29 augustus 2013: Indrukwekkende hoorzitting op het stadsdeelkantoor

Wij vonden het een indrukwekkende avond:21 insprekers, veel publiek en een aantal scherpe vragen van de comissie aan de vertegenwoordigers van het stadsdeel (een jurist, een bomenman, de architect en een ecoloog). Vooral de architect kreeg het zwaar voor zijn kiezen van de insprekers.

Dank aan alle insprekers

Het was gisteren weer een mooi iets om mee te maken: de insprekers over de bomen van het Oosterpark in de commissie van het stadsdeel.

Er waren 18 insprekers. Met natuurlijk de nodige steun op de publieke tribune. Maar ik vind het altijd weer goed en inspirerend te horen hoe al die mensen een eigen verhaal hebben. Eigen ervaringen en argumenten tegen de massale bomenkap.
Mooi om te horen hoe de argumenten voor de kap van bepaalde bomen werden doorgeprikt. Zo zouden de goede en gezonde populieren bij het tennisveld weg moeten omdat de tennissers hadden geklaagd over schaduw en bladeren op het veld. Overal in Nederland is het normaal dat mensen even een tennisveldje schoonmaken, maar de GroenLinks wethouder wil meteen van het probleem af door de bomen te kappen.

Veel mensen gingen ook in op de slechte communicatie van het stadsdeel. Er was bij de vaststelling van het Definitief Ontwerp van het park, dat vorig jaar door de deelraad is aangenomen, niet gezegd dat er 400 bomen gekapt zouden worden.
Merkwaardig was weer de reactie van de wethouder. Zij zei dat er wel met de klankbordgroep gecommuniceerd was in april. Dat klopt, maar dat was vijf maanden nadat het Definitief Ontwerp in de deelraad was geweest. Bij de hele communicatie rond het Definitief Ontwerp had men het verzwegen. Een van de insprekers deed dit soort argumenten dan ook af als de “woordendrab” van het DB.
Vanuit een aantal fracties werd er op aangedrongen dat er nog eens gekeken zou worden door de wethouder of in ieder geval de gezonde bomen, die weg zouden moeten alleen en uitsluitend voor het ontwerp, behouden zouden kunnen worden. Ook werd de wethouder gevraagd nog een smet de bewoners te overleggen. Maar ook daarbij was de wethouder afhoudend: ze zou er nog eens over denken.

Tot zover even mijn eerste reactie op de commissievergadering van gisteren. Binnenkort meer. In ieder geval worden de bomen niet gekapt voor een uitspraak van de bezwarencommissie.
En vooral gaan we nadenken over hoe we verder gaan met te zorgen dat de bomen in het Oosterpark behouden blijven.

hoorzitting