Overlast melden bij Appelsap 2014

Geschreven door Jan Molenaar op . Geplaatst in ALGEMEEN

De ervaring leert helaas dat dit evenement gepaard gaat met veel (geluid)overlast.  U kunt het stadsdeel op verschillende manieren laten weten dat u (geluid)overlast heeft van een evenement of festival. Burgers noemen dit een klacht. De gemeente noemt het een melding.

Het festival Appelsap wordt in het Oosterpark gehouden van 12.00 tot 23.00 uur.

U kunt:

  1. Op de dag van het evenement of festival (ook op zaterdag en zondag) bellen met de afdeling Handhaving: 020-2534461 of met de politie via 0900-8844. De handhavers meten of de geluidsbelasting klopt met de verleende vergunning. Als u de melding doet op de dag van het evenement via het formulier (zie 2) wordt direct telefonisch contact met u opgenomen.
  2. Melden via het “meldingsformulier openbare ruimte” op de website van het stadsdeel:www.oost.amsterdam.nl/snel naar/vraag, klacht of melding
  3. Het algemene nummer 14020 van de gemeente bellen op werkdagen tot 18.00 uur.

Een medewerker vult dan het meldingsformulier samen met u in. Dat kan ook na afloop van het evenement.

Heeft melden zin? Ja, want het stadsdeel gebruikt het aantal klachten om conclusies te trekken over de overlast die bewoners ervaren. Krijg je minder geluidsoverlast op de dag zelf? Dat is niet zeker, het toegestane aantal decibels in de vergunning kan hoog zijn; bij Appelsap is het de zwaarste categorie.

protestmars op 31augustus a.s.

Geschreven door Jan Molenaar op . Geplaatst in ALGEMEEN

Vanzelfsprekend zijn wij ook tegen het kappen van te veel bomen in het park. We zijn daar het afgelopen jaar zeer actief tegen opgetreden. En met het nodige succes: honderd waardevolle bomen zijn van de kaplijst gehaald. Wat nu nog resteert is dat er bij de herinrichting en opknapbeurt van het noordelijk deel van het park zo’n 300 bomen gekapt worden: 200 omdat het wildgroei is, omdat ze ongezond zijn of omdat ze de groei van een andere, waardevoller, boom in de weg staan. Daar hebben wij geen bezwaar tegen. En 100 gezonde bomen alleen maar omdat ze niet in de herinrichting zouden passen. Van een deel hiervan is dat onvermijdelijk. Zij moeten wijken voor de uitbreiding van de vijver of een nieuw pad. De rest van deze 100 bomen wordt volgens ons ten onrechte bij de herinrichting opgeofferd.
Maar we hebben als vereniging na uitvoerige discussie met onze leden met grote meerderheid geconcludeerd dat verdere aanpassing van de plannen noch langs politieke noch langs juridische weg af te dwingen is.
En het is geenszins ons standpunt dat dan de hele opknapbeurt maar niet door moet gaan, zoals de actiegroep Omsingeling beoogt.
Bovendien is de suggestie van de actiegroep dat er tegen de voorgenomen kap van deze 300 bomen nog politieke en juridische procedures lopen, die met de protestmars kracht bij gezet kunnen worden, feitelijk onjuist.

De protestmars keert zich ook tegen de (veronderstelde) 150 bomen die in een volgende fase gekapt zouden moeten worden. Dit gepaard aan  de verbouwing van een aantal panden in de noordrand van het park, waarbij de openbare ruimte van deze panden aan het park wordt toegevoegd. De zogenaamde “verdubbeling”.
Voor deze bomenkap hanteren wij als uitgangspunt: waar het wildgroei en zieke bomen betreft, hebben we geen bezwaar. Waar het onvermijdelijk is enkele bomen te kappen voor een pad van het bestaande park naar het nieuwe deel moet het maar. En waar er gezonde bomen gekapt worden voor de vernieuwbouw, zullen we ons verzetten of compensatie met nieuwe bomen in hetzelfde plangebied eisen. We zijn het dus oneens met de actiegroep waar zij concluderen dat de hele uitbreiding van het park moet worden afgeblazen omdat er daarbij bomen gekapt worden.

