laat het park weer park zijn!

Laat het park weer park zijn: het Oosterpark is geen evenemententerrein

 Op 2 oktober a.s. buigt de commissie Algemene en Sociale Zaken van de Deelraad Oost zich over het evenementenbeleid. Dan wordt beslist over wat voortaan mag en wat niet in het Oosterpark. Een belangrijk moment voor de hele buurt. Als de Deelraad NU niet beslist dat het anders moet, zal de overlast en schade nog jaren doorgaan. Met de leus: Laat het park weer park zijn! voert de Vereniging van Vrienden van het Oosterpark actie vóór kleinschalige evenementen en tegen grootschalige en besloten evenementen.

Teken a.u.b. onze petitie aan de politieke partijen van Oost zet de oproep op Facebook of stuur hem door naar vrienden en bekenden of verzamel handtekeningen op papier. Het is kort dag, ’n paar weken, maar als ieder zich inzet gaat het lukken, dat zagen we ook bij de petitie tegen de bomenkap. Alvast dank!

 

Petitie: Ja, ik ondersteun de petitie van de Vereniging Vrienden van het Oosterpark.

Net als de vereniging vind ik dat het Oosterpark weer park moet zijn en dat het park niet geschikt is voor grootschalige en besloten evenementen. Er moet een eind komen aan de overlast voor bewoners en de schade aan het park. Het Oosterpark aan de top van het stadsdeel met vijf mega evenementen, dat klopt niet. Ik vraag daarom, met de vereniging, het volgende aan de  politieke partijen in de Deelraad van Oost :

Wijzig het locatieprofiel voor het Oosterpark met ingang van 2014 als volgt:

1. Sta geen besloten festivals toe in het Oosterpark

2. Stel vast dat evenementen in het Oosterpark kleinschalig dienen te zijn (met uitzondering van Keti Koti dat als nationale herdenking en viering gebonden is aan het slavernijmonument in het park).

3. Sta geen geluidsbelasting in het Oosterpark toe in de categorie ‘zwaar’

Spreid de grote evenementen daadwerkelijk over het stadsdeel zoals in de evenementennota staat.

 

Teken nu digitaal onze petitie door hier te klikken. We hebben ook een ouderwetse handtekeningenlijst en een poster om mensen te vragen op school, het kinderdagverblijf, je club of je stamcafé. Ingevulde lijsten kunnen dan worden ingeleverd/opgestuurd naar de Vereniging Vrienden van het Oosterpark p.a. Mw van Seventer– Oosterpark 40 hs – 1092 AR Amsterdam. Binnenkort komen flyers of posters beschikbaar voor de actie.

 

Petitie en ondertekeningen gaan we aanbieden op woensdagavond 2 oktober als de evenementen in het Oosterpark op de agenda staan van de commissie Algemene en Sociale Zaken.

Stadsdeelhuis aanvang 20.00 uur. Kom als het even kan hierheen: hoe meer mensen er zijn, hoe zwaarder onze stem weegt!. Heb je een goed idee voor het aanbieden van de petitie laat het ons weten: info@verenigingvriendenoosterpark.nl

Hoe is het zo gekomen?

Het stadsdeel heeft vorig jaar, op 18 september 2012, de kadernota evenementenbeleid stadsdeel oost aangenomen met daarin oa. het locatieprofiel voor het Oosterpark . De bewoners zijn niet betrokken bij het maken van dat profiel en de grote evenementen zijn niet gespreid over het stadsdeel . Dit jaar zijn er drie besloten festivals in het park gehouden: Loveland op 30 april, Roots Open Air op 7 juli en Appelsap op 10 augustus. Deze, private, festivals sluiten een deel of zelfs het hele park af om entree te kunnen heffen. Ook de op- en afbouw van gemiddeld zes dagen maakt het park tot een evenemententerrein. Het locatieprofiel voor het Oosterpark geeft aan dat er vijf grootschalige evenementen gehouden kunnen worden, met de zwaarst mogelijke geluidsbelasting. Daarnaast wordt jaarlijks aan ongeveer acht meer kleinschalige evenementen, vergunning verleend. Deze evenementen duren soms meerdere dagen . In het evenementenoverzicht dat de vereniging maakte van de evenementen in 2012 en 2013 ziet u het aantal evenementen en de duur daarvan .

 

Hoe kan het anders?

De vereniging zocht uit hoe het zit met de spreiding van grote evenementen over het stadsdeel. Dan blijkt dat het Oosterpark in praktijk en profiel de meeste grote evenementen heeft van alle locaties, dat er andere plekken zijn in Oost die veel geschikter zijn voor deze evenementen dan het Oosterpark en dat het Oosterpark weer openbaar kan zijn in 2014 als de grote (besloten) evenementen gespreid worden.

