Appelsap 2013

Ze hebben het weer enthousiast voorbereid dit jaar. Gratis kaarten voor omwonenden, flyers in de bus, preview voor genodigden, omwonenden en politici om iedereen een kijkje in de keuken te geven.  Op het veld is alles goed geregeld, en de programmering schijnt dit jaar ook weer goed te zijn. Kortom: een goede PR-machine. Weer vele duizenden jongeren een onvergetelijke dag. Wat zouden we er tegen moeten hebben?

Wij van de vereniging vrienden van het Oosterpark hebben niets tegen het Appelsap zoals het hier begon in het Oosterpark. Maar door het succes en de groei van Appelsap wordt het nu tijd voor een volwassen plek. Als we kijken naar 2012: de afsluiting, het geluidsvolume, met zoveel mensen  op deze kwetsbare plek, en dus de schade aan het park: afsluiting en grootschaligheid van deze orde overstijgt in ieder opzicht de draagkracht van het park en de buurt.

We roepen u allen op u te melden als u serieus overlast heeft. En voor alle duidelijkheid: u bent dan géén zeurpiet en géén zijkerd, u meldt overlast! Dat kan als volgt:

– handhaving openbare ruimte: 020 2534461

-0616 65 9336 van de organisatie Appelsap.

Verder melding via het formulier openbare ruimte en op werkdagen via 14020.

We willen inventariseren hoeveel en welke reacties er op Appelsap zijn. Laat ons per mail  info@vriendenvanhetoosterpark.nl weten hoe u hebt gereageerd en wat het effect daarvan was. Of laat hieronder een reactie achter!

Vanuit de Vereniging roepen we iedereen op om te fotograferen, filmen of in geschrift je ervaringen binnen of buiten het festivalterrein vast te leggen. Je kunt je inzending sturen naar  info@vriendenvanhetoosterpark.nl.