Namens het bestuur,
Frank Köhler, voorzitter

vragen aan de vereniging

Geschreven door Jan Molenaar op . Geplaatst in ALGEMEEN

In de afgelopen week hebben de meeste leden een e-mail gekregen van een actiegroep die zich omsingeling Oosterpark noemt. De groep bestaat uit een aantal leden die ook lid zijn van onze vereniging. Zij hebben kritiek op onze strategie en op ons akkoord. En zoeken daarmee ook de publiciteit. Wij kunnen ons voorstellen dat dat vragen oproept. Een aantal van deze vragen nemen wij onder de loep.

Wat houdt dat akkoord nou eigenlijk in?

Wij hebben onze beroepsprocedure bij de rechtbank ingetrokken. In ruil daarvoor hebben wij afspraken gemaakt over minder kap van bomen en wij hebben afspraken kunnen maken over het verdwijnen van de grote besloten evenementen uit het Oosterpark.

Hebben wij met het intrekken van de procedure teveel weg gegeven?

Zelfs één van de beste advocaten die wij geraadpleegd hebben gaf ons buitengewoon weinig kans om de gehele kapvergunning alsnog bij de rechter tegen te houden. Wel gaf hij ons een 50-50 kans om de procedure tegen de 20+ iepen en nog vijf verspreide bomen te winnen. Toen dus in gesprekken duidelijk werd dat het stadsdeel ons hierin zonder meer tegemoet wilde komen, en door de toezeggingen van de evenementen nog veel meer dan dat, vonden wij dat wij op dit moment onze winst moesten nemen.

Zijn wij het dan dus eens met die bomenkap?

Nee, natuurlijk niet! Ook wij vinden dat er veel te veel gekapt wordt. En we hebben er ook alles aan gedaan om dat getal zo laag mogelijk te krijgen. Maar meer zat er volgens ons niet in. Natuurlijk, hebben wij ook gedroomd van de torteltuin en de Hasselbramen.  En let wel: de overeenkomst betreft uitsluitend de uitvoering van fase 1 en 2 van de verdubbeling. De bebouwde noordzijde is in particuliere handen. Bomenkap en teveel horeca daar zal opnieuw door de VVO met kracht bestreden worden. Evenals het overschrijden van het toegestane bouwvolume.

Wat hadden we kunnen winnen door verder door te procederen?

Zoals gezegd: veel te winnen viel er niet. Wel hadden we de kans om de uitvoering van het project verdubbeling een aantal jaren uit te stellen door in beroep bij de Raad van state te gaan. Maar volgens dezelfde advocaat zou het uiteindelijk niet tegen te houden zijn geweest. Daarvoor zijn de procedures door het stadsdeel gewoon te goed voorbereid. En wij waren als buurtbewoners gewoon te laat. En wàt wij ook mogen vinden van besluitvorming, de inspraak, het kennen van de buurt daarin en het niet-medebeslissen, de kans dat de rechter met ons meegaat is buitengewoon klein. Dat is frustrerend, en de woede in de buurt daarover is voor ons gevoel ook volstrekt terecht! Maar helaas: woede geeft geen rechten. En die emoties kun je niet verzilveren. Er viel met verder procederen niets te winnen.

Hoeveel leden staan er achter het akkoord?

Alhoewel het bestuur en actieve leden in december 2013 samen hadden besloten een procedure aan te gaan spannen (niet met als doel om te winnen,maar wel met de mogelijkheid van een drukmiddel), vonden wij dat het staken hiervan toch moest berusten op een duidelijke meerderheid binnen de vereniging. Wij hebben daarop een ALV belegd op 24 april 2014. En daar was een overgrote meerderheid van de aanwezige leden vóór het sluiten van dit akkoord met het stadsdeel. De actiegroep omsingeling heeft een motie ingediend die vergelijkbaar was met het meer radicale standpunt dat zij in hun brieven innemen. Deze motie werd met grote meerderheid verworpen. De leden hebben zich dus duidelijk uitgesproken en het gesloten akkoord is dus representatief voor de aanwezige leden.

