visie en werkwijze concept

In onze visie is het Oosterpark een prachtige groene oase in Amsterdam. Een voor iedereen toegankelijk monument waar mensen te allen tijde van de natuur kunnen genieten, elkaar ontmoeten, wandelen of deelnemen aan kleinschalige activiteiten of evenementen in overeenstemming met de draagkracht van het park. Een veilige enclave met respect voor flora, fauna, de andere bezoekers van het park en de omwonenden. Een kleurrijk  park dat de cohesie in de buurt stimuleert, en uitdrukking is van de diversiteit van Amsterdam Oost. Natuurbeleving in de stad, voor ons en voor de generaties na ons.

Toelichting op onze visie voor de grote evenementen

Wij willen de nadruk leggen op kleinschalige evenementen die de sociale functie en de buurtfunctie van het park versterken. Het park ligt tussen twee dichtbevolkte buurten en is voor veel mensen de groene achtertuin. De VVO wil zuinig zijn op het park. We juichen het toe dat het park in het kader van het project Verdubbeling wordt gerenoveerd en groter en groener wordt gemaakt. Het park is belangrijk voor sport en spel, het moet een veilige plek zijn voor kinderen om te spelen. Ook rust en natuur zijn belangrijk in de drukke stad. Het park heeft een culturele en historische waarde (erfgoed). Het heeft een interessante geschiedenis, enkele monumenten, beeldende kunst en bijzondere gebouwen in en aan het park.

Vanuit deze visie hanteren wij de volgende uitgangspunten:

  1. Geen enkele afsluiting in het Oosterpark voor evenementen vanaf 2014.
  2. Geen disproportionele evenementen. Maximaal 2 grote evenementen die grote delen van het park in beslag neemt (zoals Keti Koti). Rekening houden met de draagkracht van het park en de buurt. Klachten over schade aan het park serieus nemen.
  3. de geluidsnorm van 90 dB (A)-105 dB (C) is te hoog in een dergelijke dichtbebouwde omgeving.  Klachten hieromtrent niet afdoen met het meten van decibels.
  4. bijstellen van het locatieprofiel van het Oosterpark

Beleid en uitvoering evalueren met bewoners en andere parkgebruikers.

werkwijze

1.  Onze werkgroep ‘grote evenementen’ bereidt ons voor als overlegpartner met de overheid en instanties; om op politiek niveau invloed uit te oefenen op gebruik en veranderingen in het park. We denken bv. aan de evenementennotade verdubbeling van het Oosterpark en de pilot evenementenprogrammering.

2.  We organiseren en stimuleren activiteitenDag van het Park, kleinschalige manifestaties, cultuur-, historische-, kunst- en groenexcursies, picknicks en dergelijke. We willen de gebruikers van het park leren kennen: de hardloopcoach, de tai chi man, de ijscoman. Maar ook de wandelaar, de recreant, de natuurliefhebber. Onze vrienden. We willen leden werven, een actieve community vormen. Een netwerk opbouwen. Een digitaal platform opbouwen, de website met een interactieve agenda, tips en weetjes over het park. Daarnaast een digitaal archief over de historie van het park.

Laat een reactie achter