voorbereiding van de Dag van het Oosterpark.

 De fotowedstrijd heeft veel belangstelling gehad, mooie foto’s en veel verkeer op onze website opgeleverd. Vanaf 4 maart ben je van harte welkom in Hotel Arena om de winnende foto’s te bezichtigen.

 We worden dus bekender: we waren al op AT5, stonden in de kranten, kortom, als vereniging staan we op de kaart.

 Bij de stadsdeelraad hadden we een oriënterend gesprek met wethouder Özütok en we hebben onze maidenspeech gehouden op de deelraadsvergadering van 5 februari naar aanleiding van het VVD voorstel onbeperkt afsluitingen toe te staan. We hebben ons toen verbaasd over de bizarre presentatie van het beleid van VVD en D66 in deze. Maar we proeven ook dat binnen de andere fracties de weerstand tegen dit beleid toeneemt. 

We zijn dan ook optimistisch dat we als breed gedragen vereniging in de loop van de tijd invloed kunnen uitoefenen ten voordele van ons park. Want we hebben een visie over hoe het beter kan met ons park. Deze visie wordt uiteraard nog verder ingekleurd.

 

We willen zo gauw mogelijk uit de kinderschoenen groeien; iedere positieve bijdrage daartoe is welkom.

Sluit je aan en word lid, word donateur of word vrijwilliger!

 

Met vriendelijke groet,

 

Bestuur van de Vereniging Vrienden van het Oosterpark

 

Annet de Graaf

Brigitte van der Putten

Bert Mentink, voorzitter

Hans Olykan

___________________________________________________________

5e aflevering van de vrienden van het Oosterpark: komt allen op de raadsvergadering van 5 februari 2013

Beste buurtbewoners,

 

Sneller dan verwacht een volgende aflevering.

Velen van nu hebben het misschien al in de pers gelezen: er lijkt zich een politieke meerderheid af te tekenen binnen ons stadsdeel om in 2013 het park niet één, maar twee maal af te sluiten voor de festivals appelsap en roots.

In dit mailtje roepen wij u op om in grote getale op de stadsdeelvergadering van 5 februari (aanstaande dinsdag dus) om 19:30 te verschijnen. Op deze wijze kunnen wij wellicht aan onze politici duidelijk maken dat beleid maken niet alleen maar een kwestie van vergaderen is, maar ook luisteren naar de gewone mensen om wie het uiteindelijk allemaal draait. Of zou dat toch een misvatting zijn?…

 Wat voorafging:

in september is afgesproken dat er één afsluiting per jaar plaats zou vinden. Er is toen ook duidelijk gezegd (groen links) dat dit inhoudt dat wanneer er meerdere afsluitingen worden aangevraagd, er geloot moet worden of anders beslist over wie het park mag afsluiten. De sponsor van roots heeft zich teruggetrokken, waardoor het roots nu ook entree moet treffen om de broek op te kunnen houden. Ziehier het dilemma.

Er is een brandbrief van appelsap en roots samen gestuurd naar de Raad, waarop de VVD een voorstel doet wat nog veel verder gaat dan dit probleem: namelijk het volledig schrappen van de bepaling omtrent de afsluiting (zie hier!). En dat wordt ons toch wel al te gortig, want dat zou betekenen dat iedere festival het park maar zou kunnen afsluiten.

De signalen die ons nu bereiken wijzen op een meerderheid in de raad om in 2013 twee keer af te sluiten. Belangrijk is natuurlijk om maximaal garanties af te dwingen voor het vervolg als het park gerestaureerd is, namelijk geen afsluitingen en geen mega-evenementen. We hopen dat uw aanwezigheid enige indruk zal maken op onze magistraten.

 

Met vriendelijke groet,

 

het bestuur van de vereniging vrienden van het Oosterpark.

Annet de Graaf,

Bert Mentink,

Hans Olykan,

Brigitte van der putten.

 

Reply’s op deze e-mail aan vriendenvanhetoosterpark@Gmail.com

 

Wellicht om over na te denken: vorig jaar kreeg Joris Methorst van Appelsap wel drie keer zoveel spreektijd als toegestaan omdat hij een aantal keren door de publieke tribune werd overstemd. Wellicht is het een idee om hem deze keer uit te laten praten, en mocht ons dat te lang duren, tja…

___________________________________________________________

 

Update van 26-1-2012: 4e aflevering van de vrienden van het oosterpark

Beste buurtbewoners,

 

De schaatskoorts is weer gezakt, en dan komt er weer ruimte voor het Andere.

