29 oktober 2013Deelraad besluit over evenementen2014

Geschreven door Jan Molenaar op . Geplaatst in ALGEMEEN

Op 29 oktober heeft de Deelraad het voorgenomen besluit aangenomen om de grote evenementen in 2014 eenmalig buiten het Oosterpark een plek te geven. De motivering van dit besluit maakt het mogelijk om de grote evenementen in 2015 te laten terugkeren naar het Oosterpark. Volgens die motivering biedt “Het evenementenbeleid stadsdeel Oost onvoldoende ruimte om de in het Oosterpark geaccommodeerde grote, zware evenementen elders te huisvesten”.

 In de commissieflap van 2-10-13 staat de volgende toelichting: “Het Oosterpark is in 2014 niet beschikbaar voor evenementen wegens werkzaamheden (….). Er worden jaarlijks vier grote evenementen met zware geluidsbelasting, waarvan twee met zware bassen, gehouden in het Oosterpark. Binnen het stadsdeel zijn volgens het huidige evenementenbeleid weinig alternatieve locaties voorhanden voor deze evenementen. Het betreft Keti Koti, Roots, Loveland en Appelsap”.

De VVO stuurde al voor de commissievergadering van 2 oktober informatie naar de raadsleden om te pleiten voor wijziging van het locatieprofiel van het Oosterpark en voor spreiding van grote, besloten, evenementen.

De inspreekster voor de VVO heeft dit op 29 oktober opnieuw naar voren gebracht.

Op 29 oktober had het bestuur een gesprek met portefeuillehouder Jeroen van Spijk. Hij beloofde dat de evaluatie van de verplaatsing van de grote evenementen in het najaar van 2014 zal plaatsvinden. Volgens hem is er echter geen tijd meer om de profielen van andere locaties aan te vullen. Dat maakt spreiding in 2015 onwaarschijnlijk.

naschrift: De VVO heeft op 13 november een bezwaarschrift ingediend tegen het besluit.

Laat een reactie achter