Wat is die toezegging van het uitbannen van de grote besloten evenementen nou waard?

Natuurlijk is het nog niet helemaal rond, omdat uiteindelijk de politiek dit nog moet bekrachtigen. En dat moet met democratische procedures van instemming door de bestuurscommissie en bezwaar maken door belanghebbenden. Maar de intentie en de beweging is goed vastgelegd: in onze overeenkomst, en in diverse dagbladen (Echo, Parool, NRC). En wat misschien nog wel belangrijker is: er zijn afspraken gemaakt over een vorm van buurtconsultatie welke gezamenlijk met stadsdeel en de vrienden van het Oosterpark zal worden ontwikkeld. De eerste contacten om dit vorm te geven met parkmanager Fred Scheepmaker zijn al gelegd.

Hoe zit dat nou met dat aantal te kappen bomen?

De oorspronkelijke kapvergunning van fase I en II bevatte ruim 400 bomen die gekapt zouden worden. Door de acties van de vereniging en andere bewoners hebben wij 102 grote en gezonde bomen kunnen redden. In de tabel in onze toelichting ziet u dat er momenteel nog 302 bomen op de kaplijst staan.  200 daarvan zijn zaailingen (kleine boompjes die geleidelijk zich genesteld hebben in het park en het geheel op sommige plekken dreigen te verstikken) en ongezonde bomen. De andere 100 zijn grote en gezonde bomen, die gekapt zullen worden uitsluitend om ontwerpredenen. Dat vind de vereniging nog steeds te veel, al snappen we dat het nodig kan zijn om voor uitbreiding van de vijver, een nieuwe speeltuin, skatebaan e.d.  een aantal bomen te kappen. Het intrekken van onze procedure betekent niet automatisch dat we het met deze kap eens zijn.

Hoe is deze actiegroep omsingeling aan mijn e-mailadres gekomen?

Wij gaan zorgvuldig om met onze email-adressen, dat staat ook op onze site. Toch is er een keer een fout gemaakt: bij het maken van de nieuwsbrief is op 22 november 2013 per vergissing een van de nieuwsbrieven verstuurd in cc in plaats van in bcc. We werden er door een lid op geattendeerd, en hebben daarop een correctie gestuurd. Bijna een half jaar later, nadat iemand zijn spijkerjasje kwijt was na de algemene ledenvergadering van 24 april, heeft diegene dit bestand (helaas opnieuw in cc) gebruikt. En nu dus ook de actiegroep omsingeling. Ondanks dat de actiegroep hiervoor geen toestemming aan ons gevraagd heeft, voelen wij ons toch verantwoordelijk omdat in eerste instantie de fout bij ons heeft gelegen. Wij vinden dit heel vervelend.

 

Meer details over de achtergronden van ons akkoord? lees hier verder>>

vragen over de actiegroep omsingeling

Geschreven door Jan Molenaar op . Geplaatst in ALGEMEEN

In de afgelopen week hebben de meeste leden een e-mail gekregen van een actiegroep die zich omsingeling Oosterpark noemt. De groep bestaat uit een aantal leden die ook lid zijn van onze vereniging. Zij hebben kritiek op onze strategie en op ons akkoord. En zoeken daarmee ook de publiciteit. Wij kunnen ons voorstellen dat dat vragen oproept. Een aantal van deze vragen nemen wij onder de loep.

Wat houdt dat akkoord nou eigenlijk in?

Wij hebben onze beroepsprocedure bij de rechtbank ingetrokken. In ruil daarvoor hebben wij afspraken gemaakt over minder kap van bomen en wij hebben afspraken kunnen maken over het verdwijnen van de grote besloten evenementen uit het Oosterpark.

