2014-09-08

Geschreven door Jan Molenaar op . Geplaatst in ALGEMEEN

Aan de voorzitter van …,

Geachte …..,

Aanstaande woensdag staat er op de agenda van uw vergadering een actualiteit van de Partij voor de Dieren inzake de bomenkap in het Oosterpark(agendapunt 23A). De inzet van de PvdD lijkt te zijn om de hele opknapbeurt van het park, met bijbehorende bomenkap, die vandaag begint, te stoppen, uit te stellen en daarna af te blazen.
Wij zijn het hier niet mee eens. Weliswaar worden er bij de opknapbeurt meer bomen gekapt dan ons lief is, maar dat is onvoldoende reden om de hele verbetering en toekomstige uitbreiding (de zogenaamde “Verdubbeling”) niet door te laten gaan.
Voor een nadere toelichting op ons standpunt verwijzen we naar onderstaande reactie die we gaven op de protestmars tegen de bomenkap van de actiegroep Omsingeling Oosterpark van 31 augustus jl.

 
Ons verzoek is ons standpunt in uw overwegingen m.b.t. agendapunt 23A mee te nemen.


met vriendelijke groet,
 
Vereniging Vrienden van het Oosterpark
Frank Köhler, voorzitter
Lucy Kok, secretaris
Erie Schooneveldt-Kramer, penningmeester
Bernard Neuhaus
Bert Mentink
Frits Wegenwijs
 
Standpunt van de Vereniging Vrienden van het Oosterpark m.b.t. de protestmars tegen massale bomenkap.
Onder de leuzen “Stop massale bomenkap Oosterpark .. 450 bomen” en “Stop project Verdubbeling Oosterpark per direct!” organiseerde de actiegroep Omsingeling Oosterpark een protestmars naar het park. We steunden de protestmars niet.
Vanzelfsprekend zijn wij ook tegen het kappen van te veel bomen in het park. We zijn daar het afgelopen jaar zeer actief tegen opgetreden. En met het nodige succes: honderd waardevolle bomen zijn van de kaplijst gehaald. Wat nu nog resteert is dat er bij de herinrichting en opknapbeurt van het noordelijk deel van het park zo’n 300 bomen gekapt worden: 200 omdat het wildgroei is, omdat ze ongezond zijn of omdat ze de groei van een andere, waardevoller, boom in de weg staan. Daar hebben wij geen bezwaar tegen. En 100 gezonde bomen alleen maar omdat ze niet in de herinrichting zouden passen. Van een deel hiervan is dat onvermijdelijk. Zij moeten wijken voor de uitbreiding van de vijver of een nieuw pad. De rest van deze 100 bomen wordt volgens ons ten onrechte bij de herinrichting opgeofferd.

Maar we hebben als vereniging na uitvoerige discussie met onze leden met grote meerderheid geconcludeerd dat verdere aanpassing van de plannen noch langs politieke noch langs juridische weg af te dwingen is. En het is geenszins ons standpunt dat dan de hele opknapbeurt maar niet door moet gaan, zoals de actiegroep Omsingeling beoogt. Bovendien is de suggestie van de actiegroep dat er tegen de voorgenomen kap van deze 300 bomen nog politieke en juridische procedures lopen, die met de protestmars kracht bij gezet kunnen worden, feitelijk onjuist.

De protestmars keert zich ook tegen de (veronderstelde) 150 bomen die in een volgende fase gekapt zouden moeten worden. Dit gepaard aan de verbouwing van een aantal panden in de noordrand van het park, waarbij de openbare ruimte van deze panden aan het park wordt toegevoegd. De zogenaamde “verdubbeling”. Voor deze bomenkap hanteren wij als uitgangspunt: waar het wildgroei en zieke bomen betreft, hebben we geen bezwaar. Waar het onvermijdelijk is enkele bomen te kappen voor een pad van het bestaande park naar het nieuwe deel moet het maar. En waar er gezonde bomen gekapt worden voor de vernieuwbouw, zullen we ons verzetten of compensatie met nieuwe bomen in hetzelfde plangebied eisen. We zijn het dus oneens met de actiegroep waar zij concluderen dat de hele uitbreiding van het park moet worden afgeblazen omdat er daarbij bomen gekapt worden.

Laat een reactie achter