vragen aan de vereniging

Geschreven door Jan Molenaar op . Geplaatst in ALGEMEEN

In de afgelopen week hebben de meeste leden een e-mail gekregen van een actiegroep die zich omsingeling Oosterpark noemt. De groep bestaat uit een aantal leden die ook lid zijn van onze vereniging. Zij hebben kritiek op onze strategie en op ons akkoord. En zoeken daarmee ook de publiciteit. Wij kunnen ons voorstellen dat dat vragen oproept. Een aantal van deze vragen nemen wij onder de loep.

Wat houdt dat akkoord nou eigenlijk in?

Wij hebben onze beroepsprocedure bij de rechtbank ingetrokken. In ruil daarvoor hebben wij afspraken gemaakt over minder kap van bomen en wij hebben afspraken kunnen maken over het verdwijnen van de grote besloten evenementen uit het Oosterpark.

Hebben wij met het intrekken van de procedure teveel weg gegeven?

Zelfs één van de beste advocaten die wij geraadpleegd hebben gaf ons buitengewoon weinig kans om de gehele kapvergunning alsnog bij de rechter tegen te houden. Wel gaf hij ons een 50-50 kans om de procedure tegen de 20+ iepen en nog vijf verspreide bomen te winnen. Toen dus in gesprekken duidelijk werd dat het stadsdeel ons hierin zonder meer tegemoet wilde komen, en door de toezeggingen van de evenementen nog veel meer dan dat, vonden wij dat wij op dit moment onze winst moesten nemen.

Zijn wij het dan dus eens met die bomenkap?

Nee, natuurlijk niet! Ook wij vinden dat er veel te veel gekapt wordt. En we hebben er ook alles aan gedaan om dat getal zo laag mogelijk te krijgen. Maar meer zat er volgens ons niet in. Natuurlijk, hebben wij ook gedroomd van de torteltuin en de Hasselbramen.  En let wel: de overeenkomst betreft uitsluitend de uitvoering van fase 1 en 2 van de verdubbeling. De bebouwde noordzijde is in particuliere handen. Bomenkap en teveel horeca daar zal opnieuw door de VVO met kracht bestreden worden. Evenals het overschrijden van het toegestane bouwvolume.

Wat hadden we kunnen winnen door verder door te procederen?

Zoals gezegd: veel te winnen viel er niet. Wel hadden we de kans om de uitvoering van het project verdubbeling een aantal jaren uit te stellen door in beroep bij de Raad van state te gaan. Maar volgens dezelfde advocaat zou het uiteindelijk niet tegen te houden zijn geweest. Daarvoor zijn de procedures door het stadsdeel gewoon te goed voorbereid. En wij waren als buurtbewoners gewoon te laat. En wàt wij ook mogen vinden van besluitvorming, de inspraak, het kennen van de buurt daarin en het niet-medebeslissen, de kans dat de rechter met ons meegaat is buitengewoon klein. Dat is frustrerend, en de woede in de buurt daarover is voor ons gevoel ook volstrekt terecht! Maar helaas: woede geeft geen rechten. En die emoties kun je niet verzilveren. Er viel met verder procederen niets te winnen.

Hoeveel leden staan er achter het akkoord?

Alhoewel het bestuur en actieve leden in december 2013 samen hadden besloten een procedure aan te gaan spannen (niet met als doel om te winnen,maar wel met de mogelijkheid van een drukmiddel), vonden wij dat het staken hiervan toch moest berusten op een duidelijke meerderheid binnen de vereniging. Wij hebben daarop een ALV belegd op 24 april 2014. En daar was een overgrote meerderheid van de aanwezige leden vóór het sluiten van dit akkoord met het stadsdeel. De actiegroep omsingeling heeft een motie ingediend die vergelijkbaar was met het meer radicale standpunt dat zij in hun brieven innemen. Deze motie werd met grote meerderheid verworpen. De leden hebben zich dus duidelijk uitgesproken en het gesloten akkoord is dus representatief voor de aanwezige leden.

Wat is die toezegging van het uitbannen van de grote besloten evenementen nou waard?

Natuurlijk is het nog niet helemaal rond, omdat uiteindelijk de politiek dit nog moet bekrachtigen. En dat moet met democratische procedures van instemming door de bestuurscommissie en bezwaar maken door belanghebbenden. Maar de intentie en de beweging is goed vastgelegd: in onze overeenkomst, en in diverse dagbladen (Echo, Parool, NRC). En wat misschien nog wel belangrijker is: er zijn afspraken gemaakt over een vorm van buurtconsultatie welke gezamenlijk met stadsdeel en de vrienden van het Oosterpark zal worden ontwikkeld. De eerste contacten om dit vorm te geven met parkmanager Fred Scheepmaker zijn al gelegd.

Hoe zit dat nou met dat aantal te kappen bomen?

De oorspronkelijke kapvergunning van fase I en II bevatte ruim 400 bomen die gekapt zouden worden. Door de acties van de vereniging en andere bewoners hebben wij 102 grote en gezonde bomen kunnen redden. In de tabel in onze toelichting ziet u dat er momenteel nog 302 bomen op de kaplijst staan.  200 daarvan zijn zaailingen (kleine boompjes die geleidelijk zich genesteld hebben in het park en het geheel op sommige plekken dreigen te verstikken) en ongezonde bomen. De andere 100 zijn grote en gezonde bomen, die gekapt zullen worden uitsluitend om ontwerpredenen. Dat vind de vereniging nog steeds te veel, al snappen we dat het nodig kan zijn om voor uitbreiding van de vijver, een nieuwe speeltuin, skatebaan e.d.  een aantal bomen te kappen. Het intrekken van onze procedure betekent niet automatisch dat we het met deze kap eens zijn.

Hoe is deze actiegroep omsingeling aan mijn e-mailadres gekomen?

Wij gaan zorgvuldig om met onze email-adressen, dat staat ook op onze site. Toch is er een keer een fout gemaakt: bij het maken van de nieuwsbrief is op 22 november 2013 per vergissing een van de nieuwsbrieven verstuurd in cc in plaats van in bcc. We werden er door een lid op geattendeerd, en hebben daarop een correctie gestuurd. Bijna een half jaar later, nadat iemand zijn spijkerjasje kwijt was na de algemene ledenvergadering van 24 april, heeft diegene dit bestand (helaas opnieuw in cc) gebruikt. En nu dus ook de actiegroep omsingeling. Ondanks dat de actiegroep hiervoor geen toestemming aan ons gevraagd heeft, voelen wij ons toch verantwoordelijk omdat in eerste instantie de fout bij ons heeft gelegen. Wij vinden dit heel vervelend.

 

Meer details over de achtergronden van ons akkoord? lees hier verder>>

Laat een reactie achter