Zoals onze kersverse Vrienden van het Oosterpark.

De site is in de lucht,  www.vriendenvanhetoosterpark.nl

We hebben veel aandacht in de pers gekregen, veel reacties op twitter en facebook.

En ook reacties vanuit de stadsdeelraad.

Dat laatste stemde ons natuurlijk ook blij, uiteindelijk is dat een kerndoel: als vertegenwoordigers van de gebruikers en belanghebbenden aan tafel zitten met politici en beleidsmakers.

Dan blijkt meer mogelijk dan wij dachten. We hebben met ons bestuur-in-spe een zeer interessante avond in de stadsschouwburg meegemaakt over burgerinitiatieven en een andere bestuursstructuur. Meer info op onze site in de rubriek uitgelicht op de openingspagina (Wonen, ontmoeten en ondernemen in het groen).

 

Op onze vorige oproep om ondersteuning heeft Erie schooneveldt zich gemeld voor de kascommissie. Welkom Erie!

We hebben in deze fase vooral nodig:

 • nog 1 of 2 mensen die het bestuur willen versterken. Heb je ervaring of interesse: laat het ons weten. Via de site, of stuur ons een mail (vriendenvanhetoosterpark@gmail.com)
 • mensen die helpen de email te beheren, website en agenda te updaten, ledenadministratie bij te houden (nu nog 18 leden, is nog te overzien…) laat het ons weten. Je wordt door Annet ingewerkt en kunt in principe vanaf huis alles regelen.
 • Leden! Dus aarzel niet en word lid/vriend, klik hier

 

Tenslotte nog dit:

Hou je van lekker eten en kun je goed fotograferen: kijk dan op onze site voor de VriendenVanHetOosterpark-Fotowedstrijd. Je kunt nog inzenden tot  15 februari!

 

Met vriendelijke groet, namens het interimbestuur,

 

Bert Mentink

(email: vriendenvanhetoosterpark@gmail.com)

 ___________________________________________________________

24-12-2012:  3e aflevering van de vrienden van het Oosterpark 

 

Beste buurtbewoners,

 

Ruim twee weken geleden stuurden wij jullie onze statuten voor een “volksraadpleging ” over de statuten van de vereniging vrienden van het Oosterpark. Tot ons plezier kregen wij veel bemoedigende, en ook inhoudelijke reacties die leidden tot aanpassen op een aantal punten. Dank daarvoor, en ook dank aan Lucy Kok die het merendeel van het monnikenwerk heeft verricht om er een mooi verhaal van te maken. Notaris is inmiddels uitgezocht, Anneke regelt een afspraak.

 

De website is bijna online. We hadden wat strubbelingen met de techniek en moesten toen van provider wisselen, vertraging dus. We gaan de website in de eerste week januari daadwerkelijk lanceren, samen met persberichten en een fotowedstrijd om vereniging en site te promoten.

De site bestaat al wel in ontwikkelingmodus, en als je nieuwsgierig bent kun je alvast inloggen (zie hieronder). En wie is er nou niet nieuwsgierig? Hij heeft een mooie lay-out gekregen, er zit een nieuwsrubriek, een kidspagina en een agenda aan vast, er zijn verbindingen met Facebook en Twitter, kortom het is een prachtig stukje werk geworden. Op de site kun je zien wie van ons hem  gemaakt heeft. Aan de inhoud moeten we nog wat schaven.

Er zit zelfs een pagina aan waarmee je lid kan worden, werkt nog niet, maar geeft al wel een aardig beeld.

Heb je suggesties voor aanvullingen: stuur ze ons!

Heb je al een idee hoe je bij zou willen dragen op andere wijze: laat het ons weten!

En heb je zin om al een donatie te doen: doen!

Want alle kosten tot nu toe schieten we zelf voor. Kosten voor software, hosting, notaris, Kamer van Koophandel, Triodos betaalmodule, lanceringskosten, en straks flyers. We schatten het op ruim duizend euro.

Steun ons door overmaken van een bijdrage op (onze voorlopige) bankrekening 707566754 tnv de heer VDM van Looveren.

 In de tweede of derde week van januari laten wij weer van ons horen. Stuur deze email ondertussen gerust door aan mensen waarvan je denkt dat ze geïnteresseerd zijn. Als ze ons dan ook een mailtje sturen (bert@mentink.com) nemen we ze op in ons emailbestand. Blijven ze op de hoogte. Als je niets meer wilt horen, laat ons dat ook maar weten.

