bezwaarschrift

Het maken van een bezwaarschrift is in principe eenvoudig. Geen ambtelijk taalgebruik nodig, geen literaire hoogstandjes. Je moet wel duidelijk onder woorden brengen wat je bezwaar/ bezwaren is. Wel belangrijk: het bezwaarschrift moet vóór 21 juli op de post! Digitaal kan het niet ontvankelijk worden verklaard. Dus: een echte ouderwetse brief aan:

Het Dagelijks Bestuur van het Stadsdeel Oost

Bureau Bezwaar- en Beroepzaken

Postbus 94801

1090 GV Amsterdam

 

Zo kan een bezwaarschrift er uit zien:

 

Aan het Dagelijks Bestuur van het Stadsdeel Oost,

Geacht bestuur,

Bij deze maak ik bezwaar tegen uw besluit van 10 juni 2013 om een kapvergunning te verlenen in het Oosterpark (HZ-WABO-2013-005269).

Ik maak bezwaar omdat:

[hier kan alles ingevuld worden waarom je tegen de kapvergunning bent. Wat voorbeelden: de waarde van bomen voor het beeld van het park, voor het creëren van rust, voor het zuiveren van lucht van fijnstof, voor het produceren van zuurstof, voor het tegengaan van een drassige bodem omdat bomen veel water opzuigen, schaduw voor de gebruikers van de vijver. Reden kan ook zijn dat beschermde planten verdwijnen en dieren geen beschutting meer vinden. Bomen die gekapt worden omdat ze ziek zijn zouden vervangen moeten worden, en vervanging van bomen moet in het park gebeuren en niet elders in het stadsdeel. Bezwaar kan er ook zijn tegen het kappen van bomen omdat ze slecht geworteld zijn: ondanks dat zijn ze oud geworden en kunnen nog jaren mee. Je kan natuurlijk ook zeggen dat het Oosterpark geen 2e Westerpark moet worden, met zijn grote open ruimtes.

Ook kun je bezwaar hebben tegen de procedure: bijvoorbeeld dat de buurt niet gehoord is over deze ingrijpende aanslag op het park of omdat het ontwerp geen rekening houdt met de historische ontwikkeling van het park: historisch erfgoed.  Ook kun je inbrengen dat het uitgangspunt had moeten zijn dat grote gezonde bomen in deze omvang niet gekapt mogen worden met als enige reden dat ze niet in een ontwerp passen.]

Ondertekening:

Naam, adres, postcode en handtekening:

 

Als je een bezwaarschrift stuurt aan de gemeente, wil je ons dan een kopie mailen (info@vriendenvanhetoosterpark.nl)?

Klik hier om te zien hoe enkele buurtbewoners het deden. Het zijn mooie stukjes proza.

Nogmaals: de sluitingstijd is 22 juli! Kort dag dus voor onze bomen…