vragen aan gijs hendrix mbt evaluatie pilot.

Geschreven door Jan Molenaar op . Geplaatst in ALGEMEEN

Geachte heer Hendrix,

 

Dank voor de uitnodiging voor de pilotbijeenkomst van a.s. dinsdag 19-11-2013

Zelf kan ik op die avond niet aanwezig zijn. Met Lucy Kok heb ik afgesproken dat zij namens mij naar de bijeenkomst gaat.

Wij hebben samen naar het verloop van de pilot tot nu toe gekeken en naar de opzet van de pilot (brief Jeroen van Spijk 14092012).

Wij hebben enkele vragen over de uitnodiging en over het verloop van de pilot.

Zou het u mogelijk zijn alvast op de feitelijke vragen per mail te antwoorden, zodat we de tijd tijdens de bijeenkomst efficient kunnen besteden?

Hiervoor alvast onze dank. Hierbij onze vragen over de bijeenkomst en de pilot:

Vragen over de bijeenkomst van 19-11:

  1. Zijn de raadsleden van de commissie algemene en sociale zaken ook uitgenodigd voor deze evaluatie?
  2. wat bedoelt u in de uitnodigingsmail met “een representatieve afspiegeling van omwonenden” ? Zijn dit de deelnemers aan de pilot of ook andere bewoners?
  3. wie bedoelt u met “de bezoekers van festivals”? Wie zijn uitgenodigd en waarom? (deze groep is nooit eerder genoemd naast de festivalorganisatoren).
  1. Welke deelnemers doen mee voor Groen en Ecologie (genoemd in de brief van 14092012 onder procedure)?
  2. welke informatie is vooraf bekend bij de verschillende groepen deelnemers, bijvoorbeeld van interne evaluaties?

Welke informatie krijgen de deelnemende bewoners, voorafgaand aan de bijeenkomst. over het verloop van de pilot?

Vragen over de pilot tot nu toe

  1. hoeveel bewoners doen/deden mee aan de pilot voor het Oosterpark? Konden alle belangstellenden die zich hebben opgegeven daadwerkelijk meedoen?
  2. hoeveel en welke vergunningaanvragen kregen de bewoners om over te adviseren? Ik kreeg als pilotdeelnemer 4 vergunningaanvragen: voor Keti koti, Appelsap,kermis en buurtcamping. Maar in 2013 zijn 12 of 13 vergunningsplichtige evenementen gehouden in het park. Er is dus kennelijk een selectie gemaakt voor het advies? Zo ja welke selectie en waarom?
  1. Hoe verliep de deelname aan de advisering over de vergunningaanvragen in de loop van het jaar? Als bewoners gestopt zijn wat is de reden?Hoeveel bewoners (wie) waren aanwezig op de bijeenkomst  met de festivalorganisatoren in februari (dit staat niet in het verslag van de bijeenkomt)?
  1. volgens de pilotprocedure (brief 14092012) zijn samenvattingen van het advies van de bewoners naar de afdeling Vergunningen gestuurd. Afwijkend advies zou voorgelegd worden aan het DB. Vragen: waarom zijn deze samenvattingen niet teruggekoppeld (toegestuurd) naar de deelnemende bewoners ter informatie? Graag ontvangen wij deze samenvattingen alsnog. Is er sprake geweest van afwijkend advies? Wat is daarmee gedaan?
  1. Hoe konden bewoners (via de pilot) invloed uitoefenen op de evenementenprogrammering? Waar is die invloed aantoonbaar?

Welke rol speelt het locatieprofiel van het Oosterpark daarbij?

 

Tot zover onze vragen,

 

Met vriendelijke groet,

 

Bert Mentink, pilotdeelnemer en voorzitter Vrienden van het Oosterpark


Vrienden van het Oosterpark

Bank: Triodos NL02 TRIO 0781 4622 66
KvK: 57244219
postadres Oosterpark 61
1092 AR Amsterdam

Reacties (1)

Laat een reactie achter