Het argument dat de besloten festivals niet buiten het Oosterpark kunnen overleven is ongeloofwaardig.. Het gaat heel goed met deze festivals

Bewoners willen dat het stadsdeel zorgvuldig omgaat met het park en rekening houdt met de bewoners en de vele dagelijkse gebruikers van het park. Het park is voor veel bewoners de enige plek voor sport, spel rust en groen in deze dichtbevolkte buurt. De schade aan het park door de grootschalige evenementen met tienduizenden bezoekers is aanzienlijk. In de petitie vragen wij de politieke partijen om het locatieprofiel van het park te veranderen. Het Oosterpark wordt dan weer een openbaar park en de overige evenementen zijn dan meer in overeenstemming met de draagkracht van het park en de bewoners en gebruikers.

 

 

 

 

Reacties (4)

 • joost vlieger

  |

  Zolang de gemeente Amsterdam zich houdt aan eigen regels -zie hieronder – heb ik geen bezwaar tegen kappen maar niet ter meerdere glorie van EVENEMENTEN!!!

  Het Bomenbeleidsplan van de Amsterdam bestaat uit:
   Een bomenstructuurplan, met een wensbeeld voor de toekomst. In het structuurplan
  staat welke soorten toegepast worden en in welk plantverband;
   Uitgangspunten voor de omgang met monumentale bomen;
   Uitgangspunten voor (herinrichtings)projecten in de openbare ruimte. Hoe kwaliteit,
  kwantiteit en diversiteit zich tot elkaar verhouden, welke maatregelen daarvoor nodig zijn;
   Richtlijnen voor beheer, onderhoud en bewaking van het bomenbestand;
   De toetsingskaders voor kappen, verplanten en herplanten;
   De instelling van een bomencompensatiefonds;
   Een aanpak van spontaan en illegaal groen

  Beantwoord

 • Joost Vlieger

  |

  Zolang zich houdt aan onderstaande eigen regels heb ik geen bezwaar tegen kappen, maar niet ter meerdere glorie van evenementen!!!
  Het Bomenbeleidsplan bestaat uit:
   Een bomenstructuurplan, met een wensbeeld voor de toekomst. In het structuurplan
  staat welke soorten toegepast worden en in welk plantverband;
   Uitgangspunten voor de omgang met monumentale bomen;
   Uitgangspunten voor (herinrichtings)projecten in de openbare ruimte. Hoe kwaliteit,
  kwantiteit en diversiteit zich tot elkaar verhouden, welke maatregelen daarvoor nodig zijn;
   Richtlijnen voor beheer, onderhoud en bewaking van het bomenbestand;
   De toetsingskaders voor kappen, verplanten en herplanten;
   De instelling van een bomencompensatiefonds;
   Een aanpak van spontaan en illegaal groen

  Beantwoord

 • J. Steur

  |

  Dit vind ik nou een goed initiatief. De reactie van Jim vind ik ook nog eens uitstekend.
  Het moet eens afgelopen zijn met die overdaad aan festivals. Ik vraag me wel eens af waar die ziekelijke behoefte vandaan komt om geforceerd het maximale uit het leven te halen. Het zal er wel mee te maken dat festivalbezoek een prima manier is om jezelf op de sociale media te laten zien.
  Dat, in dit geval, ten koste van buurtbewoners en toevallig passanten. Het is binnen de ring al erg vol, dus er moet alles aan gedaan worden om die drukte beter te spreiden. Dus geen grote evenementen meer.
  Een feestje vind ik heel leuk, maar ik heb liever elke week een paar keer iets kleinschaligs, dat ook steeds weer terugkeerd. Gewoon binnen, zodat er geen geluidsoverlast is en bij voorkeur ’s nachts, zodat ik niet door de drukte ergens naartoe hoef.
  Kleinschalig is beter voor het milieu. Op festivals is er ontzettend veel verspilling. Denk alleen maar aan de wegwerpbekers. Maar ook aan de energie die het kost om de éénmalige infrastructuur mogelijk te maken.
  Zie ook de kopie van een ingezonden brief uit Het Parool: http://steurj.home.xs4all.nl/tijdelijk/uitgaan_is_zo_nep_geworden_.jpg

  Beantwoord

 • jim

  |

  Het viel mij op dat er talloze video’s op internet staan over het Oosterpark wellicht is het ’n idee eens een playlist als feature op de site te zetten?

  Deze video maakte ik 2 jaar geleden.

  Destijds betrof dat het besloten Loveland festival (op koninginnedag nota bene!) maar ook Appelsap festival was vertegenwoordigd dat jaar, daarbij aantekenend dat dit mede was mogelijk door subsidie van de Amsterdamse Raad van de Kunsten ten bedrage van 100.000 Euro. Die subsidies zijn stopgezet vanaf het jaar daarop en in 2012 bedroeg de toegang tot Appelsap ‘ aan de deur’ 35 Euro!

