1e Algemene Ledenvergadering 22 april 2013

Logo_NH_tropen

Met een opkomst van 30 leden (van de ruim 100) werd de vereniging officieel opgericht door de statuten unaniem aan te nemen en een definitief bestuur te kiezen.

De nieuwe bestuursleden (Erie Schooneveldt-Kramer, penningmeester en Jeroen Bartelsman, secretaris) zullen zich een dezer dagen op de site aan u voorstellen.

We hebben een aantal werkgroepen ingesteld:

– grote evenementen

– activiteiten

– PR en ledenwerving

Deze werkgroepen zullen in de komende tijd vorm gaan geven aan onze visie.

In juni wordt er een tweede ALV gepland.

EN: we hebben nog steeds veel handen nodig!

Dus heb je gelegenheid en zin iets voor het park te doen?

DOE MEE EN GEEF JE OP!