commissievergadering openbare ruimte en financien 2013-11-12

Geschreven door Jan Molenaar op . Geplaatst in ALGEMEEN

Op 12 nov presenteerde wethoiuder Ozutok aan de commissieie Openbare Ruimte en Financien haar laatste plan. Weer een 30 tal bomen gespaard. Iedere boom prachtig in beeld gebracht. Ze zijn er echt even voor gaan zitten. De situatie is nu wat onduidelijk: de bezwaarschriftencommissie doet eind november uitspraak over een plan dat al weer achterhaald is. De wethoiuder blijft optimistisch: ze verwacht te beginnen met de eerste kap medio februari 2014. Hieronder een impressie van Hans Olykan, daaronder de ambtelijke stukken.

Gisteravond om elf uur sloot de vergadering het onderwerp “behoud bomen Oosterpark” en kwamen we, weer een illusie minder, moe uit het Stadsdeelkantoor.

(Daar stond Marijke Beek voor de deur die net te laat binnenkwam om nog iets van de vergadering mee te maken. We hebben nog even nagepraat.

(Volgens Marijke was ook de supervisor van het ontwerp Paul Meurs(?) die het Historisch kader schreef, niet erg te spreken over het ontwerp).

De eerste helft van de avond ging over de parkeerplaatsen bij het Diemerpark. Die waren eerst ín het park gepland en daar was veel verzet tegen gekomen. Ondanks dat koos de gemeente daar in eerste instantie voor..

Ik begreep dat er gisterenavond veel commotie was omtrent de verkoop van de voormalige brandweerkazerne aan de Weesperzijde aan een budgethotel…

Het debat gisteren over de kap van bomen verliep in de lijn van de eerder genoemde, te weinig participerende aanpak van Stadsdeel Oost.

Er waren inspreekbijdragen van vrienden Ferry Colon, Frank Köhler en Frans Sterk.

Aanwezige vrienden waren verder Mark van Dongen, Vera Kappers en ondergetekende.

Insprekers

Ferry Colon ging in het algemeen in op de misleidende beleidsmatige aanpak.

Frans Sterk – zijn bijdrage is gemaild naar de Oosterpark vrienden – ging specifiek in op het behoud een aantal tweeling Populieren aan de Westzijde van het park. Hij kapittelde de ontwerper die te makkelijk bomen over omgewaaide bomen sprak.

Frank Köhler – zijn bijdrage was nog niet uitgetypt maar komt via Mark onze kant op – liet zich op dezelfde wijze uit over het behoud van enkele specifieke bomen.

VVD

Van de zijde van de VVD, Rob de Bruin, werd opgemerkt dat de pfh Nevin Özütok nu voldoende bomen (70) had gespaard en dat de SP bij monde van Geert Ritsema niet meer moest zeuren, nu moest snel worden gestart..met kappen.

De SP heeft zich in deze case altijd ingezet om de kapplannen van de bomen bij te stellen.

Van de SP is de aktie “adopteer een boom”.

De SP liet bij monde van Geert Ritsema zowel in als buiten de vergadering weten dat de SP nog naar mogelijkheden zoekt bomen te sparen.

GL

Iets milder dan de VVD was Özütoks collega Astrid Kuiper, die vond dat Groen Links natuur hoog in het vaandel heeft, maar dat we dit hoofdstuk nu moeten afsluiten.

D66′ Liesbeth Boesenkool was deze mening ook toegedaan. Afronden en kappen.

Na een klein aanloopje bracht tenslotte PvdA-er Wouter Roerdink omzichtig naar voren dat ook de PvdA fraktie wilde afronden. Tevreden over het resultaat van mevrouw Özütok.

Bij Meerbelangen vond Bert Brons dat het Oosterpark hen nauw aan het hart lag en dat ook zij het belang zien dat het park snel wordt aangepakt. Tevreden over het resultaat van mevrouw Özütok.

Het Ardine Nicolai standpunt mbt de Oosterpark bomenkap was zeer moeilijk te verstaan. Zij bleef de D66 fraktie specifieke vragen over bomen en kap voorleggen, maar kreeg nul op het request. Ik heb haar per mail gevraagd het standpunt verder toe te lichten.

Nevin Özütok, tenslotte gaf aan dat zij meer dan voldoende haar gedaan om de bomenkap te beperken.

Geen boom meer.

De wethouder zal naar de uitkomst van de bezwaarcommissie kijken maar zal geen bomen meer sparen.

(Hans Olykan)

Bomenkap Oosterpark de stukken

01 Commissieflap raadsbrief behoud bomen Oosterpark en toellichting op kaplijst 29.6Kb Bijlage

02 Raadsbrief Behoud bomen oosterpark en toelichting op de kaplijst 1.5Mb Bijlage

03 Zoneringskaart kapredenen ontwerpbomen 819.5Kb Bijlage

04 Toelichting kapredenen 1.9Mb Bijlage

05 Boekje met zonekaarten en foto’s behouden bomen 85.0Mb Bijlage

 

Laat een reactie achter