 Voor nu: fijne kerst en een goede start van 2013.

En vergeet het verlichte pad niet op kerstavond in het Oosterpark!

 

met vriendelijke groet,

 

Bert Mentink namens de initiatiefgroep tot oprichting van Vrienden van het Oosterpark,

 

Anneke Brouwer

Annet de Graaf

Elisabeth van der Linden

Bert Mentink

Hans Olykan

Vital van Looveren

___________________________________________________________

7-12-2012, 2e aflevering van de vrienden van het oosterpark

Beste buurtbewoners,

 

Alweer een maand geleden lieten we jullie weten bezig te zijn met de oprichting van een nieuwe vereniging voor ons mooie Oosterpark. We zijn inmiddels een stukje verder onderweg:

–          de website gaat op 18 december online (www. vrienden van het Oosterpark.nl)

–          de statuten voor de nieuw op te richten vereniging zijn klaar

–          we zijn nu bezig onze visie in te vullen en plannen te ontwikkelen.

 

Over de statuten willen we graag een “volksraadpleging “doen. Wij hebben ze samengesteld door van diverse vriendenverenigingen van parken statuten te vergelijken. We hebben ons daarbij natuurlijk vooral gericht op doelstelling en op de wijze waarop je doel denkt te bereiken. Van belang is dan dat je je vooral richt op de lange termijn: statuten moeten eigenlijk vele jaren mee kunnen. De waan van de dag, en ook de huidige ontwikkelingen horen daar liefst niet in thuis. Wij denken dat we daar aardig in geslaagd zijn. Graag leggen we ze aan u voor om eens met ons mee te kijken. Hebt u aanvullingen, opmerkingen, commentaar? Wij willen ze graag horen! Laat het ons uiterlijk 16 december weten. Daarna gaan we naar de notaris.

Reacties kunt u sturen naar bert@mentink.com

 

Voor de kerst hoort u nog een keer van ons!

___________________________________________________________

6-11-2012 aankondigen van een Vriendenvereniging van het oosterpark

 

Beste buurtbewoners,

 

het is alweer enige weken geleden dat een groot aantal van u mede hebt ondertekend onder een brief die door ons verstuurd is aan de stadsdeelraad, en waarin wij de stadsdeelraad op voorhand aansprakelijk stellen voor alle te lijden schade van de festivals.

Inmiddels hebben wij een reactie van de stadsdeel ontvangen. Deze voeg ik als pdf bij.

De reactie van het stadsdeel is uitvoerig, juridisch volledig juist en voorspelbaar: “wij zijn niet aansprakelijk “.

Onze ervaring met deze brief loopt parallel aan wat hij inmiddels van veel mensen hoorden: als individuele burger ben je niet sterk genoeg tegenover deze stadsdeelraad.

Er moet dus iets anders gebeuren.

Op 18 september is er een goed bezochte vergadering van buurtbewoners geweest waar het initiatief ontstaan is om ons te organiseren in een vereniging vrienden van het Oosterpark om ons park te behouden als park.

Met een ter plekke geformeerde initiatiefgroep zijn wij begonnen met onze visie te formuleren: hoe het park eruit zou moeten blijven zien en wat wij willen met het park, we zijn bezig met statuten en er staat een website in de steigers.

Binnen enkele weken willen we u nogmaals laten weten hoe het met de voortgang van onze vereniging staat. En dan gaan we u ook om uw hulp vragen.

Want u begrijpt: je organiseren tot een partij waarmee bestuurders wél om tafel willen zitten en waarnaar wél geluisterd wordt, dat kun je niet alleen. Dat doe je samen.

 

Bert Mentink, initiatiefnemer

Lucy Kok, voormalig lid participatiegroep

 

 

2014-10-24 nieuwsbrief

Geschreven door Jan Molenaar op . Geplaatst in ALGEMEEN

Nieuwsbericht aan leden 24-10-14

 

Beste Vrienden van het Oosterpark,

Misschien heeft u al een uitnodiging gezien in de Echo van deze week.

