evaluatie Pilot

Geschreven door Jan Molenaar op . Geplaatst in ALGEMEEN

Op 19 november werd de langverwachte evaluatie van de pilot  evenementenprogrammering Oosterpark 2013 gehouden. We werden uitgenodigd om naar MuzyQ te komen. Alleen plaats en tijd stonden in de mail. We kregen vooraf geen agenda of informatie.

Voorafgaande aan de bijeenkomst stelde de VVO daarom een aantal vragen. Hier leest u het antwoord van de makelaar kunst en cultuur van het stadsdeel.  Hieronder de impressie van de avond van Lucy Kok:

De agenda, ter plekke uitgedeeld, had de volgende 4 punten (zo kort als het hier staat):

  1. ervaringen met pilot
  2. evenementen 2013
  3. locatieprofiel Oosterpark 2015
  4. buurtconsultatie 2015

Besloten werd, op verzoek van een van de bewoners, om punt 3 en 4 niet te behandelen omdat er vooraf geen informatie en agenda bekend was.  Het was daardoor niet mogelijk om de bijeenkomst voor te bereiden.

Aanwezig drie mensen van het stadsdeel: Gijs Hendrix (makelaar kunst en cultuur), Sander Meijer als voorzitter en Arjan Naaktgeboren (afdeling vergunningen). Gijs Hendrix maakte de aantekeningen voor het verslag. Sander Meijer kan goed voorzitten en diende als bliksemafleider (samenvatten, begrijpen,  de tegenstelling over de functie van het park tussen bewoners en festivalorganisatoren naar boven halen etc). Vijf mensen van Appelsap en 1 ondernemer van o.a. de Biertuin, ook sponsor van de buurtcamping. Vier bewoners: Hans, Vera, Vital, Lucy.

Vera stelde voor aan de hand van ons overzicht van de evenementen Oosterpark 2013 systematisch per evenement door te nemen wat er mis was gegaan.
Na het begin met kritiek en vragen kwam er wel een omslag en verbeterde de sfeer.

We hebben wel onze punten gemaakt. Over dat er niets teruggekoppeld is naar de pilotdeelnemers. Daar kunnen ze van leren zei Sander! Ik heb onze vragen en de petitie over de evenementen, waaronder 2200 handtekeningen gezet zijn, uitgedeeld.

Arjan Naaktgeboren zei dat hij een bulk reacties toegestuurd kreeg van pilotdeelnemers, geen samenvatting, en dat het natuurlijk geen democratie is waar het om de meerderheid gaat maar om een belangenafweging. Op mij maakte het sterk de indruk dat er een blik op geworpen is en verder niet.. Met .andere woorden: de pilotdeelnemers hebben geen invloed gehad op de evenementen programmering. In totaal hebben zich 30 deelnemers opgegeven voor de pilots Oosterpark en Frankendael,  zowel individuele bewoners als organisaties/instellingen. De meeste deelnemers, namelijk 23, voor het Oosterpark. de sel en ganisaties/instellingen. ndael opgegevenbewoners alleen voor het Oosterpark De eerste informatiebijeenkomst in december werd goed bezocht. Een bijeenkomst in februari 2013 werd bijgewoond door slechts enkele bewoners. Daar konden zij alleen  tips gegeven  aan organisatoren van  grote evenementen die al  een vergunning hadden.  Over het locatieprofiel  van het Oosterpark kon niet  gesproken  worden. Veel mensen zijn kennelijk afgehaakt. Het is Gijs Hendrix niet bekend waarom dat is en hij heeft er ook niet naar geïnformeerd. Hopelijk krijgen we daar nog zicht op. Tijdens de evaluatiebijeenkomst is het doel van de pilot niet aan de orde geweest.

We krijgen het verslag van Gijs Hendrix waar we nog op kunnen reageren als het niet klopt en we krijgen het advies, dat hij voor de wethouder schrijft, voor commentaar.

Ik vraag me wel af (ter plekke vergeten te vragen) waar hij uit gaat putten voor dat advies.

Verwarrend is natuurlijk dat er dwars door deze pilot heen nog een andere enquete loopt van Gijs Hendrix. We schreven hier al eerder over. Het is ons niet duidelijk hoe deze twee zich verhouden.

Laat een reactie achter