Hebben wij met het intrekken van de procedure teveel weg gegeven?

Zelfs één van de beste advocaten die wij geraadpleegd hebben gaf ons buitengewoon weinig kans om de gehele kapvergunning alsnog bij de rechter tegen te houden. Wel gaf hij ons een 50-50 kans om de procedure tegen de 20+ iepen en nog vijf verspreide bomen te winnen. Toen dus in gesprekken duidelijk werd dat het stadsdeel ons hierin zonder meer tegemoet wilde komen, en door de toezeggingen van de evenementen nog veel meer dan dat, vonden wij dat wij op dit moment onze winst moesten nemen.

Zijn wij het dan dus eens met die bomenkap?

Nee, natuurlijk niet! Ook wij vinden dat er veel te veel gekapt wordt. En we hebben er ook alles aan gedaan om dat getal zo laag mogelijk te krijgen. Maar meer zat er volgens ons niet in. Natuurlijk, hebben wij ook gedroomd van de torteltuin en de Hasselbramen.  En let wel: de overeenkomst betreft uitsluitend de uitvoering van fase 1 en 2 van de verdubbeling. De bebouwde noordzijde is in particuliere handen. Bomenkap en teveel horeca daar zal opnieuw door de VVO met kracht bestreden worden. Evenals het overschrijden van het toegestane bouwvolume.

Wat hadden we kunnen winnen door verder door te procederen?

Zoals gezegd: veel te winnen vielen er niet. Wel hadden we de kans om de uitvoering van het project verdubbeling een aantal jaren uit te stellen door in beroep bij de Raad van state te gaan. Maar volgens dezelfde advocaat zou het uiteindelijk niet tegen te houden zijn geweest. Daarvoor zijn de procedures door het stadsdeel gewoon te goed voorbereid. En wij waren als buurtbewoners gewoon te laat. En wàt wij ook mogen vinden van besluitvorming, de inspraak, het kennen van de buurt daarin en het niet-medebeslissen, de kans dat de rechter met ons meegaat is buitengewoon klein. Dat is frustrerend, en de woede in de buurt daarover is voor ons gevoel ook volstrekt terecht! Maar helaas: woede geeft geen rechten. En die emoties kun je niet verzilveren. Er viel met verder procederen niets te winnen.

Hoeveel leden staan er achter het akkoord?

Alhoewel het bestuur en actieve leden in december 2013 samen hadden besloten een procedure aan te gaan spannen (niet met als doel om te winnen,maar wel met de mogelijkheid van een drukmiddel), vonden wij dat het staken hiervan toch moest berusten op een duidelijke meerderheid binnen de vereniging. Wij hebben daarop een ALV belegd op 24 april 2014. En daar was een overgrote meerderheid van de aanwezige leden vóór het sluiten van dit akkoord met het stadsdeel. De actiegroep omsingeling heeft een motie ingediend die vergelijkbaar was met het meer radicale standpunt dat zij in hun brieven innemen. Deze motie werd met grote meerderheid verworpen. De leden hebben zich dus duidelijk uitgesproken en het gesloten akkoord is dus representatief voor de aanwezige leden.

Wat is die toezegging van het uitbannen van de grote besloten evenementen nou waard?

Natuurlijk is het nog niet helemaal rond, omdat uiteindelijk de politiek dit nog moet bekrachtigen. En dat moet met democratische procedures van instemming door de bestuurscommissie en bezwaar maken door belanghebbenden. Maar de intentie en de beweging is goed vastgelegd: in onze overeenkomst, en in diverse dagbladen (Echo, Parool, NRC). En wat misschien nog wel belangrijker is: er zijn afspraken gemaakt over een vorm van buurtconsultatie welke gezamenlijk met stadsdeel en de vrienden van het Oosterpark zal worden ontwikkeld. De eerste contacten om dit vorm te geven met parkmanager Fred Scheepmaker zijn al gelegd.

Hoe zit dat nou met dat aantal te kappen bomen?

