20140923 inspraakreactie bestuurscommissie

Geschreven door Jan Molenaar op . Geplaatst in ALGEMEEN

Beste Vrienden van het Oosterpark,

Op dinsdagavond 23 september vergadert de Bestuurscommissie van stadsdeel Oost

over de notitie: “Oplossingen voor evenementen bij sluiting Oosterpark in 2015”.

De vergadering begint om 20.00 uur in de raadszaal van het stadsdeelhuis . De notitie staat als punt 5 op de agenda. Voorafgaand aan dit punt zijn de insprekers aan de beurt.

 

In de notitie wordt voorgesteld om grote evenementen in 2015 eenmalig te verplaatsen o.a. Appelsap naar het Flevopark, Loveland naar sportpark Middenmeer en Keti Koti naar sportpark Drieburg of Frankendael.

 

Het bestuur van de Vrienden zal niet inspreken over de verplaatsing in 2015 naar andere parken. Dat doen de Vrienden van Frankendael en het Flevopark.

 

Wel willen wij graag weten wat de visie van de bestuurscommissie is op grote evenementen in Oost op de langere termijn. In het najaar wordt een stedelijk evenementenkader ontwikkeld en wij vragen ons af wat de bestuurscommissie daar gaat inbrengen voor Oost en hoe bewoners daarbij betrokken worden. Onze inspreektekst leest u hier.

 

In de afgelopen maanden heeft het bestuur in samenwerking met het stadsdeel de buurtconsultatie over de evenementen in het Oosterpark voorbereid. De buurtconsultatie zal in oktober van start gaan. Iedereen in de buurt krijgt dan de gelegenheid zich uit te spreken over evenementen in het Oosterpark.

 

Er worden enkele buurtbijeenkomsten gehouden en een zogenaamde e-consulting om de mening van bewoners uit de Dapperbuurt en Oosterparkbuurt te vragen. Binnenkort verwachten wij daarover een bewonersbrief in beide buurten.

 

Met de buurtconsultatie wordt uitvoering gegeven aan de afspraken die de vereniging op 30 april

met de voorzitter van de bestuurscommissie Ivar Manuel heeft gemaakt om het locatieprofiel van het Oosterpark te wijzigen. Een van de afspraken is dat er in het nieuwe profiel geen grote besloten festivals meer mogelijk zijn in het park.

Wij gaan er vanuit dat u van zich laat horen tijdens de buurtconsultatie en wellicht zien wij u ook op 23 september.

 

met vriendelijke groet,
Vereniging Vrienden van het Oosterpark

Laat een reactie achter