  Dat die festivals ruim voldoende inkomsten generen mag overigens blijken uit de ervoor gemaakte publiciteit, de ‘wildplak’ in onze buurt. Ook dat kan geregistreerd worden. Niet door de dienst Openbare Ruimte natuurlijk die niet weet te handhaven, wel door de buurtbewoner die er woont. Een belangrijk verschil. Festivalitis, Buurtverfraaing

  Dat de integriteit van de ecologe verbonden aan het stadsdeel of de stad in twijfel getrokken kan worden waar het bomenkap betreft bleek overigens al onomstotelijk toen de Wibautstraat enkele jaren terug ge-herprofileerd diende te worden. Op vragen van verontruste buurtbewoners waarom in godsnaam 300 kerngezonde Lindebomen gekapt moesten worden was het antwoord dat volgens de stads-ecoloog Lindebomen slechter tegen het strooien van pekel zouden kunnen terwijl ze toch al dertig jaar oud en steeds mooier werden. Daarmee toonde zij reeds haar brevet van onvermogen en de werking van het decreet van de Centrale Stad. Dat duldt immers geen tegenspraak. Soms schrijft ze schattige artikeltjes in Dwars door de Buurt over egeltjes en zo.

  Voor haar werk is ze totaal ongeschikt bleek toen al. Het is vast een leuke baan met leuke arbeidsvoorwaarden en ’n navenant salaris en als zij het niet doet is er natuurlijk zo een ander gevonden die wel accoord gaat met de afgesproken democratisch overeengekomen voorwaarden denk ik dan.

  En nu staan daar dus Platanen. Een boom waar geen vogel zijn nest in wil bouwen en die in ecologisch opzicht geen schim is van de ecologisch hoogwaardige Lindeboom, een prachtige boom, volgens vogels, bijen, andere insecten en buurtbewoners! Tussen de autowegen in staan ze nu nota bene, met een groenstrook waar geen hond z’n buurtbewoner uitlaat dus. Er wonen aan die straat dan ook geen stede bouwkundigen of planologen natuurlijk. En dan heb ik het nog niet eens over geluidsoverlast en fijn stof!

  Niet alleen de Wibautstraat maar het hele gebied waar het Oosterpark deel van uit maakt is in mijn ogen dan ook door onze technocratische bestuurders aangewezen als een te ontwikkelen studentenbuurt waar de in aanbouw zijnde Amstelcampus een centrale rol speelt dient de buurt aangepast aan de behoeften van deze doelgroep. Dat verklaart mede de manier waarop het park opnieuw moet worden ingericht. Een leuke bijverdienste voor een krap bij kas zittende bestuurders elite is dan mooi meegenomen en studenten en hun behoefte aan feestvieren biedt uitkomst.

  Plak er wat culturele etiketten op en straks kunt u barbecueën bij het door het KIT ontsloten terras. Daarmee volstrekt voorbijgaand aan het Tropisch Regenwoud dat voor onze culinaire behoefte wordt gekapt in Brazilië om onze gesubsidieerde bio-industrie en het daarvoor benodigde areaal aan GMO plantage’s waar ze in hun tentoonstellingen minimaal gewag van maken en de daarmee gepaard gaande mensenrechten en milieuproblemen.
  Geheel conform onze behoefte’s waardoor de 1e Oosterpark met behulp van onze bestuurders bijvoorbeeld is omgetoverd tot een straat die nu al elke dag naar een openbare barbecue geurt vanwege de vestiging van talloze shoarma, kebab en Turkse pizza eetgelegenheden.

  De buurt die verzin je samen. Inspraak verandert daar niets aan. Gevestigde belangen des te meer. En anders ga je toch lekker ergens anders wonen.

  Vroeger toen studenten nog over kritisch vermogen bleken te beschikken, de straat op gingen om te protesteren tegen onrecht en voor democratiseringen in plaats van slechts voor hun eigenbelang op te komen toen was er nog sprake van een zeker elan waar je als buurtbewoner blij mee kon zijn. Nu maak ik mij geen illusies meer.

  Massaal nemen ze de buurt over omdat onze bestuurders dat zo bedacht hebben en het er levendiger en leuker op zou worden. Wie wil weten hoe dat eruit ziet moet eens boodschappen doen bij de Albert Heijn op de Wibautstraat met ernaast de Hogeschool voor Maatschappij en Recht. Kijk dan even naar wat daar allemaal op het vernieuwde trottoir van deze boulevard met grootstedelijke allure wordt achtergelaten door deze generatie begiftigd met voldoende verstand en maatschappelijke betrokkenheid, kennelijk.
  Maar misschien zie ik het allemaal verkeerd of iets over het hoofd.
  Wanneer je dertig jaar in de buurt woont en hoofdschuddend deze en andere veranderingen tot je neemt en je geen vertrouwen meer hebt in de politiek, je je tijd verdoet bij hoorzittingen. Hoe zou dat toch komen.

  Beantwoord

Laat een reactie achter