Op donderdagavond 30 oktober  organiseert het Stadsdeel Oost een avond om van u, als buurtbewoner, te horen hoe u denkt over de evenementen in het Oosterpark. Deze buurtconsultatie komt voort uit de afspraken die onze vereniging dit voorjaar heeft gemaakt met de voorzitter van de bestuurscommissie Ivar Manuel. Naast het kappen van minder bomen kwamen we overeen dat Ivar Manuel zich ervoor ging inzetten om het locatieprofiel (de regels voor evenementen) zodanig aan te passen dat er geen grote besloten festivals mogelijk zijn in het park. Maar daarmee is de bestuurscommissie van het stadsdeel nog niet overtuigd. En de lobby van de organisatoren van de evenementen blijft ook actief.Het is dus belangrijk om ons standpunt via de buurtconsultatie met kracht naar voren te brengen.

Thema’s die besproken worden zijn: de rol van het park voor de buurt, de openbaarheid, de grote evenementen en aantallen bezoekers, de geluidsbelasting en de schade aan het park.Volgens het  huidige locatieprofiel Oosterpark zijn vijf grote evenementen  mogelijk met een ongelimiteerd aantal bezoekers en zware geluidsbelasting.

Wij willen dat dit locatieprofiel ingrijpend gewijzigd wordt.In het najaar van 2013 tekenden al 2200 mensen onze petitie tegen de grootschalige en de besloten evenementen en de zware geluidsbelasting. Voor het overleg met het stadsdeel over de buurtconsultatie hebben wij deze punten verder uitgewerkt in ons discussiestuk “Naar een nieuw locatieprofiel voor het Oosterpark”. U kunt het gebruiken voor uw inbreng op de bijeenkomst  aanstaande donderdag . Het verslag van deze bijeenkomst wordt betrokken bij het voorstel voor een nieuw locatieprofiel dat Ivar Manuel in de loop van 2015 aan de bestuurscommissie Oost voorlegt.

 

Wij hopen u te zien op 30 oktober in het CBK.

 

Tijd en plaats:

Donderdagavond 30 oktober. Inloop vanaf 19.30 uur. Aanvang 20.00 uur tot 22.00 uur.

Locatie: CBK: Oranje Vrijstaatkade 71 (achter het Stadsdeelhuis)

 

Met vriendelijke groet,

bestuur Vereniging Vrienden van het Oosterpark:

 

 

2014-09-08

Geschreven door Jan Molenaar op . Geplaatst in ALGEMEEN

Aan de voorzitter van …,

Geachte …..,

Aanstaande woensdag staat er op de agenda van uw vergadering een actualiteit van de Partij voor de Dieren inzake de bomenkap in het Oosterpark(agendapunt 23A). De inzet van de PvdD lijkt te zijn om de hele opknapbeurt van het park, met bijbehorende bomenkap, die vandaag begint, te stoppen, uit te stellen en daarna af te blazen.
Wij zijn het hier niet mee eens. Weliswaar worden er bij de opknapbeurt meer bomen gekapt dan ons lief is, maar dat is onvoldoende reden om de hele verbetering en toekomstige uitbreiding (de zogenaamde “Verdubbeling”) niet door te laten gaan.
Voor een nadere toelichting op ons standpunt verwijzen we naar onderstaande reactie die we gaven op de protestmars tegen de bomenkap van de actiegroep Omsingeling Oosterpark van 31 augustus jl.

 
Ons verzoek is ons standpunt in uw overwegingen m.b.t. agendapunt 23A mee te nemen.


met vriendelijke groet,
 
Vereniging Vrienden van het Oosterpark
Frank Köhler, voorzitter
Lucy Kok, secretaris
Erie Schooneveldt-Kramer, penningmeester
Bernard Neuhaus
Bert Mentink
Frits Wegenwijs
 
Standpunt van de Vereniging Vrienden van het Oosterpark m.b.t. de protestmars tegen massale bomenkap.
Onder de leuzen “Stop massale bomenkap Oosterpark .. 450 bomen” en “Stop project Verdubbeling Oosterpark per direct!” organiseerde de actiegroep Omsingeling Oosterpark een protestmars naar het park. We steunden de protestmars niet.
Vanzelfsprekend zijn wij ook tegen het kappen van te veel bomen in het park. We zijn daar het afgelopen jaar zeer actief tegen opgetreden. En met het nodige succes: honderd waardevolle bomen zijn van de kaplijst gehaald. Wat nu nog resteert is dat er bij de herinrichting en opknapbeurt van het noordelijk deel van het park zo’n 300 bomen gekapt worden: 200 omdat het wildgroei is, omdat ze ongezond zijn of omdat ze de groei van een andere, waardevoller, boom in de weg staan. Daar hebben wij geen bezwaar tegen. En 100 gezonde bomen alleen maar omdat ze niet in de herinrichting zouden passen. Van een deel hiervan is dat onvermijdelijk. Zij moeten wijken voor de uitbreiding van de vijver of een nieuw pad. De rest van deze 100 bomen wordt volgens ons ten onrechte bij de herinrichting opgeofferd.