Grofweg gaat het bij fase I en II om 400 bomen die gekapt worden. Daaronder zijn 200 zaailingen (kleine boompjes die geleidelijk zich genesteld hebben in het park en het geheel op sommige plekken dreigen te verstikken). De andere 200 zijn grote en gezonde bomen, die gekapt zouden worden uitsluitend om ontwerpredenen. Door de grote aantallen bezwaarschriften en handtekeningen die de vereniging heeft verzameld hebben, en door ons akkoord, hebben we de helft daarvan kunnen redden: ruim 100 dus. Dat neemt niet weg dat er nog steeds 100 bomen te veel gekapt gaan worden. Het intrekken van onze procedure betekent niet automatisch dat we het met deze kap eens zijn. Uiteindelijk heeft onze aktie ertoe geleid dat we  100 gezonde grote bomen hebben kunnen redden. 100 Andere bomen sneuvelen om ontwerpredenen, en daar zijn we het dus niet mee eens.

Hoe is deze actiegroep aan mijn e-mailadres gekomen?

Wij gaan zorgvuldig om met onze email-adressen, dat staat ook op onze site. Toch is er een keer een fout gemaakt: bij het maken van de nieuwsbrief is in 2013 per vergissing een van de nieuwsbrieven verstuurd in cc in plaats van in bcc. Enkele leden hebben daar destijds op gereageerd. Een jaar later, nadat iemand zijn spijkerjasje kwijt was na de algemene ledenvergadering van 24 april, heeft diegene dit bestand (helaas opnieuw in cc) gebruikt. Daarmee heeft ook de actiegroep omsingeling het bestand in handen gekregen. En vervolgens gebruikt. Ondanks dat de actiegroep hiervoor geen toestemming aan ons gevraagd heeft, voelen wij ons toch verantwoordelijk omdat in eerste instantie de fout bij ons heeft gelegen. Wij vinden dit heel vervelend.

Meer details? lees hier verder>>

Toezeggingen van het stadsdeel

Geschreven door Jan Molenaar op . Geplaatst in ALGEMEEN

Minder bomenkap en weren van grote besloten evenementen uit het Oosterpark.

Beroepsprocedure bij rechtbank gestopt.

Het stadsdeel Oost heeft na overleg met de Vrienden van het Oosterpark tientallen extra bomen van de kaplijst gehaald. Zo blijven de iepen bij de muziekkoepel, drie eiken bij het pierenbadje en de twee hoge populieren bij het tennisveldje gespaard. De boombrug in het DO wordt niet uitgevoerd en de bomen die zouden moeten wijken voor de paden naar de nieuwe brug worden ook gespaard.

Daarnaast zal de voorzitter van de bestuurscommissie van het stadsdeel concrete voorstellen doen aan de bestuurscommissie over een andere invulling van de locatieprofielen. Hij gaat daarbij uit van het weren van alle grote besloten festivals uit het Oosterpark en het spreiden van grote evenementen over heel Oost. Bovendien wil hij in overleg met de buurtbewoners in een nog te ontwikkelen vorm van buurtconsultatie het locatieprofiel voor het Oosterpark verder uitwerken op het gebied van openbare evenementen: aantal, omvang en geluidsbelasting.

De Vrienden van het Oosterpark hebben in ruil voor de toezeggingen het beroep tegen de kapvergunning bij de rechtbank ingetrokken. We blijven het echter oneens met het stadsdeel over hun kapvergunning, omdat deze in onze ogen te rigoureus is. Lees verder onder aan deze pagina.

Klik hier>>  voor de volledige overeenkomst

Hoe is het zover gekomen? Een verslag van de gebeurtenissen van de afgelopen 3 weken.