Maar we hebben als vereniging na uitvoerige discussie met onze leden met grote meerderheid geconcludeerd dat verdere aanpassing van de plannen noch langs politieke noch langs juridische weg af te dwingen is. En het is geenszins ons standpunt dat dan de hele opknapbeurt maar niet door moet gaan, zoals de actiegroep Omsingeling beoogt. Bovendien is de suggestie van de actiegroep dat er tegen de voorgenomen kap van deze 300 bomen nog politieke en juridische procedures lopen, die met de protestmars kracht bij gezet kunnen worden, feitelijk onjuist.

De protestmars keert zich ook tegen de (veronderstelde) 150 bomen die in een volgende fase gekapt zouden moeten worden. Dit gepaard aan de verbouwing van een aantal panden in de noordrand van het park, waarbij de openbare ruimte van deze panden aan het park wordt toegevoegd. De zogenaamde “verdubbeling”. Voor deze bomenkap hanteren wij als uitgangspunt: waar het wildgroei en zieke bomen betreft, hebben we geen bezwaar. Waar het onvermijdelijk is enkele bomen te kappen voor een pad van het bestaande park naar het nieuwe deel moet het maar. En waar er gezonde bomen gekapt worden voor de vernieuwbouw, zullen we ons verzetten of compensatie met nieuwe bomen in hetzelfde plangebied eisen. We zijn het dus oneens met de actiegroep waar zij concluderen dat de hele uitbreiding van het park moet worden afgeblazen omdat er daarbij bomen gekapt worden.

20140923 inspraakreactie bestuurscommissie

Geschreven door Jan Molenaar op . Geplaatst in ALGEMEEN

Beste Vrienden van het Oosterpark,

Op dinsdagavond 23 september vergadert de Bestuurscommissie van stadsdeel Oost

over de notitie: “Oplossingen voor evenementen bij sluiting Oosterpark in 2015”.

De vergadering begint om 20.00 uur in de raadszaal van het stadsdeelhuis . De notitie staat als punt 5 op de agenda. Voorafgaand aan dit punt zijn de insprekers aan de beurt.

 

In de notitie wordt voorgesteld om grote evenementen in 2015 eenmalig te verplaatsen o.a. Appelsap naar het Flevopark, Loveland naar sportpark Middenmeer en Keti Koti naar sportpark Drieburg of Frankendael.

 

Het bestuur van de Vrienden zal niet inspreken over de verplaatsing in 2015 naar andere parken. Dat doen de Vrienden van Frankendael en het Flevopark.

 

Wel willen wij graag weten wat de visie van de bestuurscommissie is op grote evenementen in Oost op de langere termijn. In het najaar wordt een stedelijk evenementenkader ontwikkeld en wij vragen ons af wat de bestuurscommissie daar gaat inbrengen voor Oost en hoe bewoners daarbij betrokken worden. Onze inspreektekst leest u hier.

 

In de afgelopen maanden heeft het bestuur in samenwerking met het stadsdeel de buurtconsultatie over de evenementen in het Oosterpark voorbereid. De buurtconsultatie zal in oktober van start gaan. Iedereen in de buurt krijgt dan de gelegenheid zich uit te spreken over evenementen in het Oosterpark.

 

Er worden enkele buurtbijeenkomsten gehouden en een zogenaamde e-consulting om de mening van bewoners uit de Dapperbuurt en Oosterparkbuurt te vragen. Binnenkort verwachten wij daarover een bewonersbrief in beide buurten.

 

Met de buurtconsultatie wordt uitvoering gegeven aan de afspraken die de vereniging op 30 april

met de voorzitter van de bestuurscommissie Ivar Manuel heeft gemaakt om het locatieprofiel van het Oosterpark te wijzigen. Een van de afspraken is dat er in het nieuwe profiel geen grote besloten festivals meer mogelijk zijn in het park.

Wij gaan er vanuit dat u van zich laat horen tijdens de buurtconsultatie en wellicht zien wij u ook op 23 september.

 

met vriendelijke groet,
Vereniging Vrienden van het Oosterpark