Ivar Manuel is de voorzitter van de nieuwe bestuurscommissie van stadsdeel Oost en daarbinnen verantwoordelijk voor zowel het openbaar groen als voor het evenementenbeleid. Hij verzocht ons bestuur begin april om te praten over de voorwaarden waaronder wij af zouden zien van ons beroep bij de rechtbank tegen de kapvergunning voor het Oosterpark. Wij zagen dat als een kans alsnog met het stadsdeel in gesprek te komen over de bomenkap en ook over de evenementen in het park. In gesprekken op 10 en 17 april heeft ons bestuur de volgende tegemoetkomingen gevraagd, in ruil voor het verder afzien van de procedure bij de rechtbank over de kapvergunning. Deze procedure stond aanvankelijk gepland op 14 mei, en gaat dus niet door.

Onze wensen

A. Aanpassing Definitief  Ontwerp en kapvergunning

Wij hebben al onze specifieke verlangens  die (naast ons algemene verzoek om een hele nieuwe uitwerking met veel minder kap van gezonde bomen te maken) in procedures bij respectievelijk de bezwaarschriftencommissie en de Rechtbank aan de orde waren, op tafel gelegd.

1. Het schrappen van de nieuwe brug over de vijver en het pad daar naar toe uit het ontwerp, waardoor ook de bomen die daarvoor gekapt zouden moeten worden, behouden blijven.

2. De vijf bomen die volgens de bezwaarschriftencommissie gespaard moeten worden maar toch nog op de kaplijst staan, worden daarvan verwijderd. Dit betreft de twee populieren bij het tennisveldje en twee eiken in de rij eiken naast het pierenbadje en een  boom bij de ligweide.

3. De iepen rond de muziekkoepel worden niet gekapt. Met uitzondering van de enkele iepen die er slecht aan toe zijn.

B. Evenementenbeleid

1. Conform de Kadernota evenementenbeleid van 18-09-2012 worden de profielen van alle locaties die geschikt zijn voor grote evenementen, voorzien van het maximum aantal grote evenementen inclusief geluidsbelasting. Daarmee komen deze alternatieve locaties beschikbaar en wordt spreiding van evenementen over Oost mogelijk.

2. Het locatieprofiel van het Oosterpark wordt zodanig aangepast dat er geen besloten grote evenementen meer mogelijk zijn en nog slechts één groot openbaar evenement. De mogelijkheid van zware geluidsbelasting wordt geschrapt. De evenementen Appelsap en Loveland kunnen dus niet meer in het Oosterpark plaatsvinden.

3. Besluiten over de nieuwe spreiding en nieuwe locatieprofielen worden binnen een half jaar genomen, zodat één en ander met ingang van 2015 in werking kan gaan.

Eerste reactie van Ivar Manuel

De voorzitter van de bestuurscommissie heeft op bovenstaande punten gereageerd per brief van 22 april. Wat betreft de bomenkap kwam hij ons op onze eerste twee punten volledig tegemoet. Dat leidt tot behoud van zeven waardevolle gezonde bomen. Wat betreft de iepen hield hij vast aan volledige kap (toelichting stadsdeel). Wat betreft het evenementenbeleid kwam de voorzitter van de bestuurscommissie ons voldoende tegemoet op onze punten 1 en 3. Op ons tweede punt was het aanbod  nog te onduidelijk. Wij hebben toen de voorstellen voorgelegd aan onze alv. 

Algemene ledenvergadering van 24 april 2014

Onze algemene ledenvergadering heeft bovenstaand aanbod van de voorzitter van de bestuurscommissie van het stadsdeel besproken. Daar is met grote meerderheid de volgende motie aangenomen.

“De algemene ledenvergadering van de Vrienden van het Oosterpark,

gezien de brief van de voorzitter van de bestuurscommissie van het stadsdeel Oost van 22 april,

overwegende dat deze brief zowel op het punt van de bomenkap als op het punt van de evenementen enkele tegemoetkomingen bevat,

spreekt uit dat deze nog onvoldoende zijn om onze procedure tegen de kapvergunning bij de rechtbank in te trekken,

besluit ons bestuur te verzoeken opnieuw in overleg te treden met de voorzitter van de bestuurscommissie om zijn aanbod uit te breiden met de volgende punten:

1. Geen kap van de iepen rond de muziekkoepel. (Met uitzondering van de enkele iepen die er slecht aan toe zijn.)

2.In het locatieprofiel voor het Oosterpark wordt eenduidig vastgelegd dat er geen grote besloten festivals mogelijk zijn in het park.

3. De bestuurscommissie komt, via buurtconsultatie, tot een locatieprofiel voor het Oosterpark dat redelijk is en draagvlak heeft onder bewoners en omliggende instellingen. Het kader voor de buurtconsultatie wordt afgesproken met de Vrienden van het Oosterpark en aan de bewoners en andere betrokkenen voorgelegd.

Spreekt uit dat het bestuur de procedure bij Rechtbank tegen de kapvergunning in kan trekken als er wordt voldaan aan deze voorstellen.”

Het bestuur heeft bovenstaande eisen op 28 april met Ivar Manuel besproken. Dat heeft geleid tot de volgende toezeggingen, vervat in het definitieve document.  Klik hier>>  voor de volledige overeenkomst

Wij constateren dat de voorzitter van de bestuurscommissie volledig tegemoet komt aan onze laatste wensen. Daarom hebben we, conform de uitspraak van onze algemene ledenvergadering, de beroepsprocedure bij de rechtbank ingetrokken op 1 mei 2014.

Discussie

Hieronder een vergelijking van de bomenkap in de oorspronkelijke kapaanvraag van 16 april 2013 met de plannen zoals ze er na de laatste toezeggingen van het stadsdeel uitzien.

Oorspronkelijk plan

Uiteindelijk plan

Opgeschoten wildgroei en zaailingen die de groei van duurzame bomen belemmeren

217

178

Ongezonde bomen

 45*

24

Bomen die het nieuwe ontwerp voor het park in de weg staan

142

100

Totaal te kappen bomen

404

302

*Bij deze 45 waren de iepen opgenomen die niet ongezond waren en uiteindelijk behouden worden

Ter compensatie van de 302 te kappen bomen worden er 302 nieuwe bomen geplant, waarvan 64 in het Oosterpark. In vergelijking met het oorspronkelijk plan hebben we meer dan 100 bomen weten te behouden. Daarbij een aantal met een bijzondere waarde voor het aanzien van het park, zoals de rijen eiken aan weerszijden van de ligweide bij het pierenbadje. En de beeldbepalende iepen bij de muziekkoepel. Dat er bij het opknappen van het park wildgroei en bomen die groei van duurzame bomen in de weg staan, worden gekapt, stuit bij ons niet op bezwaar. Ook stemmen wij in met het kappen van echt ongezonde bomen.

Blijft over de 100 bomen die het nieuwe ontwerp voor dit deel van het Oosterpark in de weg zouden staan. De kap van een aantal daarvan is onvermijdelijk, zoals de bomen die moeten wijken voor de uitbreiding van de vijver. Maar er staan ook nog veel gezonde bomen op de kaplijst die enkel moeten wijken voor meer transparantie, doorkijkjes en zichtlijnen of betere bezonning van de ondergroei. Daar hebben we ons tegen verzet en daar blijven we tegen. We zijn het dan ook niet eens met het stadsdeel over hun volledige kapplan.

Afweging:

We zijn de beroepsprocedure bij de rechtbank gestopt, omdat de toezeggingen die we nu kregen meer omvattend waren dan de inzet van de rechtszaak. Bovendien heeft de voorzitter van de bestuurscommissie van het stadsdeel belangrijke toezeggingen gedaan over wijziging van het evenementenbeleid. Alle grote besloten festivals, waaronder Appelsap en Loveland, verdwijnen uit het Oosterpark. En er komt een buurtconsultatie waarin wij onze verdere wensen van maximaal één groot openbaar evenement en beperking van de geluidsbelasting zullen inbrengen. Dit is allemaal nog niet rond, maar de voorzitter van de bestuurscommissie maakt wel een grote wending in onze richting.

Het bestuur van de Vrienden van het Oosterpark.